การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้ดำเนินการดังนี้
        ๑.  จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่ง และดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับทราบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
        ๒.  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
        ๓.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดเงินเดือนให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ดังนี้
                   ๓.๑  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
                   ๓.๒  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

หนึ่งความคิดบน “การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

 1. ตำแหน่งบรรจุครูผู้ดูแลเด็กปีงบประมาณ2557 ใก้ลมาหรือยังค่ะ ความหวังและกำลังใจเมื่อไรจะมาค่ะช่วยคอบด้วยค่ะ

 2. อยากทราบว่าตอนนี้ขอทำเรื่องเปิดกรอบตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กส่งเรื่องไปยังต้นสังกัดแล้ว ถ้าต้นสังกัดไม่ได้ส่งเรื่องไปยังจังหวัดจะต้องทำอย่างไรคะ เพราะตอนที่เข้ามาครั้งแรกทำตำแหน่งผู้ช่วยครูมาประมาณ 8 ปีกว่าแล้ว เพราะตอนนี้จบปริญญาตรีทางการศึกษาแล้ว จึงอยากจะให้ต้นสังกัดปรับเปลี่ยนตำแหน่งครูให้บ้าง เพราะคนเข้ามาทีหลังเขาได้ตำแหน่งครู ทั้งที่คนเก่านั้นมีคุณสมบัติครบทุกอย่างแต่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เลย อยากจะทราบว่าจะมีทางไหนที่จะทำให้ต้นสังกัดปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้บ้าง

 3. ทำงานมาเข้าปีที่7 จบบริหารธุรกิจบัณทิตเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บรรจุได้ไหมคะและ สามารถร้องขอใบประกอบวิชาชีพได้ไหมคะ

 4. อยากใ้ห้ท่านปลัดช่วยเรื่องเงินเดิอนคะ เพราะคนที่จบปริญญาตรีแต่ได้รับเงิน 9000บาท ทำงานย่ิ่งกว่าคนที่บรรจุแล้วได้เงิน 15000 อยากให้ท่านปลัดเห็นความเหลื่มล้ำด้านเงินเดือนด้วยคะ เพราะทุกวันี้ทำงานเหนื่อยมากๆๆๆ

 5. ขอให้กำลังใจครูผดด ทุกคนครับ
  หัวหน้าวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ฮ่องสอน
  อดีตหัวหน้าศูนย์ฯ (คนเคยรอตำแหน่ง)

 6. การบรรจุครูศูนย์เด็กเล็กเป็นช่องทางหาเงินของนายก อบต.กับปลัด อบต.เพราะหน่วยงานต้นสังกัดไม่ใส่ใจติดตามประเมินผลแถมยังบอกผู้ดูแลเด็กว่าถ้าเขาเรียกก็ให้เขาไปเถอะ สะอื้นเลยคำแนะนำ การคอรัปชั่นมีมากที่สุดคือ อบต.

 7. อยากสอบถามหน่อยค่ะ ว่าตำแหน่ง ผดด. มีสิทธิ์จะได้ขึ้นเงินเดือนจาก9000รวมค่าครองชีพเป็นเงินเดือนตามวุฒิ บ้างมั้ยค่ะ (ตามการประกาศการปรับเงินเดือนปี57)ทั้งๆที่ก้อจบปริญญาตรีทุกคน แล้วทำไมต้องให้รอเป็นผู้ช่วยครูด้วยหล่ะค่ะ ทำไมถึงไม่ปรับเลย ทุกวันนี้เงินเดือนครูเท่ากับเงินเดือนแม่บ้าน แม่ครัว ยาม เลย รบกวนตอบด้วยนะค่ะ

 8. เรียน ป.ปรีชา ดิฉันอยากถามว่าถ้าเราลาออกจากศพด.เก่าแล้วมาสมัครสอบที่ใหม่เวลาเปิดสอบบรรจุจะนับอายุการทำงานจากที่
  เดิมด้วยไหมค่ะ

 9. จบป.ตรี ครุศาสตร์ ประถมศึกษา แต่มาสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13ปี ศูนย์สังกัดกรมการศาสนา รูปแบบที่ 3 มีสิทธิ์จะได้ปรับเงินเดือน 15000 บ้างหรือเปล่าคะ ถ้าไม่ได้ต้องทำยังไงบ้าง ไปที่กระทรวงวัฒนธรรมเลยได้มั้ยคะ เพราะทางประธานศูนย์เขาจะเอาผลงานอย่างเดียว เด็ก 120 คน ตอนนี้น้อง ๆ ที่เป็นครูอัตราจ้าง เขาได้ตกเบิก และ ขึ้น 15000 กันหมดแล้วค่ะ

 10. ปลัดปรีชา ช่วยตอบคำถามให้ด้วยนะค่ะ
  ดิฉันเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กมา 4ปี5เดือน เรียนจบปฐมวัยด้วยทุนส่วนตัว ม.สวนดุสิต มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งไหมค่ะ ทางหน่วยงานบอกว่าเข้างานหลังเพื่อน จะได้รับการประเมินก่อนเพื่อนได้อย่างไร เขาบอกว่าภายใน 2ปีนี้จะไม่มีการรายงานขอตำแหน่งค่ะ
  รอจนกว่าคนอื่นจะมีใบประกอบวิชาชีพครู ดิฉันเห็นหนังสือรายงานผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งแล้ว ดิฉันต้องทำอย่างไรช่วยแนะแนวทางให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 11. ตามคุณสมบัติการบรรจุ ผดด. กำหนดให้มีใบประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแทนได้
  ในกรณีได้รับการจ้าง 1 ธ.ค. 53 ถ้ามีประสบการณ์ครบ 3 ปีแล้ว สามารถใช้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแทนได้หรือไม่คะ ## รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ

 12. อยากทราบว่าตำแหน่งครูผุ้ดูแลเด็กจะจัดสรรมาเมื่อจากกรมและจะมาถึงทุกตำบลของหนองบัวลำภูเลยหรือเปล่าสอบขึ้นบัญชีของวังทองไว้ทำงานมาแล้วสิบสี่ปีกับอีกสามเดือน

 13. อยากทราบว่าเทศบาลสามารถทำเรื่องปรับกรอบเป็นวุฒิ ป. ตรีได้ไหมคะคือครูทุกคนจบป. ตรีกันหมดแล้วแต่บางคนก็ไม่ได้จบทางการศึกษามาแต่ก็ถามหัวหน้าส่วนการศึกษาเค้าบอกว่าไม่สามารถปรับกรอบได้ต้องรอบบรรจุอย่างเดียวค่ะตอนนี้ครูก็ได้เงินเดือน 9000 ค่ะ

 14. ศพด.ที่หนูเป็นผดด.อยู่ เป็นรูปแบบที่ 3 ต่อมา ทางเทศบาลแจ้งขอโอนศพด. ให้มาเป็นรูปแบบที่ 2 ต้องโอนทั้งคน และงบประมาณ ใช่ไหมคะ แล้วต้องโอนอะไรอีกบ้างคะ

 15. อยากทราบว่า จบปริญญาตรีการจัดการ , ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อครอบ 3 ปี จะมีโอกาสได้บรรจุหรือเปล่า ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารดิจ และถ้าจบปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ปฎิบัติงานที่ ศพด. ครบ 3 ปี มีโอกาสบรรจุไหมค่ะ แล้วทำไมเงินเดือนของครู ศพด. (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ถึงไม่ให้ตามวุฒิทีีจบของแต่ละคน

 16. จะมีการปรับขึ้นเงินเดือนตามวุฒิรึเปล่าค่ะ ถ้าจบเอกปฐมวัย

 17. หนูอยากเรื่องถามป.ปรีชาหน่อยค่ะ หนูได้ทำงานอยู่อบตแห่งหนึ่งตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ลูกจ้างตามภารกิจ)หนูทำงานมาเป็นปีที่ 3 ทางอบตก็ส่งหนูไปศึกษาต่อที่มหาวิทลัยสวนดุสิตพอหนูเรียนได้เทอมที่3พวกนายกกับปลัดก็ได้เอาหนูออกจากงานพอหนูถามเขาทั้งคู่ต้องไม่มีใครตอบอะไร พอว่าอีกวันก็ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะตอนนี้หนูยังไม่ได้ทำงานและก็ไม่มีเงินไปเรียนต่อหนูกลัวว่าจะได้ใช้ทุนคืนหนูขอความอนุเคาระจากท่านหน่อยนะคะ

 18. ถ้าป.ตรีเราไม่จบทางการศึกษาแต่เราเอาวุฒิป.โท ทางด้านการศึกษาเข้าสมัครครูผู้ดูแลเด็กได้มั๊ยคะถ้าเรามีใบประกอบ+ประสบการณ์3ปีค่ะ

 19. ถ้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ ต้องปฏิบัติงานในศพด.มาแล้ว 3 ปี หรือคะถ้ายังไม่เคยอยู่ในศพด.เป็นได้หรือเปล่าคะ

 20. เป็นผู้ดูแลเด็ก ทำงานมา10ปี จบวุฒิปริญญาตรี เอกปฐมวัย มีใบประกอบวิชาชีพครู ต้องการได้เงินเดือน 15,000 บาท เพราะตอนที่สมัครเปิดกรอบเป็นวุฒิม.6 คุยกับปลัด ปลัดบอกให้หาหนังสือมา ไม่ทราบจะหาได้จากที่ไหน อยากจะทราบว่าถ้าเป็นแบบนี้จะมีวิธีไหนที่พอจะช่วยได้บ้างคะ

 21. อยากทราบว่า คนที่จบป.ตรี ทางการศึกษา ไม่ปรับเงินเดือนตามป.ตรีหรือคะ อย่างสพฐ ขณะเป็นแต่ภารโรง คนที่จบป.ตรีทำไมเงินเดือนตั้ง 15,000 แต่ คนที่อยู่ศูนย์เด็กคนเดียวรับหน้าที่ตั้งแต่ ผอ.จนถึงแม่บ้าน ภารโรง เงินเดือนแค่ 9,000 งานทุกอย่างต้องรับผิดชอบคนเดียว น่าจะปรับเงินเดือนหน่อยนะคะ

 22. ถ้ากรมฯมีการสำรวจตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กแล้วถ้าอบต.ไม่ทำการสำรวจให้เราควรจะทำอย่างไรดีค่ะ เพราะถ้าถามไปก็จะบ่ายเบี่ยงไม่ตอบทั้งที่มีหนังสือให้ส่งสำรวจ

 23. เรียน ท่าน ป. ปรีชา
  อยากถามว่าตอนนี้เรียน จบ ป.ตรี ปฐมวัยแล้วแต่อยู่ขั้นฝึกสอนอยู่ และยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ มีแต่ใบอนุญาตการสอนแต่ยังไม่หมดอายุสมารถบรรจุ รอบสามนี้ได้ไหมค่ะ

 24. เีรียนท่าน ปลัดปรีชา
  คนที่จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มีป.บัณฑิต และตอนนี้จบโทหลักสูตรและการสอน ถ้าตำ่แหน่งมาสามารถที่จะบรรจุได้หรือไม่ค่ะ

 25. ครับสามารถบรรจุได้ทั้งวุฒิ ป.บัณฑิต และ ป.โท ครับ ถือเป็นวุฒิทางการศึกษา ที่สูงกว่าปริญญาตรี ครับ และคุณสมบัติและเงื่อนไขอื่นๆครบด้วยนะครับ

 26. ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 9 มาตรฐานถือว่าสูงกว่าปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี)หรือไม่ค่ะ

 27. ความคิดของเราจะหายมั้ยคะถ้าไปตรงใจดำผู้อื่น เราอยากทราบเรื่องรายละเอียดหลายๆอย่างเกี่ยวกับครูผู้ดูเด็กของ อปท. เพราะส่วนมากแล้วเวลาถ้ามีเรื่องมีคำสั่งเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กจากกรมฯมาถึง อบต. เค้าจะเก็บเรื่องเงียบไม่ยอมแจ้งให้ครูผู้ดูแลทราบ ที่ศูนย์ฯที่อาศัยโรงเรียนของ สพฐ. อยู่มักจะไม่ได้รับรู้ข่าวสารหรือหนังสือและคำสั่งจากกรมฯเลยคะนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งที่อยากจะบอก

 28. ถ้าท่าสงสารจริง ก็คววรจัดสรรค์ตำแหน่งและเลือกบรรจุรายชื่อจากกรม ตามข้อมูลหลักฐานที่มี เช่นเรียงจากอายุงาน วุฒิที่ พร้อม ไม่ใช่ทำอย่างนี้ ตอนบริหารท้องถิ่น นักงานเมือง ปลัด หัวหน้าสำนัก นักวิชาการ ต่างเรียกรับเงินในการสอบคัดเลืก ถึงไม่มีไครชิงกัน แต่ถ้าไม่จ่ายก็อยู่ในสังคมเล็กไม่ได้ กดดันในเรื่องงาน ที่จริงเรื่องแค่นี้ไม่น่าเชื่อว่ากรม หรือ รัฐ ไม่ทราบ กฏเกณฑ์ ที่ท่านสร้างงามเพื่ออวยนักงานเมือง และการทุจริต

 29. เรียนท่านปลัดปรีชา
  อยากถามว่านักวิชาการศึกษาหักงานอาหารกลางวันเด็กให้กับผู้ดูแลเด็กที่มีชื่อเบิกเงินนั้นไปเป็นค่าน้ำมันรถในการเดินทางไปเบิกเงินอาหารกลางวันนั้น ซึ่งระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร นักวิชาการทำอย่างนี้ถือว่าผิดไหมค่ะ ช่วยตอบให้กระจ่างด้วยเพราะผู้ปกครองเด็กถาม

 30. อยากทราบว่าปัจจุบันกรมยกเลิกการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์หรือยังครับ และถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู แต่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไหมครับ

 31. เรียนท่านปลัด
  ดิฉันอยากถามว่าการที่นักวิชาการให้ผู้ดูแลเด็กไปเบิกเงินอาหารกลางวันเด็กแล้วหักเงินค่าอาหารเด็กเป็นค่าน้ำมันรถให้ในการไปเบิก 100 บาท ซึ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร นี้ผิดระเบียบไหมค่ะ เพราะในสัญญาจ้างบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายไม่ใช่หรือค่ะ ทำไมต้องหัก

 32. เรียนถามป.ปีชาค่ะ่การปรับตำแหน่งงานตามคุณวุฒิมีหนังสือคำสั่งไหมค่ะอยากได้มาให้ฝ่ายบุคคลเขาดูและอย่ากให้เขาทำให้อยากเพิ่มเงินเดือนค่ะ

 33. ถ้าจบปริญญาตรีด้านการบริหาร แต่ผ่านประสบการณ์การดูแลเด็กจากเนอร์สเซอรี่มาแล้วสามารถเข้ามาสมัครผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์ของอบต.ได้หรือไม่ค่ะ และที่ประกาศทางอินเตอร์เน็ต(บรรจุข้าราชการผดด.ทั่วประเทศ 1500 อัตรา ) นั้นถ้าต้องการสมัครต้องไปติดต่อและสมัครได้ที่ไหนคะ ท่านปลัดช่วยตอบด้วยนะคะ

 34. เรียน ท่านป.ปรีชาค่ะคือดิฉันบรรจุเป็นครูผู้ดูแลเด็กเมื่อเดือน กรกฎาคม 2555 เงินเดือนเดือน ก.ค.-ส.ค.2555ได้รับ9,290 บาทค่ะ เเต่เดือนกันายน 2555ไม่ได้รับเลยค่ะ เป็นเพราะกรมยังไม่โอนเงินมาหรือว่ามีเหตุผลอื่นคะ ขอคำตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 35. เรียนถามท่านปลัด ดิฉันบรรจุครู ผดด. วันที่ 5 ม.ค. 2555 เรียนจบโท ปี 2556 ทราบว่าจะใช้วุฒิ ป.โทปรับเพิ่มตามวุฒิที่สูงขึ้นได้ แต่ถ้าขึ้น คศ.1 ไม่ทราบจะสามารถปรับได้อีกหรือไม่ และมีหนังสือสั่งการหรือไม่

 36. เรียนท่านปลัดปรีชา ดิฉันเป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยทำงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2550 ก่อนวันที่ประกาศกำหนด คือ วันที่ 1 ธ.ค. 2552 มีใบอนุญาติปฏิบัติการสอน จบหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับกรมส่งเสริมแล้วแบบนี้ถือว่าดิฉันมีคุณสมบัติครบถ้วนในการบรรจุหรือไม่คะและใบประกอบวิชาชีพเขาใช้ตอนไหนคะระหว่างวันที่เราคัดเลือกผ่านหรือวันที่เราผ่านการประเมินเมื่อครบสองปี

 37. บางคนมีคุณสมบัติไม่ครบช่วยกันเกือบตายไม่เห็นตรวจสอบ คนที่มีโอกาสมีคุณสมบัติกลับไม่ได้น่าสมเพชจริงๆ

 38. ท่านปลัดค่ะ เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2556ได้มีการสำรวจผู้มีคุณสมบัติครบที่จะได้บรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้นบัดนี้มีความคืบหน้าอะไรบ้างคะ

 39. เป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมึอรุ่นที่๑ ปฏิบัติงานในศูนย์เด็กเล็กมา ๑๒ปีอยากทราบว่าการจะขอปรับวุฒิการศึกษาจากวุฒิ ปวช. เป็นวุฒิป.ตรีต้องทำอย่างไร อยากได้รับเงินค่าตอบแทนตามวุฒิบ้าง

 40. เรียนท่านป.ปรีชามีเอกสารหรือหนังสือที่จะนำไปให้ทางเทศบาลดูไหมค่ะ ว่าเราสามารถเปลี่ยนจากพนักงานจ้างตามภารกิจมาเป็นผู้ช่วยครูได้ เพราะถ้าเราไมมีเอกสารไปยื่นทางเทศบาลเขาก็จะไม่เชื่อว่่าทำได้ค่ะ อีกอย่างไม่มีใครใส่ใจเรื่องของพวกเราเท่ากับตัวเราเองที่จะต้องแสวงหาทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะ

 41. อยากเรียนถามอ.ปรีชาว่าเรียนจบป.ตรีเอกปฐมวัยแล้วมีใบประกอบวิชาชีพเป็นลูกจ้างตามภารกิจอยู่รับ 9000 อยากได้ 15000 กับเขต้องทำยังไงค่ะอ.ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

 42. เรียนท่านปลัด
  ดิฉันไม่เข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ที่พึงสอบมา เขาบอกว่าเราไม่ได้เป็นหัวหน้าศูนย์เราแค่เป็นรักษาการ หัวหน้าศูนย์ แล้วตำแหน่งไหน คือ หัวหน้าศูนย์ คนที่ได้ข้าราชการเขาบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าศูนย์นั้นต้องมาจากข้าราชการใช่หรือไม่ค่ะตอนนี้จะตีกันตายแล้วเพราะความไม่เข้าใจภาระหน้าที่ช่วยให้ความกระจ่างหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ

 43. ดิฉันอยากถามว่าในการปรับขึ้นเงินเดือนของตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กต้องใช้วุฒิปตรีในการสมัครใหม่หรือว่าปรับขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะที่ผ่านมาเค้าบอกว่าใช้วุฒิ ม.6ในการสมัคร

 44. เรียน ป.ปรีชา
  อยากปรับเปลี่ยนสังกัด จาก ครู ผดด. ไปเป็นครู สพฐ. มีเกณฑ์หรือระเบียบอย่างไรค่ะ
  ตำแหน่งเดิม หัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาแล้ว 2 ปี วุฒิ ป.ตรี(ปฐมวัย) , ป.โท( การบริหารการศึกษา)กรุณาให้ความกระจ่างด้วยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 45. แล้วเมื่อไร่ล่ะ จะปรับเงินให้ผดด จบป.จรักัแล้ว ป.โท กะแล้ว กินแกลบยุแล้ว

 46. ความยุติธรรมยุไหน ผดดจบ ป.ตรี จบป.โท ยังไม่ปรับ15000 ทำอะไรยุ ให้เขากินแกลบหรอ ค่าครอีุเพิ่มขึ้นตลอด คนรวยก็รวยเอ้ารวยเอา

 47. อยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตไม่สนใจ
  ทุกๆๆคนมีที่ติไม่มีใครสำเร็จรูปเหมือนมาม่า พอใจในงาน พอใจในตนเอง
  พอใจในเงินเดือน พอใจในสิ่งที่มี
  แม้ไม่ได้บรรจุทั้งที่มีคุณสมบัติครบทุกอย่าง

 48. เมื่อไรละ กรอบรอบต่อไปจะมาชักที ดูอะไรก็มากันหมดแล้วแต่กรอบครูศูนย์ทำไมไม่เห็นมา นายกนอนหลับกันอยู่บ่ มิน่าละพ่อใหญ่สุเทพ ถึงให้ออกจากการเป็นนายก ไม่รู้จะกักไว้ทำไม ทุกอย่างก็อยากทำให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน เรียนจบป.ตรี แต่ได้รับเงินเดือนเหมือน ป. 4 คนที่ได้ก่อนเขาก็ดีดี้ แต่คนที่ไม่ได้ละจะให้รออีกนานไหม กฏหมายไทยก็ลอแหละ การบริหารก็ลอแหละอย่างนี้บ่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *