การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้ดำเนินการดังนี้
        ๑.  จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่ง และดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับทราบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
        ๒.  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
        ๓.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดเงินเดือนให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ดังนี้
                   ๓.๑  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
                   ๓.๒  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

หนึ่งความคิดบน “การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

 1. ปลัดคะ แสดงว่า เทศบาล หรือ อบต. รายงานผดดผู้ใมีคุนสมบัติเข้าไป เขาก็จะส่งตำแหน่งมาจากกรม หรอคะไม่ใช่จัสรรที่จังหวัดนะคะ

 2. ปลัดคะ หนูจบป.ตรี 2ใบ จบโทอีก ทำงาน10ปี จะให้หนูรอถึงไหนคะ

 3. ดิฉันจบแค่ป.6จะได้เงินเดือนเท่าไรคะแต่ดิฉันอายุ23กำลังศึกษาก.ศ.น

 4. ดิฉัน เป็นครูศูนย์เด็ก แต่ไม่ใช่เอกปฐมวัย แล้วมีที่เรียนให้ใหมค่ะ

 5. ครูผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการประเมิน เป็นครู คศ.1 ขอย้ายไปอยู่โรงเรียนประถมได้หรือเปล่าคะ หรือต้องอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปตลอด ตอนนี้ดิฉันก็จบป.โทแล้วอยากสอนโรงเรียนประถม ขอบคุณคะ

 6. เรียนถามปลัดปรีชาค่ะ:ดิฉันทำางานมา11ปีจบปริญญาตรีปฐมวัยมีใบประกอบวิชาชีพครูได้รับอัตตราเงินเดือน9000บาทอยากทราบว่าเมื่อไหร่จะได้เงินเดือนตามวุฒิค่ะแต่เพื่อนคนอื่นๆได้รับ9460ทั้งๆที่ประสบการณ์การทำงานก็น้อยกว่าพอถามนักวิชาการก็บอกว่าดิฉันเป็นพนักงานจ้างเหมามีด้วยหรือคะตำแหน่งนี้ทั้งๆที่ในสัณญาจ้างระบุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขอเรียนปรึกษาเพื่อขอความเป็นธรรมด้วยค่ะ

 7. ลองขอดูสัญญาจ้างจาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลนะครับ จ้างเหมาบริการมา 11 ปี ไม่น่าจะใช่นะครับ

 8. ขอเรียนถาม ป.ปรีชา กรุณาช่วยตอบเป็นวิทยาทานด้วยค่ะ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กของศพด.รับเงินเดือนจากกรม จบ คณะครุศาสตร์ ป.ตรี จะได้ปรับเงินเดือนหรือไม่คะ และมีโอกาสได้บรรจุเป็นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กหรือไม่คะ ตอนนี้ถูกหักเงินสมทบประกันสังคมไปแล้ว 1 เดือนค่ะ

 9. เรียนถามท่านปลัดด้วยความเคารพค่ะ
  ผดด(คนงานทั่วไป) จบวุฒิป.ตรี คณะครุศาสตร รับเงินเดือนจากรม จะมีโอกาสได้ปรับเงินค่าจ้างเป็น 15000 หรือไม่คะ

 10. สอบขึ้นบัญชีไว้2ปีตั้งแต่รอบแรกแล้วยังไม่มีตำแหน่งมาเลยค่ะที่ศูนย์บรรจุแค่คนเดียวอีก2คนคงจะขึ้นบัญชีอย่างนั้นแหละ ทำไมที่กรมไม่มีตำแหน่งและระบุรายชื่อคนที่มีคุณสมบัติให้บรรจุเลยละคะ

 11. บรรจุเป็นครูผู้ดูแลเด็กใน.ปี2555โดยใช้วุฒิ ป.บัณฑิต ทำไมได้รับเงินเดือนระดับป.ตรี 4 ปี ค่ะ

 12. อยากจะสอบถามค่ะ
  ตอนนี้ น้องสาว เป็นครูศูนย์เด็ก และมีข่าวว่า จะได้บรรจุ ภายในเดือนนี้
  แต่มีข่าวว่าจะต้อง มีค่าใช้จ่าย
  ครั้ง แรก 50000 บาท (ตอนนี้จ่ายไปแล้ว 10000 บาท)
  และหลังจากนั้น จะมีเรียกเก็บอีก 200000-300000 บาท
  ก็เลยอยากจะถามว่า การที่จะได้บรรจุ เป็นข้าราชการ ต้องจ่ายตังค์
  เยอะขนาดนี้เลยหรือค่ะ

 13. ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ต้องมีการสรรหาและเลือกสรรตามขบวนการครับ อย่าหลงกลพวกตกเขียวนะครับ เพราะโดนหลอกมาเยอะแล้ว

 14. ความหวังที่เลือนลางกับกำลังใจที่ลดลง นี่ก็ปีงบประมาณ 2557 เข้าเดือนที่ 5 แล้ว ข่าวการบรรจุ ก็เงียบ เงินเดือนก็ไม่ขึ้น ทั้งที่ จบปริญญาตรี ปฐมวัยมาแล้ว ใบประกอบวิชาชีพก็มีแล้ว (ใกล้จะหมดอายุแล้ว) ส่วนที่ได้บรรจุก็ดีใจด้วยไม่ว่าจะใสบริสุทธิ์ หรือ อึมครึม ส่วนที่ยังเหลือก็ใจจดจ่อ จะไปข้างหน้า (หน่วยงานอื่น) ก็เหลืออายุการทำงานอีกไม่กี่ปี จะทำไงดี ประกันสังคมก็ออกเอง (เอาเข้าไป) จะมีใครมาปัดเป่ากำแพงแห่งมิตรภาพที่ดีที่เคยมีให้กันทลายลงไปได้หนอ

 15. ผมเปนพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งจบปฐมวัยหลักสูตร5ปีผมต้องได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ครับปัจจุบันผมได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพด้วย9000อยู่เลยครับ

 16. ได้ตามเงินเดือนตามตำแหน่งที่เราครองอยู่ ณ ปัจจุบัน เข้าใจว่าของคุณจะเป็นตำแหน่ง ผช.ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ได้เงินเดือนขึ้นต่ำ 9000 บาท ถูกต้องแล้วครับ ถ้าอยากได้ 15000 บาท ต้องปรับกรอบตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก หรือ ผช.หัวหน้าศูนย์ฯ พัฒนาเด็กเล็ก ครับ ส่วนขั้นตอนการดำเนินการก็เหมือนพนักงานจ้างอื่นๆครับ

 17. เรียนปลัด
  อยากทราบว่าการบรรจุครูผูู้แลเด็ก ที่ทราบมาต้องทำงานในท้องถิ่นในตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 3 ปี แต่ถ้าเคยทำงานเป็นครูจากโรงเรียนอื่นเป็นเวลา 6 ปี จบเอกปฐมวัย มีใบประกอบวิชาชีพ แล้วเข้ามาทำงานในท้องถิ่นจะมีโอกาสได้บรรจุหรือไม่คะ

 18. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เขาระบุว่าต้องทำงาน หรือเคยทำงานดูแลเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (คีย์สำคัญคือ “ในท้องถิ่น”)ซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่า เคยทำงานในพื้นที่ อปท.ที่เราทำงานครับ

 19. อยากขอเรียนถามท่านว่าถ้าดิฉันจะเรียนต่อ คณะศึกษาศาศตร์ เอก วัดและประเมินผล ระดับปฐมวัย จะมีสืทธิ์บรรจุได้ไหมค่ะ ดิฉันใีใบประกอบวิชาชีพแล้วค่ะเพราะได้ทำงานเป็นครูโรงเรียนเอกชนมาค่ะ

 20. ข่าวลือมาเรื่อย ๆ แบบไม่มีความหวัง ..จะมีตำแหน่งครูผดด.อีกม้๊ย เมื่อไร ถ้าไม่มี จะทำอย่างไรในตำแหน่งภารกิจ คุณวุฒิครบ ได้ปรับเงินเพิ่ม

 21. จบปริญญาตรีสาขาอื่นก็จริง.แต่ไปเรียนจบ.ระดับป.บัณฑิตวิชาชีพครู มีใบประกอบวิชาชีพครู มีประการณ์การทำงานมาแล้ว5ปี..ทางอบต.ไม่ยอมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ ไม่ให้มีสิทธิบรรจุเลย ตัดสินใจขอทุนกรมเรียนเรียนปริญญาตรีเอกปฐมวัย ตอนนี้จบแล้วค่ะ แต่ต้องรอการจัดสรรตำแหน่งมาอีก ไม่ทราบว่าอีกนานแค่ไหนคะ ได้รับเงินเดือน9,000 แต่หักประกันสังคมไปแล้ว ภาระความรับผิดชอบมากกว่าข้าราชการที่บรรจุไปแล้วเนื่องจากตำแหน่งยังน้อยกว่าข้าราชการ เลยถูกใช้งานหนัก แต่ข้าราชการเงินเดือน15,000 ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยทำงานหนีตลอด มาทำงานสาย. เมื่อไหร่หนูจะได้บรรจุซะทีคะ เหนื่อยมากกับการถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนที่ตำแหน่งสูงกว่าค่ะ

 22. เมื่อไหร่จะมีตำแหน่งข้าราชการตกมาอีกคะ 2557 จะมีสิทธิ์ได้บรรจุหรือป่าวคะ ตอนนี้ทางต้นสังกัดสำรวจชื่อผู้มีคุณสมบัติไปแล้ว ต้องรออีกนานแค่ไหนคะ

 23. ถ้าทำงานเป็นครูผู้ดูแลเด็กตอนนี้เงินเดือจเท่าไหร่ค่ะ
  จบหลักสูตรปฐมวัย๕ปีค่ะอยากทราบเรื่องนี้ว่าจะมีการปรับขึ้นอีกไหมค่ะ

 24. สอบขึ้นบัญชีไว้แล้ว สำรวจไปแล้วตั้งแต่ปี55 จะหมดบัญชีปี57 แล้วปีนี้ไม่เคยได้สำรวจอะไรเลย อบตบอกไม่มีหนังสือจากอำเภอ แต่มีหนังสือสำรวจจากกรม เขาบอกทำไม่ได้ต้องมีหนังสือมาจากอำเภอหา อบต ถึงจะทำได้ จะตกสำรวจไหมค่ะ จบเอกปฐมวัยหลักสูตร5ปี มีใบประกอบวิชาชีพ ทำงานมาแล้ว 6ปี 6เดือน ไม่อยากถามออก อบต อีกแล้ว

 25. เคยทำงานเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ให้กับโรงเรียน (ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ) ได้ 4 ปี ไม่บรรจุ จบปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป เลยไปเรียนต่อ ระดับป.บัณฑิตวิชาชีพครู มีใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อเปลี่ยนสายงานไปเป็นครู ศพด. และไปเรียนต่อ ป.โท การบริหารการศึกษา (ทุนตัวเอง) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แล้วถ้าทำงานครบ 3 ปี แล้วจะได้บรรจุเปล่า ป.โท ก็สูงสุดแล้ว (จะเอาอะไรอีก) เพราะอายุก็มากแล้ว อุส่าห์พัฒนาตัวเอง..แต่ความหวังยังไม่เห็นเลย..หน้าที่รับผิดชอบก็เยอะ..และก็คิดว่ามีหลายคนที่เจอปัญหาแบบเดียวกัน

 26. อยากทราบว่าเรียนจบปฐมวัยมา มีใบอนุญาตการสอนทำงานอยูที่ ศพด. จะมีโอกาสเงินเดือนปรับขึ้นเป็น15,000 บ้างไม๊คะ ปัจจุบันเงินเดือน9,200 หักประกันสังคมแล้วเหลือ 8 พันกว่าบาทเอง เงินเดือนน้อยมากค่ะ

 27. มีคุณสมบัติครบทุกอย่างค่ะจบปฐมวัย ห้าปี จบบริหารการศึกษาด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์ฯจากเคยได้รับหมื่นห้าพันตั้งแต่ปี 52 เดี๋ยวนี้เงินเดือนเหลืออยู่
  เก้าพันแถมต้องจ่ายประกันสังคมเอง

 28. เมื่อไหรคะจะหมดปัญหาเงินเดือนตกเบิกคะเงินเดือนก็9000หักประกันสังคมอีกเลือ8000กว่าบาทออกได้3เดือนอ้าวตกเบิกอีกแล้ววอนช่วยแก้ไขหน่อยคะคนที่เกี่ยวข้อง

 29. ถึงคุณ หน.ศูนย์ที่ยังไม่ได้บรรจุ
  เคยเจอเหตุการณ์เช่นเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว ไม่ได้บรรจุแล้วยังถูกตัดเงินเดือนลงอีก ๖๐๐๐ บาท ให้ทำเป็นหนังสือขอความเป็นธรรมไปที่ท้องถิ่นจังหวัดและไปขอความเป็นธรรมที่กรม เตรียมเอกสารที่มีให้พร้อม กรมไม่มีนโยบายลดเงินเดือนพนักงานจ้าง แล้วกรมก็จัดสรรเงินที่ขาดมาให้และปีนี้ก็ได้รับเงินหมื่นห้าตามปกติ แม้จะไม่ได้บรรจุค่ะ

 30. อยากปิดเทอมบ้างจังเลยจะได้มีเวลาเตรียมงานต่างๆให้เด็กล้าๆๆๆๆๆต้องรับเด็กต่อเนื่องตลอด

 31. ต้องคุยกับทางผู้บริหาร อปท.ดูนะครับ ด้วยเหตุด้วยผล ผมว่าท่านอาจรับฟังก็ได้

 32. อยากทราบว่าเป็นครูผู้ดูแลเด็กผ่านการประเมินเข้มครฐ 2 ปี แล้ว เป็นตำแหน่ง ครู ระดับ คศ.1 สามารถโอนย้ายเป็นครูของ สพฐ. ได้หรือไม่ค่ะ

 33. สามารถโอนย้ายได้ครับ ถ้าโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขารับ และ อปท.ต้นสังกัดปัจจุบันยอมปล่อยตัว

 34. เมื่อไหร่ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจะมาค่ะรอแล้วรออีกขึ้นบัญชีไว้จะหมดเวลาแล้ว..ให้คำตอบได้ไหมค่ะ.เห็นใจพวกที่รอบรรจุบ้าง..

 35. หนูอยากทราบว่าการบรรจุของครูศูนย์อยากมากเลยหรอค่ะที่ศูนย์มีครู 10 คนยังไม่ได้บรรจุเลยสักคน มีเด็กที่ศูนย์ 202 คนปีนี้ แต่ทำไมตำแหน่งไม่มีครูทำงานเหนื่อยมาก รับเด็ก ตั้งแต่2ขวบ อยากทราบว่าถ้าทำงานไม่ถึง3ปี แต่คุณสมบัติครบ จบปฐมวัย มีใบประกอบอยากทราบว่าหนูมีสิทธได้ไหมค่ะเพราะครูที่ศูนย์มีหนูคนเดียวที่จบตรง ถ้ามีตำแหน่งมาต้องทำอย่างไงติดต่อใคร อยากได้เงินเดือน 15000 แบบเพื่อนที่อยู่ศูนย์อื่นถึงจะยังไม่ได้บรรจุช่วยหนูหน่อย

 36. หนูอยากทราบตำแหน่งปี 57 มาเดือนไหนค่ะ

 37. เรียนถาม คุณสมบัติพนักงานจ้างตามภารกิจคะ ดิฉันเป็นผู้ดูแลเด็กมา 3 ปี จบปริญญาตรีสื่อสารมวลชนมา เป็นพนักงานจ้างทั่วไป และได้เรียนปริญญาตรีอีกใบ คือ ศึกษาศาสตร์เอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มสธ. จบแล้ว จะสามารถนำวุฒิศึกษาศาสตร์จาก มสธ และประสบการณ์ 3 ปี มาขอปรับเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจได้หรือไม่ค่ะ และจะมีโอกาสได้ปรับเงืนเดือนเป็น 1,5000 บาทมั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

 38. มีประกาศให้หยุดเรียนสำหรับหน่วยงานสถานศึกษาของรัฐและเอกชน แล้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช่สถานศึกษาหรือเปล่าค่ะ ทำไม่เขาถึงไม่ให้หยุด และถ้าทำอบ่างนี้ถือว่าผิดหรือเปล่า

 39. เงินเดือนครูศูนย์ที่เกิน 15000 มีแนวทางเบิกอย่างไร…เบิกจากไหน..

 40. เรียนถาม คุณสมบัติ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ขอปรับเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ขอบคุณคะ

 41. เรียนถาม ป.ปรีชา
  ดิฉันจบปริญญาตรี วทบ.เอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แล้วไปเรียนต่อรายวิชาชีพครูอีก25หน่วยกิต เป็นเวลา 1 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพครู ทำงานมาแล้ว 3ปีกว่า ไม่ทราบว่าวุฒิการศึกษาขิงดิฉันพอที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็กได้มั้ยคะ

 42. ล่าสุด ป.บัณฑิต เขาไม่ถือเป็นวุฒิที่จะนำมาบรรจุแล้วนะครับ

 43. อยากทราบว่า มีวุฒิปฐมวัยพร้อมสามารถปรับเพิ่มเงินจาก9000 ได้ไหมแล้วต้องดำเนินการอย่างไร

 44. สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากเรียนถามท่านปลัดว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา แต่จบวุฒิปริญญาโททางการศึกษาก่อนได้รับการบรรจุ สามารถปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิได้หรือเปล่าค่ะ

 45. ตอนนี้ยังไม่ได้ประบเวินเลยค่ะ เป็นครู ผดด มา7ี แล้ว เงินเดือน9000 วุฒิปริญญาตรีปฐมวัยค่ะ

 46. รบกวนถามหน่อยค่ะ ผู้ดูแลเด็ก ที่ทำงานด้านการสอนมาแล้วเกิน 3 ปี ซึ่งตำแหน่งอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถ สอบแข่งขันกรณีพิเศษ เป็นครูผู้ช่วย ในโรงเรียนของ อบต.ได้หรือไม่

 47. หนูอยากปรึกษาคะว่าหนูอนากเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคะแต่หนูจบธุรกิจการบินคะหนูคิดว่าจะไปเรียนเอกปฐมวัยคะอย่างนี้หนูจะมีสิทธ์ได้ทำงานศูนย์เด็กเล็กไหมคะ

 48. จบ ปวสการจัดการทั่วไปสามารถเข้าเป็นลูกจ้างตามภารกิจของ อปท กองคลังได้ไหม

 49. เรียนถามปลัดปรีชาค่ะ:ดิฉันทำงานเป็นผู้ดูแลเด็กมา 8 ปีแต่ยังเป็นพนักงานจ้างทั่วไปอยู่ถ้าจะปรับเป็นภารกิจต้องใช้วุฒิป.ตรีทางการศึกษาปฐมวัยและต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูด้วยใช้ไหมค่ะเพราะว่าทางอบต.เขาบอกมาอย่างนี้

 50. คุณสมบัติครูผู้ดูแลเด็กแม้กรมพยายามช่วยว่าคนที่มีหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้สามารถสมัครฯและบรรจุแต่งตั้งกรณีพิเศษฯได้ยังมีกรณีต้องเอกสารเท็จอีกเนื่องจากตนเองไม่มีใบประกอบวิชาชีพแต่อแบอ้างว่าเป็นครูของโรงเรียน สังกัด ส.พ.ฐ.ที่พี่เขยเป็น ผอ.แล้วทำเรื่องขอหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฐานะครูโรงเรียนนั้นคุรุสภาก็ออกให้ นำมาอ้างเป็นใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งใช้เวลาเพียง๖วันเรียกว่าช่วงเวลาสอดคล้องกับหลักการและวิธีการที่คุรุสภาอนุญาต มีการร้องเรียนให้คุรุสภาตรวจสอบและยกเลิกแล้ว ก.ท.ก็ยังอ้างว่าบรรจุได้เพราะมีเอกสารดังกล่าวโดยไม่คำนึงถึงวิธีการได้มาถูกต้องหรือไม่ เคยเจอไหมคะมีที่ไหนเขาบรรจุให้ไหม รายนี้เดิมทีพี่สาวเป็นนายกพี่เขยเป็น ผอ.แต่มานายกคนใหม่ไม่กล้าบบรจุเป็นครู ให้จะผิดไหมคะ

 51. อยากทราบเรื่องตกเบิกของเงินเดือนนะคะว่าจะมาเมื่อไร เพราะทางเจ้าหน้าที่บุคลากรทำคำสั่งให้ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2557แล้วแต่ปัจจุบันยังรับเงินเดือน 15000 อยู่เลย
  ปัจจุบันตำแหน่ง ครู คศ.1 (คำสั่งให้รับเงินเดือน 17910 บาท)

 52. หนูเรียนจบป.ตรีบัญขี ได้เข้ามาทำงานในศพด.ก็เลยไปเรียนต่อป.โทหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต คบ. ถ้าจบแล้วจะเข้าเกณฑ์ในการขอรับการบรรจุไหมคะ

 53. เรียนท่านปลัด
  ดิฉันแริ่มทำงาน ปี 2557 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  ตอนนี้ได้เงินเดือน 9000 บาท มีสิทธิ์ที่จะได้ 15000 บาทไหมค่ะ

 54. กรมฯ ไม่ชัดเจน ใน การสนับสนุนเงินเดือน ของครู ศพด. ทำให้เกิดปัญหาอย่างมาก อบต.มองว่าครู ศพด.ไม่ได้เป็นพนักงานจ้างหรือ ราชการของ อบต. กรมฯ อุดหนุนเท่าไหร่ ก็เอาไป เท่านั้น ขนาด ครูจบตรี บางคน เรื่อง ผ่านมติ ก แต่กรมให้ 9000 คุณ ก็ต้องได้ 9000 มองเป็นภาระ ขององค์กร ใช้ทุน กรมฯ เรียน ต้องทำงานชดใช้ ไปไหนก็ไม่ได้ ตกเบิกตลอด ปีละๆ หลายๆ ครั้ง ทำให้ ครู น้อยเนื้อ ต่ำ ใจ เป็นอย่างมาก ข้าพเจ้า คิดว่า ครูที่เป็นแบบนี้ เยอะมากๆ แต่พูดอะไรไม่ได้ กล้ำกลืน จริงๆ

 55. ช่วยไขข้อข้องใจหน่อยค่ะ : ตอนนี้ดิฉันอยู่ในตำแหน่ง ผดด. สังกัด ร.ร.เทศบาล อายุงาน8 ปี แล้วค่ะ จะมีสิทธิ์บรรจุกรณีพิเศษมั้ยค่ะ ตอนนี้เทศบาลที่ดิฉันสังกัดมีอัตราว่าง7ตำแหน่ง แต่เทศบาลก็ทำเฉย ดิฉันควรทำอย่างไรค่ะ วานผู้รู้ตอบที

 56. อยากทราบว่าครูผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการประเมินและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้วสามารถโอนไปสพฐได้ไหมค่ะอยากทราบด่วนค่ะเพราะสพฐเขารับแล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *