ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ……………

ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

?attachment_id=594
คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับไปที่ ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  1. นิยม.แวมูดอ พูดว่า:

    กรณีนายกรับลูกเข้าทำงาน

ใส่ความเห็น