การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้ดำเนินการดังนี้
        ๑.  จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่ง และดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับทราบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
        ๒.  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
        ๓.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดเงินเดือนให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ดังนี้
                   ๓.๑  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
                   ๓.๒  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ข้อความนี้ถูกเขียนใน สาระน่ารู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1,074 ตอบกลับไปที่ การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

 1. ครูผู้ดูแลเด็ก พูดว่า:

  ครูผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์ ฯ ที่ดิฉันทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าศูนย์ ฯ เค้าได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ได้รับเงินเดือนเดือน กันยายน เฉพาะ วันที่ 1- 2 คือ ได้รับ 600 บาท ส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับแต่ได้รับของเดือนถัดไปทุกเดือน ไม่ทราบว่าเงินเดือนค้างจ่ายของเดือนกันยายน เมื่อไหร่จะได้รับค่ะ

 2. ผู้ดูแลเด็ก พูดว่า:

  ถ้าเป็นผู้ดูแลเด็กมา3ปีแล้วมีวุฒิปริญญาตรีปฐมวัย5ปีจะได้เงินเดือน15000เลยหรือป่าวค่ะหรือว่าต้องรอให้สอบบรรจุได้ก่อนอยากรู้คำตอบค่ะ…ช่วยบอกที

 3. กาเหว่า พูดว่า:

  เรียนถาม ป.ปรีชาเรื่องหนังสือที่มีการสำรวจจำนวนครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วย อ่าน แล้วคลุมเครือและต้องรีบรายงานให้เสร็จในวันที่20 ก ย 2556 นี้ ไม่ทราบว่าใช่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็กไหมคะเพราะถ้าไม่รายงานจะตกสำรวจ เนื่องคุณสมบัติครบ

 4. ศิกานต์ พูดว่า:

  เรียน ท่านปลัด ปรีชา
  ดิฉัน เป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จบปฐมวัย มีใบอนุญาตการสอน ประสบการณ์ ๙ ปี ถ้ายังไม่ได้บรรจุ จะมีสิทธิได้รับเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาทหรือไม่คะ

 5. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ถ้าเป็นตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ต้องได้(ขอย้ำว่า)ต้องได้ 15,000 บาท ครับ ให้คุณตรวจสอบตำแหน่ง และความถูกต้องของการเข้าสู่ตำแหน่งของคุณดูครับ ถ้าถูกต้องก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร

 6. ขอกำลังใจ พูดว่า:

  ขอเรียนถามปลัดปรีชาค่ะดิฉัน เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จบเอกปฐมวัย มีใบประกอบวิชาชีพครู ประสบการณ์ 11 ปี ถ้ายังไม่ได้บรรจุ กำลังรอบรรจุรอบต่อไป ทางกรมส่งเอกสารสำรวจครูที่มีคุณสมบัติครบมาแต่ทางเทศบาลต้นสังกัดยังเงียบ ดิฉันลองถามนักวิชาการดูก็บอกว่าไม่เห็นเอกสารคำสั่งเลย ทั้งที่คำสั่งมาที่จังหวัดแล้วเทศบาลอื่นที่อยู่จังหวัดดียวกันได้รับแล้วแต่ที่เทศบาลดิฉันบอกไม่เห็น ทั้งๆที่ตุลาคม56นี้ ดิฉันก็หมดเวลาการขึ้นบัญชีรายชื่อดิฉันจะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นครูหรือไม่คะ เพราะตอนนี้ลำบากมาก ต้องกู้เงินมาให้ลูกเรียนเพราะเงินเดือนแม่น้อยส่วนพ่อทำสวนเงินไม่พอกับค่าครองชีพคะ

 7. รักเด็กจึงรอ พูดว่า:

  เรียนถามท่านปลัดปรีชาค่ะ ดิฉันจะทราบได้อย่างไหร่ค่ะว่าทางเทศบาลต้นสังกัดส่งชื่อดิฉันไปทางกรมหรือเปล่า เพราะช่วงนี้ที่เทศบาลต้นสังกัดของดิฉันกำลังจะมีการเลือกนายกใหม่ เวลาถามเรื่องการบรรจุครูรอบที่ 3 เขาบอกให้รอไปก่อนแล้วจะไม่พูดหรืออธิบายอะไรต่อ

 8. ผดด พูดว่า:

  ปลัดปรีชาคะไม่ทราบว่ากรมสำรวจรอบนี้แล้วจะบรรจุให้คนที่มีคุณสมบัติทุกคนเลยหรือเปล่าค่ะ

 9. ป.ปรีชา พูดว่า:

  คงไม่ทั้งหมดครับ คงต้องดูจำนวนตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรเป็นหลักก่อนครับ

 10. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องถามทางเทศบาลครับ จริงๆแล้วเขาสำรวจ ผดด.ที่มีคุณสมบัติครบ หมายถึงจำนวนคนที่มีคุณสมบัติครบ ส่วนชื่อไม่สำคัญครับ เพราะเขาจัดสรรตำแหน่งมาให้ อปท.คัดเลือกเอง ถ้าเขาจัดสรรมาคุณก็มีสิทธิสอบแข่งกับคนอื่นอยู่ดีครับ

 11. ครูแหม่ม พูดว่า:

  เรียนท่านปลัด เมื่อปี54ทางกรมให้อบต รายงานคุณสมบัติผดด อบตก็ไม่เคยสอบถามผดดว่ามีคุณสมบัติครบกี่คน รายงานไปครบเฉพราะคนของท่านแต่อีกสองคนที่ครบกลับรายงานไปว่าไม่ครบ(น่าน้อยใจ)มาปี55มีตำแหน่งมาสอบขึ้นบัญชีก็รายงานเฉพาะคนที่ 1 คนเดียวอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องหรือไม่ ตอนนี้เลยไม่ทราบว่ามีข้อมูลของเรา(มีคุณสมบัติครบตั้งแต่ปี53แล้ว)อยู่ที่กรมหรือไม่อยากทราบว่าจะรายงานขึ้นไปใหม่ได้อยู่หรือไม่คะ

 12. yu พูดว่า:

  อยากทราบว่ารอบที่ 3 มีไหมค่ะแล้วคนที่ขึ้นบัญชีไว้จะได้ไหมค่ะ และจะมาครบทุก อบต.ไหมค่ะ

 13. ครูอนุบาล พูดว่า:

  อยากทราบบรรจุรอบสามเมื่อไรค๊ะ

 14. หัวใจครู พูดว่า:

  มึโครงการช่วยเหลือวุฒิต่ำกว่าปอตรึมั้ยค่ะ(ปรับเงินเดือน)ไม่มึปัจจัยไปเรึยน มึโครงการเรึยนฟรึก้อเรึยนไม่ได้เพราะไม่มึเงินเรึยน ลูกก็เรึยนแม่ก็เรึยนเอาทึ่ไหนกิน เดึยวเป็นหนึ้ท่วมหัว ทำงานมากกว่าปอตรึ จบปอตรึแต่ไม่เป็นงานเลย เรึยนเพื่อมึวุฒิปรับเงินแต่คุณภาพไม่มึเลย นึ้ละหนอคนไทยเด็กไทยถีงได้เป็นอย่างนึ้ เก่ง เก๊ง เก่ง

 15. หัวใจครู พูดว่า:

  มีโครงการช่วยเหลือวุฒิต่ำกว่าปอตรีมั้ยค่ะ(ปรับเงินเดือน)ไม่มีปัจจัยไปเรียน มีโครงการเรียนฟรีก้อเรียนไม่ได้เพราะไม่มีเงินเรียน ลูกก็เรียนแม่ก็เรียนเอาที่ไหนกิน เดียวเป็นหนี้ท่วมหัว ทำงานมากกว่าปอตรี จบปอตรีแต่ไม่เป็นงานเรียนเพื่อปรับเงินแต่ไม่มีคุณภาพ เสียชื่อสถานบัน เก่งเล่น facebook คุยและโทรยกให้เป็นที่หนึ่ง

 16. รักเด็กจึงรอ พูดว่า:

  เรียนถามท่านปลัดปรีชาค่ะว่า หากรอบนี้ดิฉันไม่ได้บรรจุแต่หมดระยะเวลาที่ขึ้นบัญชีไว้ดิฉันต้องสอบใหม่ใช่หรือไม่และสอบยังไง เพราะ ณ ตอนนี้ในศพด.มีดิฉันมีคุณสมบัติครบคนเดียวนอกนั้นอีก 3 คน ไม่ได้จบเอกปฐมวัย ช่วยแนะนำด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ท่านปลัดปรีชาช่วยเป็นน้ำเย็นรินรดลงใจผดด.ทุกคนที่รอความหวังอยู่นะค่ะ

 17. กรณิกา วรรณรัตนพันธ์ พูดว่า:

  เรียน ป ปรีชา

  ดิฉันเป็นครูผู้ดูแลเด็ก จเพชรบูรณ์ บรรจุรอบ 2 เดือน ก.ค.ได้รับเงินเดือน9000บาทประมาณ 10 เดือน แต่พอได้เงินตกเบิกที่ได้รับการถ่ายโอน แค่ 7เดือน คือ ต.ค.- เม.ย เดือนละ 6000 บาทแต่อีก 3 เดือนตั้ง
  แต่เริ่มบรรจุ คือ เดือน ก.ค.- ก.ย ไม่ได้รับต้องรอกรมจัดสรร

 18. ขอกำลังใจ พูดว่า:

  เรียนท่านปลัดปรีชาหลังการสำรวจครูที่มีคุณสมบัติครบรอบนี้แล้วคำสั่งแต่งตั้งจากกรมฯน่าจะมาประมาณเดือนไหนค่ะ

 19. wilaiporinkatar พูดว่า:

  จบบริหารการจัดการเป็นผู้ดูแลเด็กลูกจ้างทั่วไปมีโอกาศทที่จะได้15,000บาทเหมือนดค้าใหมในกรณีจบไม่ตรงแต่ก็จบปริญญตรีเหมือนกันนี่นา

 20. niknam พูดว่า:

  ป ปรีชาคะ ดิฉันฟังเรื่องของผดด.ทุกคนแล้วรู้สึกว่ากำลังใจในการทำงานเหลือน้อยลงทุกทีดิฉันทำงานมาได้18ปีแล้วยังไม่มีรางวัลชีวิตให้ตัวเองเลยพัฒนาตนเองมาโดยตลอดกรมให้จบปริญญาตรีเอกปฐมวัยและมีใบประกอบวิชาชีพครูดิฉันก็อดมื้อกินมื้อไปศึกษาเล่าเรียนมาจนจบหวังจะได้บรรจุบ้างเหมือนกับคนอื่นๆแต่วันเวลาผ่านไปจาก1ปี2ก็แล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีการจัดสรรตำแหนง่เพิ่มอีก ทางผู้เขาเป็นนายเราเขาบอกว่าไม่ต้องรอหลอกเพราดิฉันไม่ใช่เด็กที่เรียนมหาลัยสวนดุสิตกรมเขาสนับสนุนแต่คนที่จบสวนดุสิตมาจึงจะได้รับการแต่งตั้ง ป.ปรีชาค่ะช่วยตอบทีว่าเป็นความจริงมั้ย แล้วคนที่จบจากสถาบันอื่นไม่มีสิทธิเลยใช่มั้ยคะ

 21. ครูน้อย พูดว่า:

  เรียนท่านปลัดปรีชา
  อยากทราบว่าที่ศูนย์มีเราคนเดียวที่ทำหน้าที่สอนเด็กเป็นครูแต่ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กเป็นพนักงานจ้าง สามารถเปลี่ยนเป็นลูกจ้างตามภารกิจได้รึไม่เพราะอะไร

 22. พรรณธร ตู้วงษา พูดว่า:

  สอบขึ้นบัญชีไว้ ครบวันที่ 8 ธันวาคม 56 2 ปี ยังไม่จัดสรรอัตราการเรียกบรรจุเลยค่ะ ทต.ทำหนังสือไปที่กรมให้จัดสรรอัตราเมื่อเดือนสิงหาคม 56 เงียบอยู่เลยค่ะ ป.ปรีชา แนะนำหน่อยค่ะ

 23. แด่ทุกคนที่รอคอยตำแหน่ง พูดว่า:

  คนที่รอก็ต้องรอต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อสุู้กับทุก ๆ อย่างเราก็รอเหมือนกันรอบสองทั้งที่ขึ้นบัญชีไว้ก็ไม่มีตำแหน่งไม่รู้เพระาไรพฤศจิกานี้ก็หมดอายุแล้วเซ็งเลยแต่ก็ยังทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดอาจจะมี่บ้างครั้งที่ท้อบ้างแต่ก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีที่ทำงานใกล้บ้านก็พอ เงินเดือนก็9,000 บ.จบ ป.ตรี ตั้ง 2 ใบ ช่างเถอะ

 24. นายธนศักดิ์ บัวผัน พูดว่า:

  อยากสอบถามเรื่อง

  ผมจบ ปริญญาตรี เอกคอมพิวเตอร์ และจบ วิชา ป บัณฑิต (แต่ยังไม่ได้วุฒิขาดส่งค่าเทอม) พอจะมีหวังไหมคับ

  และตอนนี้ เดือน ตุลาคม 2556 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะรับผมเข้าทำงาน รับรองโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผมสามารถเข้าทำงานได้ไหม โดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขัน และผมก็มีประสบการณ์มาแล้ว 8 ปี

 25. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องดูรายละเอียดครับ ไม่แน่ใจว่าเป็น ศพด.สังกัด อปท.หรือ กรมการศาสนา แต่พนง.จ้าง ตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง คือ จบ ป.ตรี ทางการศึกษา มีประสบการณ์ดูแลเด็กท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพครับ แต่ถ้าเป็น พนง.จ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพก็ได้ครับ ลองศึกษาดูตำแหน่งที่เขาจะจ้างคุณก่อนนะครับ ว่าเป็นอย่างไร

 26. ป.ปรีชา พูดว่า:

  รอครับ

 27. ป.ปรีชา พูดว่า:

  สามารถทำได้ครับ

 28. ป.ปรีชา พูดว่า:

  จบสถาบันการศึกษาไหนก็มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาเหมือนกันครับ ไม่เฉพาะสวนดุสิต ขอให้คุณมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตั้งใจพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆครับ สักวันหนึ่งต้องเป็นของเรา

 29. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสครับ อนาคตข้างหน้าไม่แน่นะครับ

 30. สายทอง นันทเมธินทร์ พูดว่า:

  อยากทราบว่ารอบสามจะมาไหมคะดิฉันสอบขึ้นบัญชีไว้ตั้งแต่รอบแรกยังบรรจุไม่ถึงเลยค่ะ ช่วยที

 31. คนรอคอย พูดว่า:

  ขึ้นบัญชีไว้คนที่2 จะมีหวังบรรจุรอบสามไหมค่ะ ตำแหน่งไม่มาที่อบต สักทีขอกำลังใจหน่อยค่ะ
  ทำงานก่อนแต่ได้ทีหลังเพราะไม่มีเส้นสายค่ะ

 32. จากใจ ผดด. พูดว่า:

  เรียนท่าน ปลัดปรีชา
  ครม.อนุมัติครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยงพิการที่ใช้วุฒิ ป.ตรี สมัคร1500 และต่ำกว่านี้ 9,000 แต่ผดด.ที่ยังไม่ได้บรรจุแต่จบ ป.ตรี และใช้วุฒิ ป.ตรีสมัครเหมือนกันจะได้1500มั้ยคะ ขอกำลังใจด้วยนะค่ะ

 33. สุุนีย์ พูดว่า:

  อยากทราบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของผช.ผู้ดูแลเด็ก

 34. สุนีย์ พูดว่า:

  ดิฉันจบเอกบริหารธุรกิจมีป.บัณฑิต สามารถสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิได้หรือไม่คะ

 35. สุนิสา พูดว่า:

  เรียนถามท่านปลัดค่ะ เดี๋ยวนี้ศูนย์พัฒนาเด็กปิดเทอมแล้วเพื่อต้องการให้ครูทำงานด้านสื่อการสอนเช่นการประดิษฐ์ของเล่น สื่อการสอนในเทอมต่อไป หรือเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ปกครอง แต่มีครูบางคน ย้ำว่าบางคน ใช้ศูนย์ในช่วงปิดเทอมสอนพิเศษเก็บเงินค่าสอนในเวลาราชการ แบบนี้มีความผิดหรือเปล่าค่ะ

 36. อร พูดว่า:

  อยากเรียนถามว่านักวิชาการศึกษาให้ครุผู้ดูแลเด็กทำงบประมาณแล้วจะมีเวลาไหนทำแผนการจัดประสบการณ์ งานธุรการชั้น โครงการ วิจัยต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เวลาที่อยู่กับเด็กจะต้องดูแลเด็กอย่างใก้ลชิดเนื่องจาก เด็ก 2 ขวบขึ้นไปยังต้องย้ำคิดย้ำจำตลอดบางศูนย์มีครูเพียงแค่ 1 คน จะทำยังไงค่ะ

 37. อร พูดว่า:

  อยากเรียนถามว่าเมื่อไรจะให้สำรวจผู้ที่มีคุณสมบัติครบค่ะอยากให้ตำแหน่งมาเร็วๆจะได้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไป

 38. อร พูดว่า:

  ถ้านักวิชาการไม่สำรวจหรือรายงานผู้ดูแลเด็กที่มีคุรสมบัติครบขึ้นไปหนูจะทราบได้อย่างไรค่ะว่าอปท.นี้รายงานไปแล้วหรือยังไม่รายงาน

 39. อร พูดว่า:

  ครูธุรการมีข่าวมาว่าได้ 15000 แล้ว ไม่ต้องสอนทำงานเอกสารอย่างเดียวเขายังได้ปรับ15000 เลยค่ะ อยากให้ปรับให้ ผดด ทุกคนบ้างจังเลยค่ะ

 40. อร พูดว่า:

  ตำแหน่งบรรจุครูผู้ดูแลเด็กปีงบประมาณ2557 ใก้ลมาหรือยังค่ะ ความหวังและกำลังใจเมื่อไรจะมาค่ะช่วยคอบด้วยค่ะ

 41. ดลยา พามี พูดว่า:

  อยากทราบว่าตอนนี้ขอทำเรื่องเปิดกรอบตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กส่งเรื่องไปยังต้นสังกัดแล้ว ถ้าต้นสังกัดไม่ได้ส่งเรื่องไปยังจังหวัดจะต้องทำอย่างไรคะ เพราะตอนที่เข้ามาครั้งแรกทำตำแหน่งผู้ช่วยครูมาประมาณ 8 ปีกว่าแล้ว เพราะตอนนี้จบปริญญาตรีทางการศึกษาแล้ว จึงอยากจะให้ต้นสังกัดปรับเปลี่ยนตำแหน่งครูให้บ้าง เพราะคนเข้ามาทีหลังเขาได้ตำแหน่งครู ทั้งที่คนเก่านั้นมีคุณสมบัติครบทุกอย่างแต่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เลย อยากจะทราบว่าจะมีทางไหนที่จะทำให้ต้นสังกัดปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้บ้าง

 42. ครูตัวน้อย พูดว่า:

  ทำงานมาเข้าปีที่7 จบบริหารธุรกิจบัณทิตเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บรรจุได้ไหมคะและ สามารถร้องขอใบประกอบวิชาชีพได้ไหมคะ

 43. ครูตัวน้อย พูดว่า:

  อยากใ้ห้ท่านปลัดช่วยเรื่องเงินเดิอนคะ เพราะคนที่จบปริญญาตรีแต่ได้รับเงิน 9000บาท ทำงานย่ิ่งกว่าคนที่บรรจุแล้วได้เงิน 15000 อยากให้ท่านปลัดเห็นความเหลื่มล้ำด้านเงินเดือนด้วยคะ เพราะทุกวันี้ทำงานเหนื่อยมากๆๆๆ

 44. กิตติพงศ์ พูดว่า:

  ขอให้กำลังใจครูผดด ทุกคนครับ
  หัวหน้าวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ฮ่องสอน
  อดีตหัวหน้าศูนย์ฯ (คนเคยรอตำแหน่ง)

 45. กนกวรรณ พูดว่า:

  การบรรจุครูศูนย์เด็กเล็กเป็นช่องทางหาเงินของนายก อบต.กับปลัด อบต.เพราะหน่วยงานต้นสังกัดไม่ใส่ใจติดตามประเมินผลแถมยังบอกผู้ดูแลเด็กว่าถ้าเขาเรียกก็ให้เขาไปเถอะ สะอื้นเลยคำแนะนำ การคอรัปชั่นมีมากที่สุดคือ อบต.

 46. ตา...... พูดว่า:

  อยากสอบถามหน่อยค่ะ ว่าตำแหน่ง ผดด. มีสิทธิ์จะได้ขึ้นเงินเดือนจาก9000รวมค่าครองชีพเป็นเงินเดือนตามวุฒิ บ้างมั้ยค่ะ (ตามการประกาศการปรับเงินเดือนปี57)ทั้งๆที่ก้อจบปริญญาตรีทุกคน แล้วทำไมต้องให้รอเป็นผู้ช่วยครูด้วยหล่ะค่ะ ทำไมถึงไม่ปรับเลย ทุกวันนี้เงินเดือนครูเท่ากับเงินเดือนแม่บ้าน แม่ครัว ยาม เลย รบกวนตอบด้วยนะค่ะ

 47. ดวงใจ พูดว่า:

  เรียน ป.ปรีชา ดิฉันอยากถามว่าถ้าเราลาออกจากศพด.เก่าแล้วมาสมัครสอบที่ใหม่เวลาเปิดสอบบรรจุจะนับอายุการทำงานจากที่
  เดิมด้วยไหมค่ะ

 48. ครูนวน พูดว่า:

  จบป.ตรี ครุศาสตร์ ประถมศึกษา แต่มาสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13ปี ศูนย์สังกัดกรมการศาสนา รูปแบบที่ 3 มีสิทธิ์จะได้ปรับเงินเดือน 15000 บ้างหรือเปล่าคะ ถ้าไม่ได้ต้องทำยังไงบ้าง ไปที่กระทรวงวัฒนธรรมเลยได้มั้ยคะ เพราะทางประธานศูนย์เขาจะเอาผลงานอย่างเดียว เด็ก 120 คน ตอนนี้น้อง ๆ ที่เป็นครูอัตราจ้าง เขาได้ตกเบิก และ ขึ้น 15000 กันหมดแล้วค่ะ

 49. rong พูดว่า:

  ปลัดปรีชา ช่วยตอบคำถามให้ด้วยนะค่ะ
  ดิฉันเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กมา 4ปี5เดือน เรียนจบปฐมวัยด้วยทุนส่วนตัว ม.สวนดุสิต มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งไหมค่ะ ทางหน่วยงานบอกว่าเข้างานหลังเพื่อน จะได้รับการประเมินก่อนเพื่อนได้อย่างไร เขาบอกว่าภายใน 2ปีนี้จะไม่มีการรายงานขอตำแหน่งค่ะ
  รอจนกว่าคนอื่นจะมีใบประกอบวิชาชีพครู ดิฉันเห็นหนังสือรายงานผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งแล้ว ดิฉันต้องทำอย่างไรช่วยแนะแนวทางให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 50. ครูท้องถิ่น พูดว่า:

  ตามคุณสมบัติการบรรจุ ผดด. กำหนดให้มีใบประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแทนได้
  ในกรณีได้รับการจ้าง 1 ธ.ค. 53 ถ้ามีประสบการณ์ครบ 3 ปีแล้ว สามารถใช้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแทนได้หรือไม่คะ ## รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *