การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้ดำเนินการดังนี้
        ๑.  จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่ง และดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับทราบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
        ๒.  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
        ๓.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดเงินเดือนให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ดังนี้
                   ๓.๑  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
                   ๓.๒  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

หนึ่งความคิดบน “การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

  1. ขอเรียนถามท่านป.ปรีชาค่ะ
    หนูเป็นพนงจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก. สายผู้มีคุณวุฒิจบ.ป.ตรี.เอกปฐมวัย.ทำงานมา8ปี. ได้รับเงินเดือน15800. ตั้งแต่เดือน มกราคมปี57. หนูได้รับเงินเดือนถูกต้องไหมค่ะ.เพราะมีคนบอกว่า .ถ้า.สตง. เข้าตรวจหนูมีความผิด.อาจจะถูกเรียกเงินคืนได้ค่ะ. หนูจึงมาขอความกระจ่างเพืีอให้หายสงสัยค่ะ. กรุณาตอบหนูหน่อยนะคะ

  2. เรียนท่านปลัดค่ะ คือมีเรื่องอยากจะขอถามและปรึกษาค่ะว่า เรื่อง เงินตกเบิกที่จะได้ตั้งแต่ ตุลา 57 ถึง ปี 58 ที่ว่าเงินเดือนไม่ถึง 10,000 ให้ได้ 10,000 แต่ทางอบต. ของหนูเขาได้กันแล้ว และตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ก็ได้แล้ว ตอนนี้มันมีปัญหายุที่ว่า ตำแหน้งของหนูคือ พนักงานจ้างทั่วไป แต่มาปฏิบัติการสอนใน ศพด.คือเป็นผู้ดูแลเด็ก เงินตกเบิกไม่ได้ ทางคลังบอกว่าให้รอเงินจากกรม หนูยังไม่เป็นข้าราชการ หนูต้องรอเงินจากกรมหรอค่ะ มีหนูคนเดียวที่ยังไม่ได้ตกเบิกคนอื่นเขาได้กันแล้วในตำแหน่งพนักงานจ้างน่ะค่ะ แต่ครูที่เข้าบรรจุแล้วเขายังไม่ได้ เขาต้องรอเงินจากกรมค่ะ หนูไม่เข้าใจค่ะ

  3. อินทรธนูของ ครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนเทศบาลเหมือนหรือต่างจากพนักงานเทศบาลค่ะ

  4. เรียนถามท่านป.ปรีชาค่ะ ดิฉันเป็นผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจจบป.ตรีรัฐศาสตร์ และจบป.โท การบริหารการศึกษา สามารถใช้วุฒิ ป.โทปรับเงินเดือนเป็น15000 บาทได้ไหมค่ะ รบกวนท่านให้ความกระจ่างชัดแก่ดิฉันด้วยค่ะ เพราะไม่รู้ว่าจะถามใครจริงๆ

  5. เรียนถามท่านป.ปรีชา ดิฉันจบป.โทการบริหารการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจสามารถปรับเงินเดือนเป็น 15,000บาทได้ไหมค่ะ รบกวนท่านตอบด้วยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *