การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้ดำเนินการดังนี้
        ๑.  จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่ง และดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับทราบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
        ๒.  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
        ๓.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดเงินเดือนให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ดังนี้
                   ๓.๑  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
                   ๓.๒  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ข้อความนี้ถูกเขียนใน สาระน่ารู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1,074 ตอบกลับไปที่ การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

 1. ครูกุ๊ก พูดว่า:

  อยากจะบรรจุกับเขาบ้างและให้เปลี่ยนเป็นวุฒิปริญญาตรีพอจะมีทางไหม?
  1.ทำงานมา 5 ปี จบ เอกการศึกษาปฐมวัยเรียนมาโดยตรงตั้งแต่เรียนมหาลัย
  2.สอบได้ที่ 2 ตอนที่ทำการคัดเลือกรอมานานแล้ว
  3.ทางอบต.มักแบ่งพักแบ่งพวกเพื่อนเข้าทำงานพร้อมกันใช้ทุนอบต.เรียนพอเรียนจบได้ปรับเป็นหัวหน้าศูนย์วุฒิปริญญาตรีส่วนหนูลูกจ้างตามภาระกิจเวลาคิดฐานโบนัสทีไรน้อยใจทุกทีอยากออกหลายครั้งแล้วตั้งแต่ยังไม่มีการบรรจุเลยพี่ๆให้อดทนรอการบรรจุพอมาจริงก็ไม่ได้เพราะมีการใช้เส้นใช้สายกัน. ผลงานมีทุกอย่างได้ครูดีเด่นปี 2552 อำเภอเมือง สมศ. กล่าวชื่นชมการจัดห้องเรียนและบอกต่อให้ครูอนุบาลที่อื่นมาดูงาน. แต่งคำกลอนสมุทรสงครามพร้อมภาพประกอบ. แต่งคำกลอนพ่อหลวงของเราพร้อมภาพประกอบ ฺทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ชุมชน วัด และทางอบต.ให้คำปรึกษากับผู้ดูแลเด็กเพื่อนครูพี่ๆด้วยกันทุกอย่างอาทิใบงานเด็กออกแบบเอง แฟ้มสะสมผลงานกาจจัดกิจกรรมเป็นที่ปรึกษาทุกเรื่อง เรื่องงาน

 2. ผมจบปริญญาตรีเป็นครูศูนย์มาแล้ว 3ปี ทำงานเหมือนกันกับครูคนอื่นใช้ความรู้ความสามารถเท่ากันทำไมรัฐบาลไม่ขึ้นให้ 15000เท่ากับครูคนอื่นเพียงเพราะผมไม่ได้เป็นหัวหน้าศูนย์หรือยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเท่านั้นหรือจึงอยากให้รัฐบาลเห็นใจครูที่เสียสละแต่ไม่ได้ผลตอบแทนเท่ากับครูคนอื่นน่าจะขึ้นให้เหมือนกันถ้าครูจบปริญญาตรี ขอขอบคุณมากและโปรดพิจารณาด้วยครับ จากครูศูนย์เด็กที่ไม่ท้อถอยต่อการทำงาน

 3. ต้นหอม พูดว่า:

  อยากทราบดิฉันทำงานอยู่ศูนย์เด็กเล็กมา 8 ปีแต่พอมีอัตราบรรจุครูมา ทางผอ.กองการศึกษาให้ครูที่ทำงานในโรงเรียนเทศบาลเข้ารับการสอบบรรจุด้วย อยากทราบว่าเขาสามารถสอบบรรจุได้อย่างไรในเมื่อคนที่มีสิทธิน่าจะเป็นครูผดดในศูนย์เด็กเล็กเท่านั้น จำเป็นไหมค่ะที่คนสอบบรรจุจะต้องกินเงินอุดหนุนของกรมเท่านั้น ถ้าทำงานอยู่ศูนย์แต่กินเงินเดือนของเทศบาลจะสอบบรรจุได้ไหมค่ะ กรมจะมีการตรวจสอบผู้ที่บรรจุว่าทำงานอยู่ศูนย์เด็กเล็กหรือเปล่าค่ะ เพื่อไม่ให้คนที่ทำงานอยู่ศูนย์เด็กเล็กจริงหมดโอกาสในการสอบบรรจุขอความกรุณาตอบข้อสักถามด้วยค่ะ…ขอบคุณค่ะ

 4. ด่วน!ประกาศ อ่านแล้ว คิดพิจราณาด้วย ต่อไปนี้ ใครเรียนจบ ปริญญาตรี สาขา อะไรก็ได้ ก็บรรจุกรณีพิเศษเป็น ครู ได้ เพียงแค่มีใบประกอบวิชาชีพ ,อยู่ในตำแแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กไม่ต่ำกว่า 3 ปี ,โดยที่ไม่ต้องมีวุฒิปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต ก็บรรจุ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กได้ อย่างนั้นหรือ อย่างนั้น ครูผู้ดูแลเด็กในประเทศไทยที่ ทางกรมการปกครองต้องส่งครูผู้ดูแลเด็กที่ จบปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาแล้วไปศึกษาต่อ ปริญญาตรี เอกการศึกษาปฐมวัยราชภัฎสวนดุสิต ให้เสียงบประมาณชาติ ทำไม ? ก็บรรจุ บุคลากรเหล่านั้นไปเลยซิ หากแต่ท่านที่ รับผิดชอบเรื่องนี้ ท่านจะให้คำตอบอย่างไร เรียนครู 4 หรือ 5 ปี ทางสายการศึกษา กับนักศึกษาที่กรมส่ง ให้ไปเรียน งบเป็นแสน เพื่อให้ได้รับความรู้ นำความรู้ ความสามารถ ความเป็นครูมาพัฒนาศูนย์ แต่เปล่าประโยชน์กับการพร่ำเหนืื่อย แต่ ระเบียบหลักเกณฑ์เปลี่ยน เอก บัญชี เอกคอมธุรกิจ เอกนิเทศ ที่นุ่งสั้น ที่ไม่เคยเรียนรู้ถึงจิต วิญญาณ ของความเป็นครู มาบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งต้องเป็นเด็ก ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดี ด้วยจิตวิทยาต่างๆ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เอกบัญชี เอกคอมพิวเตอร์ เอกการจดการ สาขาสารสนเทศ นั้นนะหรือ ที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดกรอบ บรรจุให้ได้หลานที่ หลายจังหวัด ระบบเริ่มรวน ระบบเริ่มเสีย ระบบเริ่มไม่แน่น เพราะใคร ท่านผู้มีคำนาจ พอจะตอบ นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในราชภัฎ อย่างเข้มถึง 5 ปี ในส่วนนี้เรียกว่าพัฒนา หรือ ด้อยพัฒนา ลองไตร่ตรองดู จะได้บอกลูก บอกหลาน ว่าสมัยก่อนไม่ต้องเรียนที่สถาบันราชภัฏ 4 , 5 ปี ก็บรรจุได้ รู้อย่างนี้เกิดในยุคนั้นก็คงได้ บรรจุเป็นครูได้ ขำจริง ใครตั้งกฎเกณฑ์ แล้วก็แหกกฎ กันเอง อายเด็กกันบ้างกับความไม่มั่นคง ไม่หนักแน่น ไม่ชัดเจน อย่างนี้ หรือการศึกษาไทยจะเจริญ ( ไม่มีทาง )

 5. เรียนท่านปลัด
  จังหวัดใกล้เคียง บ้านผม จังหวัดตาก เพื่อนผมเศร้า มากที่ได้ทราบข่าว ว่าเทศบาลเมืองตาก กำลังจะคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก กรณีพิเศษ 3 อัตรา โดยคุณ สมบัติ ของผู้สมัคร ทั้ง 5 ท่าน หลักเกณฑ์ อื่นได้ แต่ไม่จบวุฒิทางการศึกษาเลย แม้แต่คนเดียว มีเพียงใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู แต่แปลกเทศบาลก็ยืนยันที่จะพิจรณา ในวันที่ 20 กว่า สิงหาคม 2555 นี้ หลักเกณฑ์ มีช่องว่าง ช่องโว่ ตรงไหนนะท่าน จังหวัดนั้นถึง ยืนยัน จะคัดเลือก หรือเสียดายตำแหน่ง เท่าทราบ บางเทศบาล ก็ทำได้มาแล้ว หรือ บางแห่งก็ไม่ได้ หากกรณีนี้ได้อีก ใครๆที่จบ ปรฺญญาตรี มีใบประกอบ ก็คงไม่ต้องไปเรียนเพิ่ม เอาเปรียบกันไปไหม หลักเกณฑ์ได้ไหม บรรจุได้ไหม ผมไม่เห็นด้วยเพราะสงสารเพื่อนที่ต้องพยายามเรียนเอกการศึกษาปฐมวัยอย่างตั้งใจอีกหลายคน ไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑื บุคคล เจ้าหน้าที่ ที่ตอบคำถามนี้ได้ ร้องเรียนได้ที่ไหน เบอร์โทรอะไร ใครตรวจสอบได้ มีการรับเงิน หรือ มีนอกในไหมใครตรวจสอบเรื่องนี้ได้ ใครมีอำนาจหยุด ระงับ การเอารัเอาเปรียบผู้อื่น ใน 5 ท่าน ที่กำลัง ตัวพอง พองขน ว่าอย่างไรเสียก็มีผู้บริหารดัน สร้าง เชียร์ อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล ตอบผมด้วยนะครับ เรื่องด่วนครับท่าน………ขอบคุณครับ

 6. ป.ปรีชา พูดว่า:

  หลักเกณฑ์มันค่อนข้างเปิดกว้างครับ เขาอนุญาตให้ผู้ที่จบปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขา ที่มีคุณสมบั้ติอย่างอื่นครบมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกวิธีพิเศษได้ ผมไม่แน่ใจว่ารวมถึงผู้ที่จบหลักสูตร ป.บัณฑิต ด้วยหรือไม่นะครับ การตรวจสอบหลังจากที่ อปท.ดำเนินการแล้ว ก็คือ ก.อปท.จังหวัด และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครับ ส่วนการที่จะตรวจสอบว่ามีการรับเงินรับทองกันหรือไม่นั้นคงยากครับ เพราะมันสมประโยชน์กันทั้งผู้ให้และผู้รับครับ (ยกเว้นจ่ายสตังส์แล้วไม่ได้) เอาเป็นว่าผมขอแนะนำดังนี้ครับ ถ้าคุณเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม อาจได้รับความเดือดร้อน เสียหาย จากการสรรหาวิธีพิเศษดังกล่าว ก็สามารถทำหนังสือคัดค้านการสรรหาได้ครับ พร้อมทั้งระบุเหตุผลไปด้วย ส่วนผู้บริหาร อปท.เขาจะสั่งยังไงก็เรื่องของเขา ถ้าคุณยังไม่พอใจอีกก็อุทธรณ์ร้องทุกข์ไปที่ ก.อปท.จังหวัด หรือถ้าอยากให้ชะลอการสรรหา ก็สามารถยื่นเรื่องขอให้ศาลปกครองออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนก็ได้ครับ

 7. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เขาเป็นผู้ดูแลเด็กหรือเปล่าล่ะครับ ถ้าเขาเป็นและอยู่ในเทศบาลเดียวกันเขาก็มีสิทธิครับ แต่ถ้าเขาตำแหน่งอื่นก็ไม่น่าจะมีสิทธิครับ
  ผู้ดูแลเด็ก ทุกคน ไม่ว่าจะรับเงินเดือนจากงบถ่ายโอน(กรม)และรับเงินเดือนจาก อปท.มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกคนครับ การตรวจสอบจากกรมคงไม่มีครับ(ถ้าไม่มีการร้องเรียน)เอาเป็นว่าให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรวจสอบกันเองจะดีที่สุดครับ โดยเฉพาะคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีท่านปลัดเป็นประธาน ชุดนี้สำคัญมากครับว่าจะให้เข้ารับการคัดเลือกหรือไม่…….

 8. แล้วเราจะหา หนังสือ หรือระเบียบอะไรไม่ได้แล้วใช้ไหมครับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะตอบได้ไหมครับเพราะเป็นต้นสังกัดที่สูงสุดแล้ว กฎระเบียบไม่ชัดเจนแบบนี้ ความยุติธรรมคงไม่มีแล้วในโลก ขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้

 9. เรียนท่านปลัดครับ รายละเอียด ข้อนี้ มีเพื่อ อะไรท่านพออธิบายได้ไหมครับ

  ๓.๑ คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
  ๓.๒ คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท

 10. ครูกุ๊ก พูดว่า:

  ช่วยตอบคำถามครูกุ๊กด้วยนะคะรอท่านตอบอยู่

 11. หนูกิ่ง พูดว่า:

  ครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่ที่จบปริญญามาแล้ว แต่ยังได้เงินเดือนเก่าอยู่เลย 6500 กว่าบาท ไม่เห็นปรับเหมือนที่อื่นเลยค่ะ ป. ทางปลัดบอกว่าไม่มีหนังสือสั่งมาที่ อบต. ก็จะไม่ทำอะไรทั้งนั้น ขอให้ ป. ช่วยหน่อยค่ะ สงสารเพื่อนๆ สอนมาเกือบสิบปีแล้ว เงินเดือนก็เท่าเดิม อบต.บางยี่โท อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ กราบขอบคุณค่ะ..

 12. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องช่วยกันพลักดันครับ ลองรวมตัวกันเข้าพบท่่านนายกดูครับ ท่านคงมีเหตุผล และคำตอบดีๆสำหรับพวกเรา ดีกว่านั่งรอเฉยๆนะครับ

 13. ป.ปรีชา พูดว่า:

  มันเป็นมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครับ เขาระบุว่าคนที่ดำรงตำแหน่งนี้ และมีคุณสมบัติแบบนี้ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วจะได้รับเงินเดือนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเท่านี้ ซึ่งคาดว่ามันออกก่อนที่จะนำนโยบายปริญญาตรี 15000 มาใช้นะครับ

 14. bangon พูดว่า:

  ทำไมไม่ดูผลงาน ไม่มีปริญญาทำงานดี แต่เงินเดือนน้อย
  มีปริญญา งานไม่มีศักภาพ เงินเดือนดี ๑๕.๐๐๐

 15. bangon พูดว่า:

  ครูที่เรียนจบจากงบระมาณ หรือครูที่มีปริญญา เ็ห็นไม่มีจิตวิญญาณเป็นครู เสียงบประมาณชาติ
  วุฒิสำคัญฉะไหน บางคนไม่เป็นงานเลย
  สำหรับคนจนไม่มีงินเรียนละแต่ทำงานดีไม่มีวุฒิปริญญาควรทำอย่างไร
  มีปริญญาและใบประกอบวิชาชีพทำงาน ๕ ปีเงิน ๙๐๐๐
  ไม่ได้หมื่นห้ารือ หรือวุฒิอนุปริิญญา ปวส ไม่ได้เงินตามวุฒิรือ
  ครูศูนย์ไม่สำคัญหรืออย่างไร? ทั้งที่ำปฏิบัติหน้าที่เกินหน้าที

 16. ป.ปรีชา พูดว่า:

  รับฟังครับ….

 17. ภัสสร พูดว่า:

  ก็ยังดีนะคะที่ไม่เสียความรู้สึกที่ไม่ได้เรียนแต่พวกหนูซิเรียนโครงการพัฒนาครูจากมหาวิทยาลัยราชภัศศรีสะเกษแล้วแต่พอไปขอใบประกอบวิชีพครูกับขอไม่ได้เนื่องจากว่าต้องฝึกสอนใหม่อีกปี เคยมีหรือเปล่าค่ะที่เรียนปฐมวัยหลักศูตร 7 ปีถ้าไม่มีให้มาดูที่ราชภักศรีสะเกษ เรียนมามีแต่วุฒิไม่มีใบปรระกอบก็ไม่มีประโยชน์อะไรวอนถึงผู้ที่อ่านและผู้ที่รู้ถ้ารู้บอกแนวทางหน่อยค่ะว่าจะทำอย่างไรไม่อยากกพาดพิงหน่วยงานใดทั้งนั้น

 18. ดา พูดว่า:

  เมื่อไหร่รอบสามจะมาครับ

 19. ครูผู้อดทน พูดว่า:

  ในกรณีไม่มีชื่อขึ้นบัญชี เพราะครูมีคุณสมบัติครบทั้ง 5 คน ขึ้นบัญชีแค่ 3คน รอบแรกบรรจุ 1 คน รอบสองบรรจุ 2 คน มี 2 ศูนย์
  ศูนย์ที่ 1 ครู 4 คน เด็ก 87 คน (บรรจุ 2 คน ) ศูนย์ที่ 2 ครู 1 คน เด็ก 22 คน (บรรจุแล้ว) อยากทราบว่าคนที่เหลือจะได้บรรจุหรือเปล่าเพราะไม่มีชื่อขึ้นบัญชีไว้

 20. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ไม่ได้ขึ้นบัญชีไว้ต้องคัดเลือกให
  ม่ครับ

 21. ครูดอกไม้ พูดว่า:

  อยากทราบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่ได้บรรจุไปที่ดิฉันทำงานอยู่แม่งทำงานโคตห่วย…แล้วไอ้คนที่ทำงานดีๆมีผลงานเป็นที่ประจักษ์กับไม่ได้บรรจุเป็นการทำร้ายจิตใจกันอย่างแรง เพราะคำว่า “ค่าของคนอยู่ที่คนของใครนั้นเอง”….อันนี้เข้าใจดี…ในขณะที่ดิฉันลงทุนใช้ทุนเรียนเองเพราะรักงานทางด้านนี้มากเขากับไม่เห็นความสำคัญ ดิฉันเรียนจบจากสถาบันทางภาคเหนือ..ได้เกรียตินิยมพร้อม คุณสมบัติก็พร้อม..แต่ทำมัยคะในเมื่อเราต้องการพัฒนาเด็กให้ทัดเทียมกับประเทศชาติอื่นทำมัยไม่คัดเอาครูที่เป็นมืออาชีพคะ..แล้วยังงี้อนาคตของชาติจะพัฒนาไปในทางไหน วอนท่านช่วยดูแลเรื่องนี้และให้ความเป็นธรรม กับบุคลากรที่มีความสามารถอย่า ทิ้งข้วางพวกดิฉันเลย เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่เป็นเหมือนดิฉัน…ดูผลการเรียน ดูผลงานความสามารถ…เพื่อเป็นกำลังใจคนที่มีพรสวรรค์แต่มีกรรมมาบดบังด้วยเถอะนะคะ…สงสารอานาคตประเทศชาติตัวเล็กๆคะ…ขอบคุณมากคะ…..

 22. นีนา พูดว่า:

  จบการจัดการมีใบประกอบวชาชีพครูสอนในสถานศึกษามา10 ปีตำแหน่งในสำนักงานคงหมดหวังที่จะได้สิทธิคัดเลือกกรณีพิเศษนะคะ ท่านปลัดช่วยผลักดันท่านนายกด้วยเห็นใจมังเพื่อน ๆ เราก็คนเหมือนกัน

 23. นีนา พูดว่า:

  ท่านปลัดขาเห็นใจคนที่มีวุฒิอื่นแต่มีใบประกอบให้ได้เป็นครูด้วยเทอญ

 24. ผดด. พูดว่า:

  รบกวนเรียนถามเรื่องเงินตกเบิกคะ รับเงินเดือน 9,940 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาทรวมกันเป็น 11450 บาท ป.ตรี 15,000 บาท จะต้องได้ตกเบิกเดือนละ3,550 บาทใช่ไหมคะ 6 เดือน ก็ 21,300 บาท คิดแบบนี้ใช่ไหมคะท่านปลัด รบกวนตอบนะคะ

 25. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เขามีสูตรการคิดของเขานะครับ ลองถามบุคลากรเจ้าของเรื่องดูครับ จะชัดเจนมากกว่าครับ

 26. รัตนา พูดว่า:

  อยากทราบว่าอบต.คิดกับการตัดสินใจในการปรับตำแหน่งบรรจุซึ่งมีเด็กน้อยในศูนย์ให้ผู้ที่จะบรรจุไปบรรจุในศูนย์ที่มีเด็กตามเกณฑ์แล้วผู้ดูแลที่มีเด็กตามเกณฑ์ต้องไปอยู่ในศูนย์ที่มีเด็กน้อยแล้วถ้าเด็กที่ศูนย์ที่ครูบรรจุน้อยโดยส่วนตัวครูควรพิจารณาตนเองหรือไม่

 27. panda mansiri พูดว่า:

  ผดด ทำงานมา 15 ปี มีโอกาสได้เรียนทุนโครงการร่วมฯรุ่น 5ได้คุณสมบัติครบแล้วแต่ไม่ทันบรรจุรอบ 2 รอจัดสรรมารอบ 3จะมีเมื่ไรคะ

 28. ชลบุรี fc พูดว่า:

  เมื่อก่อนเด็กศูนย์มีตามเกณฑ์ 20คน ครูผู้ดูแลเด็กยังไม่มีอัตราบรรจุเลยแต่ตอนนี้เด็กในศูนย์มี 10 คนจะบรรจุให้ไหมคะแต่ อบต.อื่นเด็ก 6 คนครูได้บรรจุเป็นข้าราชการแล้ว อีกศูนย์ 8คน ก้อได้บรรจุมีที่ อบต.หนูที่เดียวไม่ส่งอัตราไปบางครั้งการทำงานเหนื่อยมากๆและไม่มีสิทธิบรรจุเหมือนเขามันอ่อนใจ รอให้เด็กในศูนย์อบต.นี้ถึง 20 คนแล้วหนูได้บรรจุรอไปเถอะเพราบ้านนอกจะเอาเด้กไหนมาเรียนช่วยตอบหน่อยคะ ท่านปลัดปรีชา

 29. ผดด. พูดว่า:

  เห็นด้วยกับครูชลบุรีอยากทราบเหมือนกันว่าเขาตัดสินคนแบบไหน

 30. ผดด พูดว่า:

  เมื่อไรรอบสามจะมาคะ

 31. ต้อย พูดว่า:

  เราเรียนจบราชภัฏศรีสะเก(ษแต่พอไปยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครู คุรุสภากับไม่ยอมออกให้ แต่พอมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปยื่นกับได้แต่เดือน 1 ไปเรียนแค่ 1 วันจะเอาคุณภาพที่ไหนมาสอนเด็กอยู่ด้วยกันแต่ละวันไม่เก็นได้อะไรมาสอนเด็กเลยแต่คุสภากับเก็นคุณค่ากว่า น่าน้อยใจมากขอวิงวอนไปนังผู้ที่พอจะช่วนได้ให้ช่วยหน่อยคะเพื่อที่เด็กจะได้มีคุณภาพ

 32. จีจ้า พูดว่า:

  ในเขตของอำเภอดิฉันมีเรื่องร้องเรียนว่าไม่ใช้บัญชีผู้ที่สอบได้นายกให้สอบใหม่ เลยทำให้อบต.ของดิฉันที่จะเปิดสอบใหม่ต้องรอไปด้วยมันไม่ยุติธรรมเลย ในเมื่อมีเรื่องร้องเรียนไปถึงกรม แล้วสอบที่สามจะมีตำแหน่งมาไหมคะ

 33. natt พูดว่า:

  บรรจุตั้งแต่ ธันวา 54 จนปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องหลักสูตร 5 ปีเลย อบต.ส่งจังหวัดให้แล้ว ก็เงียบทำไงดีคะช่วยแนะนำหน่อย…ขอบคุณค่ะ

 34. ครูผู้ดูแล พูดว่า:

  ทำงานเป็นครูผู้ดูแลเด็กมา5ปี. มีใบประกอบแต่วุฒิบริหาร จะบรรจุได้ไหมคะ คุณปลด ช่วยตอบหนูกน่อยนะคะ่่………ขอกราบ

 35. ครูปริญญาตรีการศึกษา2 ใบ พูดว่า:

  ครูต้อยคะ ทำความเข้าใจใหม่ด้วย สวนดุสิตไปเรียนเดือนละไม่น้อยกว่า 2 อาทิตย์ อาทิตย์ละ 2 วัน และไปเรียนก็ได้ความรู้มากขึ้น ทั้งจากอาจารย์ผู้มีความรู้เรื่องปฐมวัยโดยตรง และเพื่อนๆที่สอนอยู่ในศูนย์ และเขาทำงานมานานแล้ว โปรดทำความเข้าใจด้วย ความรู้ไม่จำเป็นต้องมาจากหนังสือโดยตรง มาจากสิ่งรอบข้างก็เป็นความรู้ได้เหมือนกัน จากครูที่จบจากราชภัฎสุรินทร์ และสวนดุสิต

 36. ออย พูดว่า:

  ขอความเป็นธรรม
  สวนดุสิตเรียน 1 เดือน ไปเรียน 1 ครั้ง งานก้ไม่ค่อยได้ทำ แต่พอไปขอใขประกอบวิชาชีพครูทางคุรุสภากับให้ แต่ทีเรียนก็หนัก ราชภัศศรีสะเกษไปขอกับขอใบประกอบวิชาชีพไม่ได้ วิงวอนให้ผู้ทัเป็นใหญ่ให้ความเป็นธรรมด้วยนะค่ะ อยู่ด้วนกันทำอะไรก้ไม่เป็น แต่กับได้วุฒิ แลใบประกอบวิชาชีพครู ความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนเนีย

 37. ผู้ดูแลเด็ก พูดว่า:

  ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณ…ด้อยที่ดูถูกสวนดุสิตแค่ความคิดของคุณก็ไม่เหมาะสมกับการที่จะมาเป็นแม่พิมพ์ของชาติแล้ว ใช่ว่าสวนดุสิตจะขอได้ง่ายอย่างที่คุณดูถูกก็มีขั้นตอนเหมือนกัน

 38. porn พูดว่า:

  เรียน ป.ปรีชา
  ตามที่มีหนังสือจาก มท 0809.4/ว 581 ลงวันที่มี 22 มีนาคม 2548 บอกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสามารถบรรจุได้ แต่บรรจุแล้วบอกว่าไม่ใช่วุฒิทางการศึกษามันหมายความว่าอย่างไรคะ

 39. คนอยากมีความก้าวหน้า พูดว่า:

  ตอนนี้ดิฉันสอบผ่านไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาได้ขึ้นบัญชีไว้อยากรู้ว่ารอบต่อไปเมื่อไรจะมา และอยากให้กรมตรวจสอบเรื่องเรียกเก็บเงินจากผู้บรรจุด้วย เพราะนายกนั้นแหละตัวกินเงิน

 40. สมัชญา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  หนูอยากสอบถามว่าแม่หนูเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นข้าราชการแล้ว หนูสามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ภาคเรียนพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ได้หรือเปล่าค่ะ หรือว่าเบิกได้เฉพาะเรียนภาคปกติเท่านั้น

  ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

 41. ครูแดง พูดว่า:

  ตอนนี้กำลังรอความหวังจาก กรม ว่าเมื่อไหร่รอบสามจะมา

 42. เอมจิตต์ อันประสิทธิ์ พูดว่า:

  ครูแก้ว
  สวัสดีค่ะ ท่านปรีชา ดิฉันทำงานศูนย์เด็กเล็กมา 22ปี(ตั้งแต่พัฒนาชุมชน) ที่ศูนย์มีครู 4 คนแต่มีคุณสมบัติครบ 2คน รอบแรกได้ไป 1อัตราแล้ว แต่รอบสองกรมไม่ได้จัดสรรอัตรมาให้ ตอนนี้ดิฉันรอรอบสามว่าเมื่อไรจะมา แล้วกรมจะจัดสรรมาให้อัตรามาให้หรือเปล่า

 43. เอมจิตต์ อันประสิทธิ์ พูดว่า:

  เรียน ท่านปลัด ดิฉันทำงานศูนย์เด็กมา 22ปีแล้ว ยังไม่ได้บรรจุเลยค่ะ (ตั้งแต่พัฒนาชุมชน) รอบแรกได้1อัตรา รอบสองกรมไม่ได้จัอสรรอัตรมาให้ ตอนนี้ดิฉันรอรอบสามค่ะ “อยากให้กรมพิจารณาคนที่ทำงานตั้งแต่กรมพัฒนาชุมชน”

 44. nana พูดว่า:

  รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ คือว่าตอนที่เปิดรับสมัครผดด.อบต.รับป.ตรีสาขาอื่นๆด้วยดิฉันสอนมาได้จะ3ปีแล้วสัญญาระบุ มิ.ย53-มิ.ย.57 แต่พอมาตอนนี้บอกกับดิฉันว่าผิดครอบต้องไปปรับทุกอย่างยกเลิกสัญญาตัวเดิมแล้วให้ไปกินเงินเดือน9000พันแล้วเปลียนสถานะจากภารกิจ4ปีไปเป็นคนงานทั่วไป ดิฉันอยากจะถามว่าทำไมถึงเป็นภารกิจ 1ปีก็ไม่ได้คะ ที่สำคัญตอนนี้ดิฉันกล้วว่าอายุงานจะไม่ต่อเนื่องๆจากเปลี่ยนสถานะมันจะมีผลไหมค่ะ คือว่าตอนนี้ดิฉันกำลังศึกษาทางการศึกษาทุนต่อเองอยู่ อีกหนึ่งคำถามตอนนี้มันมีป.บัณฑิตเปิดของราชภัฎแต่เอื้อให้กับครูเอกชน ดิฉันอยากเรียนจึงได้สอบถามพบว่าทางกรมเคยมีทุนให้เรียนสายตรงกับราชภัฎแต่ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้ว มันทำให้ปิดโอกาสของครูท้องถิ่นนะคะเพราะว่าใช้ทุนเองก็ยังไม่ได้เรียนอีก

 45. ป.ปรีชา พูดว่า:

  พนักงานจ้างตามภารกิจ มี 2 ประเภท ครับ
  1. ประเภทผู้มีทักษะ คือ มีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก 5 ปีขึ้นไป
  2. ประเภทผู้มีคุณวุฒิ คือ มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา
  กรณีของคุณน่าจะไม่เข้า ประเภทใดประเภทหนึ่งใน 2 ประเภท ครับ
  เขาจึงจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปครับ

 46. ครูจิตร พูดว่า:

  เรียน ท่าน
  ตามที่ท่านบอกว่า พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามที่ท่านบอกว่ามี 2 ประเภท ของผู้ดูแลเด็ก
  ท่านบอกว่าต้องปรับผู้ที่ไม่มีวุฒิและปฏิบัติงานไม่ถึง 5 ปีลงมาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
  ขอความเห็นใจจากท่านด้วยค่ะ เห็นใจผู้ที่อยู่ในตำแหน่งภารกิจเดิมที่ครองมาไม่ถึง น่าสงสารเขานะเพราะเขาสอบมาในตำแหน่งนี้โดยมิรู้มาก่อนว่าจะเป็นอย่างนี้เพราะในคุณสมบัติสมัครภารกิจบอกว่าปริญญาตรีทุกสาขา เป็นความผิดของเขาเหล่านั้นหรือค่ะ (ตัวดิฉันก็อยู่ในข่ายนี้)เพราะเดิมที่สมัคร ผู้ดูแลเด็ก เขาระบุว่า จบ มัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่านี้ แต่พอมีการขึ้นเงินเดือนมีการปรับวุฒิปริญญา ก็ไม่มีทั้งสองอย่างก็เลยจำต้องถูกปรับตำแหน่งลง ซึ่งน่าสงสารมากนะค่ะ สำหรับคนที่เป็นภารกิจอยู่แล้ว ไม่น่าจะปรับลงเป็นทั่วไป(เหมือนถูกลงโทษ) แต่น่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ หรือไม่ก็กำหนดหลักเกณฑ์เงินเดือนสำหรับภารกิจที่มีวุฒิปริญญากับวุฒิภารกิจเดิมซึ่งเป็น ม.6 หรือเที่ยบเท่า น่าจะดูดีกว่ามั้ย เพราะในประกาศที่รับสมัครครั้งแรก เขาจ้างผู้ดูแลเด็ก วุฒิ ม. 6 หรือ เที่ยบเท่า หวังว่า ทางท่านผู้ใหญ่จะดูแล คนในกลุ่มนี้บ้างนะค่ะ มีเยอะเหมือนกันค่ะ มีปริญญาตรีเหมือนกันแต่เป็นวุฒิอื่น ก็เลยไม่ได้ใช้วุฒิปริญญาตรี ตัวดิฉันเอง 1. มีปริญญาตรีสาขาอื่น 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู เพราะเดิมเคยสอนที่วิทยาลัยเทคนิคและมหาวิทยาลัย ตอนนี้ลาออกกลับมาเป็นครูที่บ้านเนื่องจากต้องดูแลมารดา 3. อายุงานตำแหน่งนี้ไม่ถึง 5 ปี (จริงๆ ทำงานมา 5 ปีแล้ว )แต่อายุงานของตำแหน่งผู้ดูแลเด็กไม่ถึง 5 ปี (เพราะเดิมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ) ก็เลยขาดคุณสมบัติข้อนี้ แล้วก็จะต้องถูกปรับลงเป็นทั่วไปหรือ? เหมือนถูกทำโทษเลยค่ะ เสียขวัญและกำลังใจในการทำงาน ท่านไม่มีทางออกอย่างอื่นบ้างหรือค่ะ เหมือนมีความผิดและถูกลงโทษเลย (ตอนนี้เราเป็นภารกิจ ที่จบ ม.6 ไม่ใช่ปริญญาตรีค่ะ) แต่เขาปรับวุฒิครู เราก็เลยแย่ โปรดให้ความกระจ่างด้วยค่ะ ค่อนข้างเครียด หากท่านมีเวลาว่าง โปรดติดต่อกลับด้วยนะค่ะ 0836644146

 47. คนรู้จริง พูดว่า:

  เราไม่ได้ว่าโรงเรียนเขาไม่ดี แต่คนที่ไปเรียนนะไม่ได้คุณภาพ เพราะไปเรียนมา กับไม่สามารถนำเอาความรู้ที่ตนเองได้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ จบป.ตรี แต่ทำอะไรก็ไม่เป็น แล้วอย่างนี้เหมาะมากหรือกับการที่คุรุสภาจะออกใบประกอบวิชาชีพได้ ทำอะไรก็ไม่เป็นแต่เกรดในวุฒิการศึกษา ได้ เกรด 3.10 แต่พอให้ทำงานอะไรก็ทำไม่ได้ ไม่ได้ใส่ร้ายแต่นี้คือเรื่องจริง ฝากไปหาคุรุสภาหน่อย สวนดุสิตเรียนงานแต่คนจบมาไม่เป็นงาน แต่กับได้ใบประกอบ ฝากให้ความเป็นธรรมกับทุก ๆ ฝ่ายด้วย

 48. ครูผู้อดทน พูดว่า:

  ตำแหน่งรอบที่ ๓ จะมาไหมคะ

 49. ผู้หมดหวัง พูดว่า:

  ได้ข่าวมาน่าจะมีมูลไม่มากก็น้อย ทำให้ไม่มีกำลังใจ 1.ยกเลิกการขอปรับเป็นหัวหน้าศูนย์ 2.ไม่ต้องรอแล้วรอบสาม ไหว
  ไหมละ ปลายปี 57 หรือต้นปี 58 3.ไม่มีกรณีพิเศษจะเป็นการสอบภาค ก ข ค ว่าไป และต้องมีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น เอาละสิ ความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ใหน หมดหวังแล้ว เรียนจบปฐมวัย โครงการร่วมมือ ได้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนต้องให้ฝึกงานอีก 1 ปี แล้วไปขอใบประกอบอีกทีไม่รู้จะได้รึเปล่า ทำงานมา 15 ปี กว่าจะจัดสรรมา ปี 58 อายุ 50 ยังแจ๋ว ถ้าสอบไม่ได้ละ โอละ หมดหวัง ต้องยอบรับ และทำใจในดวง และวาสนาของตัวเอง ขอบคุณที่อ่าน

 50. ครูสาว พูดว่า:

  เพื่อนผู้ดูแลเด็กทั้งหลายที่มีคุณสมบัติครบแต่ยังไม่ได้บรรจุทั้งหลายอย่าน้อยใจไปเลย ทั้งใจทำหน้าที่อขงเราดีกว่าใครไม่เห็นแต่เราเห็นทุกวันว่าเด็กรักเราแค่ใหน สักวันก็คงถึงเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *