การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้ดำเนินการดังนี้
        ๑.  จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่ง และดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับทราบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
        ๒.  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
        ๓.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดเงินเดือนให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ดังนี้
                   ๓.๑  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
                   ๓.๒  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ข้อความนี้ถูกเขียนใน สาระน่ารู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1,074 ตอบกลับไปที่ การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

 1. ขอความเห็นใจ พูดว่า:

  จบรุ่น 5 7 เทอมใครทันรอบ 2 ก็ไชโย รอบต่อไปไม่มีคำตอบจากสวรรค์ สงสารตัวเองและเพื่อน ๆที่รอความหวัง ขอให้ท่านผู้ใหญ่ใจดี สำรวจที่อายุคนและอายุงานด้วยเถิด ขอรับ

 2. ครูจน พูดว่า:

  ค่ะทื่อยู่ทุกวันนี้เพราะใจรักเด็กและการยอมรับจากผู้ปกครอง เป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสู้ต่อไป
  ปอตรีก้อไม่มี เงินก้อไม่มีเรียน เป็นครูจน จน
  คิดว่ามีงานทำ ดีกว่าไม่มีงานทำ (แต่ก็แอบน้อยใจ)

 3. ครูคนจน พูดว่า:

  เป็นกำลังใจให้ครูศูนย์ฯ ที่ยังไม่ได้บรรจุ เข้าใจค่ะเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึก เพราะทุกคนเรียนต้องการบรรจุ อยากก้าวหน้า
  อยากเรียนแต่ไม่มีเงิน อยากก้าวหน้าแต่ไม่มีโอกาส (ทำเพราะใจรักเพื่อเด็กและเพื่อชาติ) สู้ สู้ ครูศูนย์ฯ

 4. ป.ปรีชา พูดว่า:

  อีกมุมมองของคุณครูที่คิดดีครับ แค่เปลี่ยนมุมมอง ชีวิตก็เปลี่ยน และจะมีความสุขในการทำงานครับ

 5. ขอความเห็นใจ พูดว่า:

  ขอบคุณที่ท่านยังให้กำลังใจ และแนวคิด จะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าสมหวัง สู้มาถึงป่านนี้แล้วจะท้อทำไม ว่ามั๊ยครูศูนย์

 6. ครูปาน พูดว่า:

  เรียนท่านปลัดปรีชา
  ดิฉันทำงานเป็นครูศูนย์มา 5 ปี แต่ไม่ได้จบสายการศึกษา พอจะมีแนวทางให้ได้บรรจุเป็นราชการมั้ยค่ะ
  ดิฉันอยากให้การคัดเลือกมันมีคุณภาพมากกว่านี้ คือให้เปิดสอบภาค ก ข ค เหมือนราชการอื่นจะได้บุคคลที่มีคุณภาพเป็นข้าราชการจริง ๆ การคัดเลือกแบบนี้มันไม่มีคุณภาพเลย เหมือนตำบลของดิฉันคนที่บรรจุเอกสารตอนประเมินไม่มีอะไรเลย ประเทศไทยจะก้าวหน้าได้อย่างไร

 7. ป.ปรีชา พูดว่า:

  แนวทางที่จะได้บรรจุก็คือ คุณต้องไปเรียนเพิ่มเติม ปริญญาทางด้านการศึกษาครับ ผมพอเข้าใจความรู้สึกของหลายๆคนครับเกี่ยวกับหลักการการคัดเลือกวิธีพิเศษ ไม่เฉพาะท้องถิ่นเราเอง แม้แต่องค์กร หน่วยงานภายนอกเขาก็ไม่เห็นด้วย และไม่ยอมรับครับ แต่ทำไงได้ในเมื่อมันเป็นนโยบาย พวกเราข้าราชการก็ต้องมีหน้าที่ต้องทำตามครับ เอาเป็นว่าคิดเสียว่าด…เพื่อนๆเราถูกหวยก็แล้วกันครับ แต่อนาคตข้างหน้า ก็คงจะยากขึ้นครับ….

 8. เมย์ พูดว่า:

  การจัดสรรตำแหน่งบรรจุ ทางกรมฯ บรรจุให้ครูศูนย์เด็กก็ดีใจด้วยคะ่ที่มีงานทำที่มีความมั่นคงแล้ว แล้วพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งอื่น ๆ ที่ทำงานอยู่ อบต. มานาน 10 ปี แล้ว ทางกรมฯ จะมีการจัดสรรตำแหน่งกรณีพิเศษเหมือนครูศูนย์เด็กไหมค่ะ อยากมีงานทำที่มั่นคงค่ะ ได้นายกใหม่แต่ละครั้งต้องลุ้นว่าเขาจะเลิกจ้างเราไหม หรือไม่ทำงานให้นายเพราะบางครั้งงานที่สั่งไม่ถูกต้อง ตัดสินใจเองไม่ได้ ทำใจเตรียมตกงานอยู่ตลอดเวลา อยากให้กรมฯ เห็นใจด้วยค่ะ

 9. ขอความเห็นใจ พูดว่า:

  ขอย้ำคำพูดท่าน ว่าอนาคตข้างหน้าคงจะยากขึ้น ไม่ยุติธรรมเลย บรรจุรอบแรกเอก วุฒิ ไม่ตรงก็ยังได้ พอรอบหลังมีเยอะคุณสมบัติครบแต่มีกฏ ระเบียบ มากขึ้น งานที่ไม่อยู่ในศูนย์เด็กก็น่าเห็นใจตกลงหมายเหตุที่อายุงานด้วยเป็นไร ใครเห็นด้วยกดไลฟ์

 10. จิรัชยา รอดทอง พูดว่า:

  ป.ค่ะคลองกระจังสอบมาปีกว่าแล้วแต่ยังไม่รู้ผลเลยท้องถิ่นก็ยังไม่สรุปเรื่องร้องเรียนเลยค่ะหนูสอบได้ที่ 1 ไม่ได้โดนร้องเรียนก็พลอยฟ้าพลอยฝนไปช่วยแนะนำหนูทีค่ะ อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์

 11. ขวัญ พูดว่า:

  เรียนปลัดปรีชา
  ดิฉันสงสัยว่าดิฉันมีคุณสมบัติเกือบครบทุกอย่าง ยกเว้น ประสบการณ์ทำงาน 3ปี แต่ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการปรับเงินเดือน 15000 ด้วยค่ะ เพราะพยายามเข้าไปหาข้อมูลในหนังสือของกรมหลายรอบแล้วแต่ไม่เห็นจะมีข้อแม้เลยว่าต้องรอให้ครบ3ปีก่อนแล้วจะปรับได้อ่ะค่ะ ช่วยตอบข้อสงสัยของดิฉันด้วยค่ะ

 12. หน.ศูนย์ขแมร์ พูดว่า:

  อยากทราบครับว่าจะไปหาหนังสือการจัดสรรตำแหน่ง ผดด.ได้ที่ไหนครับ และผมขอความกรุณาท่านปลัดนะครับ…อย่าตอบว่าให้ติดต่อ สถ.จังหวัดนะครับ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีคำตอบ…

  แม้แต่ในเว็บของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็จะไม่มีหนังสือนี้ ไม่ทราบว่ากลัวอะไรกันนักหนา แต่มันกลับเป็นช่องทางให้การเมืองท้องถิ่นเล่นการเมืองแบบไม่ชอบมาพากล ซึ่งเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเข้ามายุงเกี่ยวกับเรื่องของวงการครู…

  ยังไงช่วยตอบด้วยนะครับ…

 13. ป.ปรีชา พูดว่า:

  จริงๆแล้ว ผมก็เห็นด้วยกับคุณนะครับ หนังสือแจ้งจัดสรรตำแหน่ง ผดด. ควรที่จะนำขึ้นเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด แต่ที่ผ่านมา ไม่มีการนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมฯเลยแม้แต่ครั้งเดียว มันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่ต้องการให้ปรากฎต่อสาธารณะหรือป่าว ซึ่งยิ่งปิด ผู้คนยิ่งอยากรู้ และทำให้เกิดความสงสัย และทำให้มองได้ว่า นโยบายการสอบวิธีกรณีพิเศษ มีปัญหา และไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมครับ ที่จริงแล้วน่าจะนำเสนอหนังสือแจ้งจัดสรร เหมือนกับการแจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ อปท.

 14. จันทร์ทิพย์ วงงอ พูดว่า:

  อยากรู้ว่าทำไมศูนย์เด็กเล็ก (บ้านพระบาทนาหงส์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตน์วาปี จ.หนองคาย ) ทำไมต้องเอาขนมมาขายให้เด็ก ทุกวัน
  มีการออมเงินเก็บ ควบคู่กับออมเงินไว้ซื้อขนม วันละ 5 บาท สงสารผู้ปกครองบางคนไม่มีเงิน เพราะว่า1สัปดาห์ ต้องจ่ายค่าขนมให้ลูก 25 บาท ทั้งที่เด็กก็อายุแค่ 1 ปี 6 เดือน เอง บางศูนย์ไม่มีขนมขายคุณทำถูกแล้วค่ะ หรือบางคนอยากให้ลูกกินก็ซื้อใส่กระเป๋าให้ก็พอ

 15. จินตนา พูดว่า:

  เรียนท่านปลัด
  ที่ศูนย์เด็กดิฉันมีครู 6 คน ได้รับการบรรจุไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว 1 คน ตุลาคมที่ผ่านมาอีก 1 คนแต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง เหลือครูอีก 4 ทุกคนจบเอกการศึกษาปฐมวัย ไม่ทราบว่าจะได้รับการบรรจุทุกคนหรือเปล่าค่ะ

 16. สายทอง นันทเมธินทร์ พูดว่า:

  ดิฉันนางสายทอง นันทเมธินทร์ เลขประจำตัวประชาชน 3360400751587ได้เข้าทำงาน 1ส.ค.2550 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กล็กวัดโนนธาตุงาม ต.ผักปัง อ.ภุเขียว จ.ชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ต่อมาครูเกินเด็กลดลง อบต.ส่งกลับมาช่วยราชการที่ศูนย์พัฒนาเด็กหนองสองห้องจนถึงปัจจุบัน ชื่อดิฉันหายไปจากระบบนานมากแล้วประสานจังหวัดแล้วก็บอกส่งเรื่องไปแล้ว ยังไม่รับเงินหรืองบอะไรเลย รอบนี้ดิฉันขึ้นบัญชีไว้แล้วจะได้บรรจุหรือไม่เพราะไม่มีชื่อในระบบ ขอให้ทางกรมส่งเสริมช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะจะเป็นพระคุรอย่างสูง

 17. ขอความเห็นใจ พูดว่า:

  ขอเรียนถาม ท่านว่ายกเลิกการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์จริงรึเปล่าคะ หรือให้รอกรมจัดสรรมา(เรื่องบรรจุ)อย่างเดียว

 18. ตังเมย์ พูดว่า:

  จบรัฐศาสนศาสตร์ทำงานที่ศุนย์ จะเรียนต่อ โท ศึกษาศาสตร์ ทางกรมคาดว่าจะบรจุได้ไหมค่ะ

 19. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ได้ครับ เพราะถือเป็นวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาเหมือนกันครับ

 20. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เท่าที่ทราบ ยังไม่มีการยกเลิกนะครับ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการสรรหา ผช.หัวหน้าศูนย์ฯ ถ้ายังไม่ยกเลิก ก็สามารถดำเนินการสรรหาได้ตามแนวทางเดิมครับ

 21. ป.ปรีชา พูดว่า:

  คงตอบไม่ได้ครับ ว่าจะได้บรรจุหมดทุกคนหรือเปล่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับ

 22. maleerat พูดว่า:

  ขอสอบถามว่า การคัดเลือก หน.ศูนย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ปัจจุบัน เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทน 10760 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1500 บาท รวมรับเงินเดือน 12260 บาท และเมื่อแต่งตั้งเป็น หน.ศูนย์แล้ว จะได้รับค่าตอบแทน ค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเท่าไหร่ค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

 23. รอความหวัง พูดว่า:

  บุญวาสนาจะได้เป็นข้าราชการหรือเปล่าน้อ อนิจจา บุญหล่นแต่ไม่ทับเรา ยังมีความหวังถ้าไม่เกษียณก่อน ช่วงที่รอกรมจัดสรร ทำไมต้นสังกัดไม่ปรับเป็นผู้มีคุณวุฒิบ้าง อยากได้หมื่อนห้าบ้าง ทำอย่างไร อบต.ถึงจะทำให้ ขอความกรุณาชี้ทางสว่างด้วยค่ะ

 24. เสาวณี สุขกิจ พูดว่า:

  กรุณาถามคำน่ารักหน่อยคะ ทำงานดีๆให้ผ่านมาตรฐานท่ีตั้งไว้ก็ดีเอง

 25. ครูสาวเหลือน้อย พูดว่า:

  ทำบุญ ทำความดี ดูแลเด็กๆ ให้ดีที่สุด สักวัน ต้องรอสักวันต้องรอสักวัน (ขอบคุณที่ให้กำลังใจกัน)

 26. กุ๊กไก่ พูดว่า:

  เรียนถามท่านปลัดปรีชา กงภูธร ถ้ากรณีผู้บรรจุเป็นผู้ดูแลเด็ก(ข้าราขการใหม่)สมมติเป็นนาง ก.ได้รับการบรรจุโดยไม่โปร่งใสถูกร้องเรียนไปถึงศาลปกครองและศาลปกครองตรวจสอบพบแล้วว่าเป็นการบรรจุที่ไม่ถูกต้อง ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์ และบรรจุบุคคลที่ถูกต้องแทน แต่บุคคลที่ถูกต้องไม่ขอรับการบรรจุ นางก.จะได้รับสิทธิในการกลับมาบรรจุใหม่อีกครึ้งหรือไม่คะ

 27. ป.บัณฑิต พูดว่า:

  อยากทราบว่าพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กที่มีเงินเดือน+ค่าครองชีพ 9,140บาทให้ได้รับ12,260 บาท แต่ที่อบต.ของดิฉันไม่เห็นเขาพูดถึงเลยค่ะแล้วเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างช่วยแนะนำด้วยค่ะสอบบรรจุก็ไม่ได้เพราะว่าจบวุฒิ ป.บัณฑิต เข้าบอกว่าไม่ใช่วุฒิทางการศึกษา

 28. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องอ่านคำสั่งศาลปกครองให้ละเอียดอีกทีครับ แต่ถ้ากระบวนการสรรหาไม่ถูกต้องก็คงต้องกลับไปทำการสรรหาใหม่เพื่อให้มันถูกต้อง มีด้วยเหรอครับคนที่ไปสอบแล้วไม่ขอบรรจุ ผมว่าไม่น่าจะสมเหตุสมผลนะครับ

 29. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ลองตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ และสอบถามหน่วยงานต้นสังกัดดูว่า คุณมีสิทธิได้รับ 12,260 หรือไม่นะครับ ยังไงถ้าคุณมีสิทธิได้ ก็จะได้เองครับ

 30. นัท พูดว่า:

  เรียน ป ปรีชา จบรัฐประศาสนศาสตร์ จะเรียนต่อโทศึกษาศาสตร สาขาบริหาร
  ทางกรม จะมีการบรรจุบ้างไหมค่ะ กำลังศึกษาอยู่ วอนผู้ใหญ่ใจบุญค่ะ ขอบคุณค่ะ

 31. หัวหน้าศูนย์ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะท่านปลัดปรีชา
  ก่อนอื่นขอเล่าความเป็นมาตั้งแต่ตนจนจบให้ท่านทราบก่อนค่ะ
  เริ่มแรกดินฉันเป็นครูอยู่สถานศึกษาเอกขนมาโดยตลอด 23 ปี เมื่อทราบข่าวจากบุคคลภายในเทศบาลแห่งหนึ่งว่ามีการรับสมัครครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยความที่อยู่กับสถานศึกษาเอกขนมานาน จึงอยากเปลี่ยนหน่วยงานกับเขาบ้าง โอกาสอาจได้เป็นข้าราชการกับเขาบ้าง จึงมาสมัครเป็นครูผู้ดูแลเด็กตามที่ทราบข่าว ในวันที่ 21 มีนาคม 2551 โดยใช้วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เอกการศึกษาปฐมวัย มีใบประกอบวิชาชีพพร้อมสมบูรณ์ หลังจากนั้นดิฉันก็ได้รับการเรียกตัวมาเป็นลูกจ้างทั่วไป ณ.เทศบาลแห่งนี้เริ่มปฎิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 1 เมษายน 2551 ในวันที่ดิฉันมาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารฝ่ายราชการ(ปลัด)บอกกับดิฉันว่า”จำนวนเด็กยังไม่เพียงพอในการที่เทศบาลจะจ้างครูได้อีก 1 คน ตอนนี้มีครูอยู่ 1 คนแล้ว ต้องรอให้เด็กมีจำนวนที่เพียงพอก่อน (เด็ก 20 คน ต่อครู 1 คน)จึงให้ดิฉันอยู่ในนตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองสวัสดิการ โดยรับค่าตอบแทนเพียง 5,080 + ค่าครองชีพ 1,500 บาท รวมเป็น 6,580 บาทดิฉันเข้ามาวันแรกมีเด็กเพียง 12 คน และครู 1 คน ผู้บริหาร(ปลัด)ได้ให้สัญญากับดิฉันว่าถ้าเด็กมีจำนวนเพียงพอแล้วจะปรับตำแหน่งและขึ้นเงินเดือนให้ตามวุฒิ เมื่อดิฉันปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์เด็กเล็กได้ประมาณ 3 เดือน ก็มีเด็กจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 68 คน ดิฉันเห็นว่าเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อการจ้างครูเพิ่มอีก 1 คนแล้วจึงทวงถามไปยังปลัดเทศบาลเรื่องการขอเปลี่ยนตำแหน่งจากลูกจ้างทั่วไปเป็นภารกิจ แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ ดิฉันทราบดีถึงกระบวนการและขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง จึงในเย็นรอเวบาจนถึง 1 ปี เศษ ดิฉันจึงขอความเมตตาไปยังปลัดดีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อไรจะเปลี่ยนตำแหน่งและปรับเงินค่าตอบแทนให้ดิฉัน ก็ได้รับการตอบกลับมาว่า รอให้ถึงเดือนมิถุนาก่อนสิ ดูว่าจำนวนเด็กมีเพียงพอที่จะจ้างครูเพิ่มได้ไหม ดิฉันทราบดีว่าเดือนพฤษภาคมเด็กที่อยู่ที่ศุนย์อายุครบขึ้น ร.ร.ก็ต้องออกไปอยู่ในระบบโรงเรียน จำนวนเด็กก็จะลดลงเหมือนเริ่มต้นนับใหม่ ซึึ่งเป็นคำตอบที่บ่ายเบี่ยงมาตลอด ดิฉันทนไม่ไหวจึงขอเข้าพบผู้บริหารฝ่ายการเมืองขอความอนุเคราะห์จากท่านให้ช่วยพิจารณาปรับค่าตอบแทนให้ดิฉันด้วย หลังจากนั้ก็ได้รับการตอบรับอย่างน่าพอใจ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจึงทำเรื่องให้ดิฉัน ไปทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองสวัสดิการ และให้ทำการสอบในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กใหม่ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ดิฉันปฏิบัติหน้าที่กับเด็กมาโดยตลอดจนถึง เดือนสิงหาคม 2553 ได้มีหนังสือสั่งการของกรมให้ดำเนินการแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นหัวหน้าศูนย์ ดิฉันก็ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้เข้ารับการประเมินโดยมีคณะกรรมการ5 ท่านที่ตามระเบียบการประเมินหัวหน้าศูนย์กำหนดไว้ และได้ทำหนังสือแต่งตั้งดิฉันเป็นหัวหน้าศูนย์ในวันที่ 6 กันยายน 2553 ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์มาโดยตลอดจนถึงวันที่มีการจัดสรรตำแหน่งคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ดิฉันเห็นว่าตนเองจะสมัครสอบกับเขาได้หรือไม่ จึงสอบถามไปยงฝ่ายบุคคลว่า แล้วแบบนี้ดิฉันมีคุณสมบัติครบหรือไม่ ทางฝ่ายบุคคลก็ยืนยันว่าดิฉันมีคุณสมบัติครบสามารถสมัตรได้ ดิฉันจึงได้ทำการสมัครสอบคัดเลือกเข้าไป จนถึงผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ลำดับที่ 1 และความสามารถในตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งก็ได้ลำดับที่ 1 โดยมีผู้เข้าสอบเพียง 2 ราย แต่พอวันที่จะประกาศผลกลับมาบอกกับดิฉันว่าดิฉันขาดคุณสมบัติ อายุงานไม่ครบ 3 ปี ดิฉันถามไปว่าไม่ครบตรงไหนอย่างไร แล้วทำไมจึงให้ดิฉันผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมาได้จนถึงสอบประกาศผลขนาดนี้ ผู้บริหารก็เซ็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของดิฉันว่ามีระยะเวลาปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กตั้งแต่เข้ามาทำงาน รวม 3 ปี 7 เดือน 7 วันจริง แต่เขากลับอ้างว่าสัญญาจ้างปีแรกไม่ใข่เป็นครูผู้ดูแลเด็กแต่เป็นสัญญาจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองสวัสดิการไม่เกี่ยวกับผู้ดูแลเด็ก แต่การปฏิบัติจริงดิฉันทำดูแลเด็กที่ศูนย์มาตั้งแต่วันแรกจนถึงสอบนับได้ 3 ปี 7 เดือน 7วันตามหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน การเล่าตั้งแต่ตนจนจบ ก็ต้องกราบขออภัยท่านปลัดปรีชา กงภูธร ด้วยที่รบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน ดิฉันอยากทราบขอเท็จจริง จริงจริงว่าการนับระยะเวลานับอย่างไร และดิฉันขาดอายุงานตามที่เทศบาลกล่าวหรือไม่คะ ขอความอนุเคราะห์จากท่านข่วยตอบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

 32. ป.ปรีชา พูดว่า:

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
  1.มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และ
  2.ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฎิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ
  3.มีใบประกอบวิชาชีพครู

  จากที่คุณเล่ามาถือได้ว่าคุณได้ปฏิบัติงาน หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วครับ โดยเฉพาอย่างยิ่ง นายจ้าง(ผู้บริหาร อปท.)ได้มีหนังสือรับรองลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติให้ด้วยแล้ว จึงถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วครับ ผมไม่รู้ว่าเรื่องคุณผ่านมานานแล้วหรือยังนะครับ แต่คุณควรรักษาสิทธิของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรที่จะให้เทศบาล ตอบเป็นลายลักษณ์อักษร ทุกขั้นทุกตอน และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกอย่างให้ละเอียด ซึ่งนั่นจะเป็นประโยชน์กับคุณครับ

  หมายเหตุ : ตอบถามข้อมูลที่ได้รับเท่านั้นนะครับ

 33. หัวหน้าศูนย์ พูดว่า:

  เรียนท่านปลัดปรีขาอีกครั้งหนึ่งคะ เรื่องของดิฉันเกิดขึ้นเป็นระยะเวลา 1ปีเต็มแล้วคะ แต่ได้ดำเนินการไปถึงขั้นฟ้องศาลปกครองแล้วคะ ดิฉันได้ส่งเอกสารหลักฐาน เช่น คำฟ้อง ผลการสอบ ใบคุณวุฒิ ใบประกอบวิชาชีพ และใบรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บริหาร จึงอยากทราบถึงความเห็นของท่านเป็นพื้นฐานก่อนว่า แบบนี้ดิฉันมีโอกาสชนะความหรือไม่คะ ขอท่านช่วยตอบด้วย ขอบพระคุณมาล่วงหน้าค่ะ

 34. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ส่งเอกสารมาทางไหนครับ ถ้าเป็นไปได้ให้ติดต่อผมทาง อีเมล์ palad@nongwaeng.com เพื่อเป็นการปกปิดข้อมูลและเอกสารครับ ผมขอดูคำฟ้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับจึงจะสามารถให้ความเห็นได้

 35. ทำดี พูดว่า:

  การบรรจุ ต้องรอไปจนกว่าอะไรไม่แน่นอนอายุมากก็แก่ไปเอาคนใหม่มาแทน ก็รอ ๆ แต่ไม่รู้เวลานะทำใจ

 36. ขอถาม พูดว่า:

  ขอรบกวนถาม ป.ปรีชา เรื่องการของบประมาณจัดสรรตำแหน่ง ผดด. ว่า ต้องทำไร เนื่องจากที่เทศบาลที่ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับ ผดด. และปัญหามีอยู่ว่า พนักงานจ้างตำแหน่ง ผดด.สมมตินะคะเขาชื่อนาง ก นาง ก เป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผดด.gมื่อเดือน มีนาคม 2554 และหมดสัญญาเมื่อ กันยายน 2555 นับเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี 6 เดือน เทศบาลจึงจะไม่ต่อสัญญาให้เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ของเทศบาลสูงมาก เทศบาลจึงปรับลดพนักงานจ้างทั้งหมดให้เป็นจ้างเหมา และนาง ก ก้ออยู่ในข่ายนั้นด้วย ดังนั้น นาง ก. จึงทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรม โดยให้เหตุผลว่า ตำแหน่งของนาง ก เป็นตำแหน่งที่ กรมฯจะจัดสรรมาให้และเป็นตำแหน่งความก้าวหน้าที่จะบรรจุเป็นข้าราชการได้ จึงจำเป็นต้องต่อสัญญาให้ ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเป็นผู้จัดตั้งขึ้นเอง มีเด็ก 60 คน มี ครูที่บรรจุแล้ว 2 คน ยังไม่บรรจุแต่ได้รับเงินจากกรมฯ 2 คน ส่วนนาง ก.ยังไม่ได้รับเงินจัดสรร จึงขอถามว่ากรมฯจะจัดสรรเงินมาให้นาง ก. หรือเปล่า ค๋ะ และจำเป็นต้องต่อสัญญาให้หรือไม่คะ ภาระค่าใช้จ่ายเทศบาล อยู่ที่ 47 % ขอรบกวนเท่านี้นะ ขอบคุณค่ะ

 37. ป.ปรีชา พูดว่า:

  การที่จะต่อสัญญาหรือไม่นั้นต้องดูที่ผลการปฏิบัติงานเป็นหลักครับ และการที่ ผดด.ก.มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมก็เป็นสิทธิของเขาโดยชอบครับ ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องยึดหลักระเบียบกฎหมายในการจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญา จะอ้างว่าเงินเกิน 40% อย่างเดียวไม่ได้ครับ ส่วนการจัดสรรเงินจากกรม ถ้าเป็นศูนย์ฯที่เทศบาลจัดตั้งเอง กรมจะไม่จัดสรรงบมาให้ครับ เทศบาลต้องเป็นหน่วยรับผิดชอบเอง แต่ทั้งนี้นาง ก.ก็มีสิทธิที่จะได้รับการประเมินวิธีพิเศษเพื่อเป็นข้าราชการ ถ้ามีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครับ

 38. อโนชา พูดว่า:

  ทำงานมา5ปี ปริญญาตรี 2ใบแล้ว ตอนนี้ได้วุฒิเอกการศึกษาปฐมวัย มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สามารถปรับเงิน15,000ได้ไหมค่ะ หรือต้องรอเปิดกรอบก่อน ทั้งที่เดือนตุลาคมบอกว่าเรียนจบแล้วได้เอกสารครบก็ส่งเรื่องปรับเงินได้เลย แต่พอได้ครบคุณบอกปรับไม้ได้เพราะไม่ได้เปิดกรอบไว้ แล้วทำไมคุณไม่ทำงานกันล่ะมาบอกให้เสียความรู้สึกทำไม พอจะมีทางปรับไหมค่ะ แต่รุ่นน้องเข้าทำงานแค่ปีเดียว ปริญญาตรี1ใบไม่ตรงสายไม่มีใบรับรองจากคุรุสภา ตำ หน่งเดียวกันได้15,000 ค่ะอยากจะเข้าใจเกณฑ์ที่ตั้งกันไว้แต่ก็ยากที่จะทำใจกับความเป็นธรรม ค่ะ

 39. ผดด พูดว่า:

  เป็น ผดด มา 16 ปี คุณวุฒิครบ(ไม่ทันรอบ 2) ค่าตอบแทน 9140 สอบถามทางจังหวัด ว่ามีแนวทางที่จะปรับตำแหน่ง ภารกิจ ที่มีคุณวุฒิได้ไหม หรือที่อื่นเขาได้ 12260 ไม่มีความหวัง ให้รอคำสั่งกรม

 40. ผดด พูดว่า:

  อยากให้ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มให้อีกเพราะทำงานเท่ากันบางครั้งมากว่าแต่เงินเดือนต่างกันมากระหว่าง15000กับ9000ค่าครองชีพก็สูงนะค่ะ

 41. ดวงหทัย พูดว่า:

  ป.ปรีชาค่ะ อยากทราบว่า บรรจุรอบสามนี้จะมีการสำรวจมาในเดือน ก.พ.จริงหรือไม่ค่ะ เพราะรอบที่ 2 ดิฉันได้รับจัดสรรตำแหน่ง มา 1 ตำแหน่ง แต่ตอนนั้นยังขาดใบอนุญาตประกอบการสอนเพราะมหาลัยยังไม่ส่งใบวุฒิการศึกษามาให้เลยขอไม่ได้ แต่ดิฉันได้ทำเรื่องคืนตำแหน่งไปแล้ว จะมีผลกระทบในการจัดสรรตำแหน่งในรอบ 3 ไหมค่ะ เพราะคนที่เรียนสวนดุสิต รุ่น 5 7 เทอมที่เชียงใหม่ยังไม่ได้บรรจุเลยค่ะ เพราะตอนนั้นรอเอกสารจากทางมหาวิทยาลัย

 42. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ยังไม่มีข่าวเลยครับ ต้องรอความชัดเจนจากกรมส่งเสริมฯอีกครั้งหนึ่งครับ

 43. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เห็นด้วยครับ ต้องพยายามเข้าสู่ตำแหน่ง พนง.ตามภารกิจ ประเทศผู้มีคุณวุฒิให้ได้ก่อนครับ

 44. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องขอรายละเอียดเพิ่มครับ จริงแล้วถ้าคุณวุฒิครบ ถูกต้อง แนวทางผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสามารถเพิ่มเงินเดือนเป็น 15000 ได้ แต่ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละท้องถิ่น มองความก้าวหน้าของครู ผดด.ยังไงนะครับ ต้องมีองค์ประกอบแวดล้อมแต่ละท้องถิ่นด้วยครับ

 45. ปวีณา พูดว่า:

  เรียนท่าน ป.ปรีชาหนูจบเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)หนูอยากทราบว่าหนูไม่ได้จบเอกปฐมวัยแต่หนูไปเรียน ป.บัณฑิต สาขาการศึกษาจบมาแล้วหลายปี หนูจะมีสิทธิ์บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กได้ไหมค่ะถ้าอายุงานหนูครบ 3 ปี หนูสงสัยจริงๆค่ะรบกวนตอบคำถามหนูด้วยนะค่ะ เบอร์ 0811951128

 46. รอคอยค่ะ กรมฯโปรดเห็นใจด้วยค่ะเรียนโทแล้วค่ะจะจบสิงหานี้ค่ะ ใช้ทุนตัวเองค่ะประมาณ 200,000 เพื่อพัฒนาตัวเองค่ะ ขอบคุณค่ะ

 47. ออย พูดว่า:

  ป.ปรีชาค่ะ
  ถ้าจะขอเปิดตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์อย่างที่ป.ว่า นั้น จำเป็นต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ หรือเปล่าค่ะ เพราะว่าหนูมีแต่ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน น่าจะได้น้อเพราะทุกวันนี้สอบบรรจุยังมีสิทธิเลย

 48. ป.ปรีชา พูดว่า:

  วุฒิ ป.บัณฑิต สาขาการศึกษา ถือเป็นวุฒิที่สูงกว่าปริญญาตรี ถ้าคุณสมบัติอื่นคุณครบก็มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุครับ

 49. nulwan potigul พูดว่า:

  เป็นครูผู้ดูแลเด็กมา12ปีมีคุณสมบัติครบทุกอย่างยังไม่ได้สอบไม่ประเมิน เพราะ อบต.มีครูคนเดียวไม่มีผู้ช่วยจบปริญญาตรีรุ่นที่ 1
  ทำไมยังได้จัดสรรค่ะ

 50. surinee พูดว่า:

  เรียนถามขึ้นทะเบียนไว้รอบแรกลำดับที่สองจนปานนี้ไม่มีตำแห่งเข้ามาที่ อบต.เลยค่ะแล้วทราบข่าวใหม่ว่ามีข้อพิจจารณาจากกรมว่าถ้า ศพด.ใหนมีจำนวนเด็กไม่เข้าเกณฑ์ก็จะไม่จัดสสรตำแหน่งให้ จริงรึเปล่าคะ่ ช่วยตอบให้กระจ่างหน่อยค่ะ (รอๆนะค่ะเห็นใจหน่อยค่ะ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *