การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้ดำเนินการดังนี้
        ๑.  จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่ง และดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับทราบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
        ๒.  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
        ๓.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดเงินเดือนให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ดังนี้
                   ๓.๑  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
                   ๓.๒  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

หนึ่งความคิดบน “การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

 1. ขอเรียนถาม ป.ปรีชา กรุณาช่วยตอบเป็นวิทยาทานด้วยค่ะ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กของศพด.รับเงินเดือนจากกรม จบ คณะครุศาสตร์ ป.ตรี จะได้ปรับเงินเดือนหรือไม่คะ และมีโอกาสได้บรรจุเป็นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กหรือไม่คะ ตอนนี้ถูกหักเงินสมทบประกันสังคมไปแล้ว 1 เดือนค่ะ

 2. เรียนถามท่านปลัดด้วยความเคารพค่ะ
  ผดด(คนงานทั่วไป) จบวุฒิป.ตรี คณะครุศาสตร รับเงินเดือนจากรม จะมีโอกาสได้ปรับเงินค่าจ้างเป็น 15000 หรือไม่คะ

 3. สอบขึ้นบัญชีไว้2ปีตั้งแต่รอบแรกแล้วยังไม่มีตำแหน่งมาเลยค่ะที่ศูนย์บรรจุแค่คนเดียวอีก2คนคงจะขึ้นบัญชีอย่างนั้นแหละ ทำไมที่กรมไม่มีตำแหน่งและระบุรายชื่อคนที่มีคุณสมบัติให้บรรจุเลยละคะ

 4. บรรจุเป็นครูผู้ดูแลเด็กใน.ปี2555โดยใช้วุฒิ ป.บัณฑิต ทำไมได้รับเงินเดือนระดับป.ตรี 4 ปี ค่ะ

 5. อยากจะสอบถามค่ะ
  ตอนนี้ น้องสาว เป็นครูศูนย์เด็ก และมีข่าวว่า จะได้บรรจุ ภายในเดือนนี้
  แต่มีข่าวว่าจะต้อง มีค่าใช้จ่าย
  ครั้ง แรก 50000 บาท (ตอนนี้จ่ายไปแล้ว 10000 บาท)
  และหลังจากนั้น จะมีเรียกเก็บอีก 200000-300000 บาท
  ก็เลยอยากจะถามว่า การที่จะได้บรรจุ เป็นข้าราชการ ต้องจ่ายตังค์
  เยอะขนาดนี้เลยหรือค่ะ

 6. ความหวังที่เลือนลางกับกำลังใจที่ลดลง นี่ก็ปีงบประมาณ 2557 เข้าเดือนที่ 5 แล้ว ข่าวการบรรจุ ก็เงียบ เงินเดือนก็ไม่ขึ้น ทั้งที่ จบปริญญาตรี ปฐมวัยมาแล้ว ใบประกอบวิชาชีพก็มีแล้ว (ใกล้จะหมดอายุแล้ว) ส่วนที่ได้บรรจุก็ดีใจด้วยไม่ว่าจะใสบริสุทธิ์ หรือ อึมครึม ส่วนที่ยังเหลือก็ใจจดจ่อ จะไปข้างหน้า (หน่วยงานอื่น) ก็เหลืออายุการทำงานอีกไม่กี่ปี จะทำไงดี ประกันสังคมก็ออกเอง (เอาเข้าไป) จะมีใครมาปัดเป่ากำแพงแห่งมิตรภาพที่ดีที่เคยมีให้กันทลายลงไปได้หนอ

 7. ผมเปนพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งจบปฐมวัยหลักสูตร5ปีผมต้องได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ครับปัจจุบันผมได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพด้วย9000อยู่เลยครับ

 8. เรียนปลัด
  อยากทราบว่าการบรรจุครูผูู้แลเด็ก ที่ทราบมาต้องทำงานในท้องถิ่นในตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 3 ปี แต่ถ้าเคยทำงานเป็นครูจากโรงเรียนอื่นเป็นเวลา 6 ปี จบเอกปฐมวัย มีใบประกอบวิชาชีพ แล้วเข้ามาทำงานในท้องถิ่นจะมีโอกาสได้บรรจุหรือไม่คะ

 9. อยากขอเรียนถามท่านว่าถ้าดิฉันจะเรียนต่อ คณะศึกษาศาศตร์ เอก วัดและประเมินผล ระดับปฐมวัย จะมีสืทธิ์บรรจุได้ไหมค่ะ ดิฉันใีใบประกอบวิชาชีพแล้วค่ะเพราะได้ทำงานเป็นครูโรงเรียนเอกชนมาค่ะ

 10. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เขาระบุว่าต้องทำงาน หรือเคยทำงานดูแลเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (คีย์สำคัญคือ “ในท้องถิ่น”)ซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่า เคยทำงานในพื้นที่ อปท.ที่เราทำงานครับ

 11. ข่าวลือมาเรื่อย ๆ แบบไม่มีความหวัง ..จะมีตำแหน่งครูผดด.อีกม้๊ย เมื่อไร ถ้าไม่มี จะทำอย่างไรในตำแหน่งภารกิจ คุณวุฒิครบ ได้ปรับเงินเพิ่ม

 12. ได้ตามเงินเดือนตามตำแหน่งที่เราครองอยู่ ณ ปัจจุบัน เข้าใจว่าของคุณจะเป็นตำแหน่ง ผช.ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ได้เงินเดือนขึ้นต่ำ 9000 บาท ถูกต้องแล้วครับ ถ้าอยากได้ 15000 บาท ต้องปรับกรอบตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก หรือ ผช.หัวหน้าศูนย์ฯ พัฒนาเด็กเล็ก ครับ ส่วนขั้นตอนการดำเนินการก็เหมือนพนักงานจ้างอื่นๆครับ

 13. ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ต้องมีการสรรหาและเลือกสรรตามขบวนการครับ อย่าหลงกลพวกตกเขียวนะครับ เพราะโดนหลอกมาเยอะแล้ว

 14. จบปริญญาตรีสาขาอื่นก็จริง.แต่ไปเรียนจบ.ระดับป.บัณฑิตวิชาชีพครู มีใบประกอบวิชาชีพครู มีประการณ์การทำงานมาแล้ว5ปี..ทางอบต.ไม่ยอมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ ไม่ให้มีสิทธิบรรจุเลย ตัดสินใจขอทุนกรมเรียนเรียนปริญญาตรีเอกปฐมวัย ตอนนี้จบแล้วค่ะ แต่ต้องรอการจัดสรรตำแหน่งมาอีก ไม่ทราบว่าอีกนานแค่ไหนคะ ได้รับเงินเดือน9,000 แต่หักประกันสังคมไปแล้ว ภาระความรับผิดชอบมากกว่าข้าราชการที่บรรจุไปแล้วเนื่องจากตำแหน่งยังน้อยกว่าข้าราชการ เลยถูกใช้งานหนัก แต่ข้าราชการเงินเดือน15,000 ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยทำงานหนีตลอด มาทำงานสาย. เมื่อไหร่หนูจะได้บรรจุซะทีคะ เหนื่อยมากกับการถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนที่ตำแหน่งสูงกว่าค่ะ

 15. เมื่อไหร่จะมีตำแหน่งข้าราชการตกมาอีกคะ 2557 จะมีสิทธิ์ได้บรรจุหรือป่าวคะ ตอนนี้ทางต้นสังกัดสำรวจชื่อผู้มีคุณสมบัติไปแล้ว ต้องรออีกนานแค่ไหนคะ

 16. ถ้าทำงานเป็นครูผู้ดูแลเด็กตอนนี้เงินเดือจเท่าไหร่ค่ะ
  จบหลักสูตรปฐมวัย๕ปีค่ะอยากทราบเรื่องนี้ว่าจะมีการปรับขึ้นอีกไหมค่ะ

 17. สอบขึ้นบัญชีไว้แล้ว สำรวจไปแล้วตั้งแต่ปี55 จะหมดบัญชีปี57 แล้วปีนี้ไม่เคยได้สำรวจอะไรเลย อบตบอกไม่มีหนังสือจากอำเภอ แต่มีหนังสือสำรวจจากกรม เขาบอกทำไม่ได้ต้องมีหนังสือมาจากอำเภอหา อบต ถึงจะทำได้ จะตกสำรวจไหมค่ะ จบเอกปฐมวัยหลักสูตร5ปี มีใบประกอบวิชาชีพ ทำงานมาแล้ว 6ปี 6เดือน ไม่อยากถามออก อบต อีกแล้ว

 18. เคยทำงานเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ให้กับโรงเรียน (ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ) ได้ 4 ปี ไม่บรรจุ จบปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป เลยไปเรียนต่อ ระดับป.บัณฑิตวิชาชีพครู มีใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อเปลี่ยนสายงานไปเป็นครู ศพด. และไปเรียนต่อ ป.โท การบริหารการศึกษา (ทุนตัวเอง) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แล้วถ้าทำงานครบ 3 ปี แล้วจะได้บรรจุเปล่า ป.โท ก็สูงสุดแล้ว (จะเอาอะไรอีก) เพราะอายุก็มากแล้ว อุส่าห์พัฒนาตัวเอง..แต่ความหวังยังไม่เห็นเลย..หน้าที่รับผิดชอบก็เยอะ..และก็คิดว่ามีหลายคนที่เจอปัญหาแบบเดียวกัน

 19. อยากทราบว่าเรียนจบปฐมวัยมา มีใบอนุญาตการสอนทำงานอยูที่ ศพด. จะมีโอกาสเงินเดือนปรับขึ้นเป็น15,000 บ้างไม๊คะ ปัจจุบันเงินเดือน9,200 หักประกันสังคมแล้วเหลือ 8 พันกว่าบาทเอง เงินเดือนน้อยมากค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>