การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้ดำเนินการดังนี้
        ๑.  จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่ง และดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับทราบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
        ๒.  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
        ๓.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดเงินเดือนให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ดังนี้
                   ๓.๑  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
                   ๓.๒  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

หนึ่งความคิดบน “การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

 1. ครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่ที่จบปริญญามาแล้ว แต่ยังได้เงินเดือนเก่าอยู่เลย 6500 กว่าบาท ไม่เห็นปรับเหมือนที่อื่นเลยค่ะ ป. ทางปลัดบอกว่าไม่มีหนังสือสั่งมาที่ อบต. ก็จะไม่ทำอะไรทั้งนั้น ขอให้ ป. ช่วยหน่อยค่ะ สงสารเพื่อนๆ สอนมาเกือบสิบปีแล้ว เงินเดือนก็เท่าเดิม อบต.บางยี่โท อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ กราบขอบคุณค่ะ..

 2. ต้องช่วยกันพลักดันครับ ลองรวมตัวกันเข้าพบท่่านนายกดูครับ ท่านคงมีเหตุผล และคำตอบดีๆสำหรับพวกเรา ดีกว่านั่งรอเฉยๆนะครับ

 3. ทำไมไม่ดูผลงาน ไม่มีปริญญาทำงานดี แต่เงินเดือนน้อย
  มีปริญญา งานไม่มีศักภาพ เงินเดือนดี ๑๕.๐๐๐

 4. ครูที่เรียนจบจากงบระมาณ หรือครูที่มีปริญญา เ็ห็นไม่มีจิตวิญญาณเป็นครู เสียงบประมาณชาติ
  วุฒิสำคัญฉะไหน บางคนไม่เป็นงานเลย
  สำหรับคนจนไม่มีงินเรียนละแต่ทำงานดีไม่มีวุฒิปริญญาควรทำอย่างไร
  มีปริญญาและใบประกอบวิชาชีพทำงาน ๕ ปีเงิน ๙๐๐๐
  ไม่ได้หมื่นห้ารือ หรือวุฒิอนุปริิญญา ปวส ไม่ได้เงินตามวุฒิรือ
  ครูศูนย์ไม่สำคัญหรืออย่างไร? ทั้งที่ำปฏิบัติหน้าที่เกินหน้าที

 5. ก็ยังดีนะคะที่ไม่เสียความรู้สึกที่ไม่ได้เรียนแต่พวกหนูซิเรียนโครงการพัฒนาครูจากมหาวิทยาลัยราชภัศศรีสะเกษแล้วแต่พอไปขอใบประกอบวิชีพครูกับขอไม่ได้เนื่องจากว่าต้องฝึกสอนใหม่อีกปี เคยมีหรือเปล่าค่ะที่เรียนปฐมวัยหลักศูตร 7 ปีถ้าไม่มีให้มาดูที่ราชภักศรีสะเกษ เรียนมามีแต่วุฒิไม่มีใบปรระกอบก็ไม่มีประโยชน์อะไรวอนถึงผู้ที่อ่านและผู้ที่รู้ถ้ารู้บอกแนวทางหน่อยค่ะว่าจะทำอย่างไรไม่อยากกพาดพิงหน่วยงานใดทั้งนั้น

 6. ในกรณีไม่มีชื่อขึ้นบัญชี เพราะครูมีคุณสมบัติครบทั้ง 5 คน ขึ้นบัญชีแค่ 3คน รอบแรกบรรจุ 1 คน รอบสองบรรจุ 2 คน มี 2 ศูนย์
  ศูนย์ที่ 1 ครู 4 คน เด็ก 87 คน (บรรจุ 2 คน ) ศูนย์ที่ 2 ครู 1 คน เด็ก 22 คน (บรรจุแล้ว) อยากทราบว่าคนที่เหลือจะได้บรรจุหรือเปล่าเพราะไม่มีชื่อขึ้นบัญชีไว้

 7. อยากทราบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่ได้บรรจุไปที่ดิฉันทำงานอยู่แม่งทำงานโคตห่วย…แล้วไอ้คนที่ทำงานดีๆมีผลงานเป็นที่ประจักษ์กับไม่ได้บรรจุเป็นการทำร้ายจิตใจกันอย่างแรง เพราะคำว่า “ค่าของคนอยู่ที่คนของใครนั้นเอง”….อันนี้เข้าใจดี…ในขณะที่ดิฉันลงทุนใช้ทุนเรียนเองเพราะรักงานทางด้านนี้มากเขากับไม่เห็นความสำคัญ ดิฉันเรียนจบจากสถาบันทางภาคเหนือ..ได้เกรียตินิยมพร้อม คุณสมบัติก็พร้อม..แต่ทำมัยคะในเมื่อเราต้องการพัฒนาเด็กให้ทัดเทียมกับประเทศชาติอื่นทำมัยไม่คัดเอาครูที่เป็นมืออาชีพคะ..แล้วยังงี้อนาคตของชาติจะพัฒนาไปในทางไหน วอนท่านช่วยดูแลเรื่องนี้และให้ความเป็นธรรม กับบุคลากรที่มีความสามารถอย่า ทิ้งข้วางพวกดิฉันเลย เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่เป็นเหมือนดิฉัน…ดูผลการเรียน ดูผลงานความสามารถ…เพื่อเป็นกำลังใจคนที่มีพรสวรรค์แต่มีกรรมมาบดบังด้วยเถอะนะคะ…สงสารอานาคตประเทศชาติตัวเล็กๆคะ…ขอบคุณมากคะ…..

 8. จบการจัดการมีใบประกอบวชาชีพครูสอนในสถานศึกษามา10 ปีตำแหน่งในสำนักงานคงหมดหวังที่จะได้สิทธิคัดเลือกกรณีพิเศษนะคะ ท่านปลัดช่วยผลักดันท่านนายกด้วยเห็นใจมังเพื่อน ๆ เราก็คนเหมือนกัน

 9. รบกวนเรียนถามเรื่องเงินตกเบิกคะ รับเงินเดือน 9,940 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาทรวมกันเป็น 11450 บาท ป.ตรี 15,000 บาท จะต้องได้ตกเบิกเดือนละ3,550 บาทใช่ไหมคะ 6 เดือน ก็ 21,300 บาท คิดแบบนี้ใช่ไหมคะท่านปลัด รบกวนตอบนะคะ

 10. เขามีสูตรการคิดของเขานะครับ ลองถามบุคลากรเจ้าของเรื่องดูครับ จะชัดเจนมากกว่าครับ

 11. อยากทราบว่าอบต.คิดกับการตัดสินใจในการปรับตำแหน่งบรรจุซึ่งมีเด็กน้อยในศูนย์ให้ผู้ที่จะบรรจุไปบรรจุในศูนย์ที่มีเด็กตามเกณฑ์แล้วผู้ดูแลที่มีเด็กตามเกณฑ์ต้องไปอยู่ในศูนย์ที่มีเด็กน้อยแล้วถ้าเด็กที่ศูนย์ที่ครูบรรจุน้อยโดยส่วนตัวครูควรพิจารณาตนเองหรือไม่

 12. ผดด ทำงานมา 15 ปี มีโอกาสได้เรียนทุนโครงการร่วมฯรุ่น 5ได้คุณสมบัติครบแล้วแต่ไม่ทันบรรจุรอบ 2 รอจัดสรรมารอบ 3จะมีเมื่ไรคะ

 13. เมื่อก่อนเด็กศูนย์มีตามเกณฑ์ 20คน ครูผู้ดูแลเด็กยังไม่มีอัตราบรรจุเลยแต่ตอนนี้เด็กในศูนย์มี 10 คนจะบรรจุให้ไหมคะแต่ อบต.อื่นเด็ก 6 คนครูได้บรรจุเป็นข้าราชการแล้ว อีกศูนย์ 8คน ก้อได้บรรจุมีที่ อบต.หนูที่เดียวไม่ส่งอัตราไปบางครั้งการทำงานเหนื่อยมากๆและไม่มีสิทธิบรรจุเหมือนเขามันอ่อนใจ รอให้เด็กในศูนย์อบต.นี้ถึง 20 คนแล้วหนูได้บรรจุรอไปเถอะเพราบ้านนอกจะเอาเด้กไหนมาเรียนช่วยตอบหน่อยคะ ท่านปลัดปรีชา

 14. เห็นด้วยกับครูชลบุรีอยากทราบเหมือนกันว่าเขาตัดสินคนแบบไหน

 15. เราเรียนจบราชภัฏศรีสะเก(ษแต่พอไปยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครู คุรุสภากับไม่ยอมออกให้ แต่พอมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปยื่นกับได้แต่เดือน 1 ไปเรียนแค่ 1 วันจะเอาคุณภาพที่ไหนมาสอนเด็กอยู่ด้วยกันแต่ละวันไม่เก็นได้อะไรมาสอนเด็กเลยแต่คุสภากับเก็นคุณค่ากว่า น่าน้อยใจมากขอวิงวอนไปนังผู้ที่พอจะช่วนได้ให้ช่วยหน่อยคะเพื่อที่เด็กจะได้มีคุณภาพ

 16. ในเขตของอำเภอดิฉันมีเรื่องร้องเรียนว่าไม่ใช้บัญชีผู้ที่สอบได้นายกให้สอบใหม่ เลยทำให้อบต.ของดิฉันที่จะเปิดสอบใหม่ต้องรอไปด้วยมันไม่ยุติธรรมเลย ในเมื่อมีเรื่องร้องเรียนไปถึงกรม แล้วสอบที่สามจะมีตำแหน่งมาไหมคะ

 17. บรรจุตั้งแต่ ธันวา 54 จนปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องหลักสูตร 5 ปีเลย อบต.ส่งจังหวัดให้แล้ว ก็เงียบทำไงดีคะช่วยแนะนำหน่อย…ขอบคุณค่ะ

 18. ทำงานเป็นครูผู้ดูแลเด็กมา5ปี. มีใบประกอบแต่วุฒิบริหาร จะบรรจุได้ไหมคะ คุณปลด ช่วยตอบหนูกน่อยนะคะ่่………ขอกราบ

 19. ครูต้อยคะ ทำความเข้าใจใหม่ด้วย สวนดุสิตไปเรียนเดือนละไม่น้อยกว่า 2 อาทิตย์ อาทิตย์ละ 2 วัน และไปเรียนก็ได้ความรู้มากขึ้น ทั้งจากอาจารย์ผู้มีความรู้เรื่องปฐมวัยโดยตรง และเพื่อนๆที่สอนอยู่ในศูนย์ และเขาทำงานมานานแล้ว โปรดทำความเข้าใจด้วย ความรู้ไม่จำเป็นต้องมาจากหนังสือโดยตรง มาจากสิ่งรอบข้างก็เป็นความรู้ได้เหมือนกัน จากครูที่จบจากราชภัฎสุรินทร์ และสวนดุสิต

 20. ขอความเป็นธรรม
  สวนดุสิตเรียน 1 เดือน ไปเรียน 1 ครั้ง งานก้ไม่ค่อยได้ทำ แต่พอไปขอใขประกอบวิชาชีพครูทางคุรุสภากับให้ แต่ทีเรียนก็หนัก ราชภัศศรีสะเกษไปขอกับขอใบประกอบวิชาชีพไม่ได้ วิงวอนให้ผู้ทัเป็นใหญ่ให้ความเป็นธรรมด้วยนะค่ะ อยู่ด้วนกันทำอะไรก้ไม่เป็น แต่กับได้วุฒิ แลใบประกอบวิชาชีพครู ความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนเนีย

 21. ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณ…ด้อยที่ดูถูกสวนดุสิตแค่ความคิดของคุณก็ไม่เหมาะสมกับการที่จะมาเป็นแม่พิมพ์ของชาติแล้ว ใช่ว่าสวนดุสิตจะขอได้ง่ายอย่างที่คุณดูถูกก็มีขั้นตอนเหมือนกัน

 22. เรียน ป.ปรีชา
  ตามที่มีหนังสือจาก มท 0809.4/ว 581 ลงวันที่มี 22 มีนาคม 2548 บอกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสามารถบรรจุได้ แต่บรรจุแล้วบอกว่าไม่ใช่วุฒิทางการศึกษามันหมายความว่าอย่างไรคะ

 23. ตอนนี้ดิฉันสอบผ่านไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาได้ขึ้นบัญชีไว้อยากรู้ว่ารอบต่อไปเมื่อไรจะมา และอยากให้กรมตรวจสอบเรื่องเรียกเก็บเงินจากผู้บรรจุด้วย เพราะนายกนั้นแหละตัวกินเงิน

 24. สวัสดีค่ะ
  หนูอยากสอบถามว่าแม่หนูเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นข้าราชการแล้ว หนูสามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ภาคเรียนพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ได้หรือเปล่าค่ะ หรือว่าเบิกได้เฉพาะเรียนภาคปกติเท่านั้น

  ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

 25. ตอนนี้กำลังรอความหวังจาก กรม ว่าเมื่อไหร่รอบสามจะมา

 26. ครูแก้ว
  สวัสดีค่ะ ท่านปรีชา ดิฉันทำงานศูนย์เด็กเล็กมา 22ปี(ตั้งแต่พัฒนาชุมชน) ที่ศูนย์มีครู 4 คนแต่มีคุณสมบัติครบ 2คน รอบแรกได้ไป 1อัตราแล้ว แต่รอบสองกรมไม่ได้จัดสรรอัตรมาให้ ตอนนี้ดิฉันรอรอบสามว่าเมื่อไรจะมา แล้วกรมจะจัดสรรมาให้อัตรามาให้หรือเปล่า

 27. เรียน ท่านปลัด ดิฉันทำงานศูนย์เด็กมา 22ปีแล้ว ยังไม่ได้บรรจุเลยค่ะ (ตั้งแต่พัฒนาชุมชน) รอบแรกได้1อัตรา รอบสองกรมไม่ได้จัอสรรอัตรมาให้ ตอนนี้ดิฉันรอรอบสามค่ะ “อยากให้กรมพิจารณาคนที่ทำงานตั้งแต่กรมพัฒนาชุมชน”

 28. รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ คือว่าตอนที่เปิดรับสมัครผดด.อบต.รับป.ตรีสาขาอื่นๆด้วยดิฉันสอนมาได้จะ3ปีแล้วสัญญาระบุ มิ.ย53-มิ.ย.57 แต่พอมาตอนนี้บอกกับดิฉันว่าผิดครอบต้องไปปรับทุกอย่างยกเลิกสัญญาตัวเดิมแล้วให้ไปกินเงินเดือน9000พันแล้วเปลียนสถานะจากภารกิจ4ปีไปเป็นคนงานทั่วไป ดิฉันอยากจะถามว่าทำไมถึงเป็นภารกิจ 1ปีก็ไม่ได้คะ ที่สำคัญตอนนี้ดิฉันกล้วว่าอายุงานจะไม่ต่อเนื่องๆจากเปลี่ยนสถานะมันจะมีผลไหมค่ะ คือว่าตอนนี้ดิฉันกำลังศึกษาทางการศึกษาทุนต่อเองอยู่ อีกหนึ่งคำถามตอนนี้มันมีป.บัณฑิตเปิดของราชภัฎแต่เอื้อให้กับครูเอกชน ดิฉันอยากเรียนจึงได้สอบถามพบว่าทางกรมเคยมีทุนให้เรียนสายตรงกับราชภัฎแต่ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้ว มันทำให้ปิดโอกาสของครูท้องถิ่นนะคะเพราะว่าใช้ทุนเองก็ยังไม่ได้เรียนอีก

 29. พนักงานจ้างตามภารกิจ มี 2 ประเภท ครับ
  1. ประเภทผู้มีทักษะ คือ มีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก 5 ปีขึ้นไป
  2. ประเภทผู้มีคุณวุฒิ คือ มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา
  กรณีของคุณน่าจะไม่เข้า ประเภทใดประเภทหนึ่งใน 2 ประเภท ครับ
  เขาจึงจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปครับ

 30. เรียน ท่าน
  ตามที่ท่านบอกว่า พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามที่ท่านบอกว่ามี 2 ประเภท ของผู้ดูแลเด็ก
  ท่านบอกว่าต้องปรับผู้ที่ไม่มีวุฒิและปฏิบัติงานไม่ถึง 5 ปีลงมาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
  ขอความเห็นใจจากท่านด้วยค่ะ เห็นใจผู้ที่อยู่ในตำแหน่งภารกิจเดิมที่ครองมาไม่ถึง น่าสงสารเขานะเพราะเขาสอบมาในตำแหน่งนี้โดยมิรู้มาก่อนว่าจะเป็นอย่างนี้เพราะในคุณสมบัติสมัครภารกิจบอกว่าปริญญาตรีทุกสาขา เป็นความผิดของเขาเหล่านั้นหรือค่ะ (ตัวดิฉันก็อยู่ในข่ายนี้)เพราะเดิมที่สมัคร ผู้ดูแลเด็ก เขาระบุว่า จบ มัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่านี้ แต่พอมีการขึ้นเงินเดือนมีการปรับวุฒิปริญญา ก็ไม่มีทั้งสองอย่างก็เลยจำต้องถูกปรับตำแหน่งลง ซึ่งน่าสงสารมากนะค่ะ สำหรับคนที่เป็นภารกิจอยู่แล้ว ไม่น่าจะปรับลงเป็นทั่วไป(เหมือนถูกลงโทษ) แต่น่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ หรือไม่ก็กำหนดหลักเกณฑ์เงินเดือนสำหรับภารกิจที่มีวุฒิปริญญากับวุฒิภารกิจเดิมซึ่งเป็น ม.6 หรือเที่ยบเท่า น่าจะดูดีกว่ามั้ย เพราะในประกาศที่รับสมัครครั้งแรก เขาจ้างผู้ดูแลเด็ก วุฒิ ม. 6 หรือ เที่ยบเท่า หวังว่า ทางท่านผู้ใหญ่จะดูแล คนในกลุ่มนี้บ้างนะค่ะ มีเยอะเหมือนกันค่ะ มีปริญญาตรีเหมือนกันแต่เป็นวุฒิอื่น ก็เลยไม่ได้ใช้วุฒิปริญญาตรี ตัวดิฉันเอง 1. มีปริญญาตรีสาขาอื่น 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู เพราะเดิมเคยสอนที่วิทยาลัยเทคนิคและมหาวิทยาลัย ตอนนี้ลาออกกลับมาเป็นครูที่บ้านเนื่องจากต้องดูแลมารดา 3. อายุงานตำแหน่งนี้ไม่ถึง 5 ปี (จริงๆ ทำงานมา 5 ปีแล้ว )แต่อายุงานของตำแหน่งผู้ดูแลเด็กไม่ถึง 5 ปี (เพราะเดิมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ) ก็เลยขาดคุณสมบัติข้อนี้ แล้วก็จะต้องถูกปรับลงเป็นทั่วไปหรือ? เหมือนถูกทำโทษเลยค่ะ เสียขวัญและกำลังใจในการทำงาน ท่านไม่มีทางออกอย่างอื่นบ้างหรือค่ะ เหมือนมีความผิดและถูกลงโทษเลย (ตอนนี้เราเป็นภารกิจ ที่จบ ม.6 ไม่ใช่ปริญญาตรีค่ะ) แต่เขาปรับวุฒิครู เราก็เลยแย่ โปรดให้ความกระจ่างด้วยค่ะ ค่อนข้างเครียด หากท่านมีเวลาว่าง โปรดติดต่อกลับด้วยนะค่ะ 0836644146

 31. เราไม่ได้ว่าโรงเรียนเขาไม่ดี แต่คนที่ไปเรียนนะไม่ได้คุณภาพ เพราะไปเรียนมา กับไม่สามารถนำเอาความรู้ที่ตนเองได้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ จบป.ตรี แต่ทำอะไรก็ไม่เป็น แล้วอย่างนี้เหมาะมากหรือกับการที่คุรุสภาจะออกใบประกอบวิชาชีพได้ ทำอะไรก็ไม่เป็นแต่เกรดในวุฒิการศึกษา ได้ เกรด 3.10 แต่พอให้ทำงานอะไรก็ทำไม่ได้ ไม่ได้ใส่ร้ายแต่นี้คือเรื่องจริง ฝากไปหาคุรุสภาหน่อย สวนดุสิตเรียนงานแต่คนจบมาไม่เป็นงาน แต่กับได้ใบประกอบ ฝากให้ความเป็นธรรมกับทุก ๆ ฝ่ายด้วย

 32. ได้ข่าวมาน่าจะมีมูลไม่มากก็น้อย ทำให้ไม่มีกำลังใจ 1.ยกเลิกการขอปรับเป็นหัวหน้าศูนย์ 2.ไม่ต้องรอแล้วรอบสาม ไหว
  ไหมละ ปลายปี 57 หรือต้นปี 58 3.ไม่มีกรณีพิเศษจะเป็นการสอบภาค ก ข ค ว่าไป และต้องมีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น เอาละสิ ความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ใหน หมดหวังแล้ว เรียนจบปฐมวัย โครงการร่วมมือ ได้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนต้องให้ฝึกงานอีก 1 ปี แล้วไปขอใบประกอบอีกทีไม่รู้จะได้รึเปล่า ทำงานมา 15 ปี กว่าจะจัดสรรมา ปี 58 อายุ 50 ยังแจ๋ว ถ้าสอบไม่ได้ละ โอละ หมดหวัง ต้องยอบรับ และทำใจในดวง และวาสนาของตัวเอง ขอบคุณที่อ่าน

 33. เพื่อนผู้ดูแลเด็กทั้งหลายที่มีคุณสมบัติครบแต่ยังไม่ได้บรรจุทั้งหลายอย่าน้อยใจไปเลย ทั้งใจทำหน้าที่อขงเราดีกว่าใครไม่เห็นแต่เราเห็นทุกวันว่าเด็กรักเราแค่ใหน สักวันก็คงถึงเรา

 34. จบรุ่น 5 7 เทอมใครทันรอบ 2 ก็ไชโย รอบต่อไปไม่มีคำตอบจากสวรรค์ สงสารตัวเองและเพื่อน ๆที่รอความหวัง ขอให้ท่านผู้ใหญ่ใจดี สำรวจที่อายุคนและอายุงานด้วยเถิด ขอรับ

 35. ค่ะทื่อยู่ทุกวันนี้เพราะใจรักเด็กและการยอมรับจากผู้ปกครอง เป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสู้ต่อไป
  ปอตรีก้อไม่มี เงินก้อไม่มีเรียน เป็นครูจน จน
  คิดว่ามีงานทำ ดีกว่าไม่มีงานทำ (แต่ก็แอบน้อยใจ)

 36. อีกมุมมองของคุณครูที่คิดดีครับ แค่เปลี่ยนมุมมอง ชีวิตก็เปลี่ยน และจะมีความสุขในการทำงานครับ

 37. เป็นกำลังใจให้ครูศูนย์ฯ ที่ยังไม่ได้บรรจุ เข้าใจค่ะเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึก เพราะทุกคนเรียนต้องการบรรจุ อยากก้าวหน้า
  อยากเรียนแต่ไม่มีเงิน อยากก้าวหน้าแต่ไม่มีโอกาส (ทำเพราะใจรักเพื่อเด็กและเพื่อชาติ) สู้ สู้ ครูศูนย์ฯ

 38. ขอบคุณที่ท่านยังให้กำลังใจ และแนวคิด จะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าสมหวัง สู้มาถึงป่านนี้แล้วจะท้อทำไม ว่ามั๊ยครูศูนย์

 39. เรียนท่านปลัดปรีชา
  ดิฉันทำงานเป็นครูศูนย์มา 5 ปี แต่ไม่ได้จบสายการศึกษา พอจะมีแนวทางให้ได้บรรจุเป็นราชการมั้ยค่ะ
  ดิฉันอยากให้การคัดเลือกมันมีคุณภาพมากกว่านี้ คือให้เปิดสอบภาค ก ข ค เหมือนราชการอื่นจะได้บุคคลที่มีคุณภาพเป็นข้าราชการจริง ๆ การคัดเลือกแบบนี้มันไม่มีคุณภาพเลย เหมือนตำบลของดิฉันคนที่บรรจุเอกสารตอนประเมินไม่มีอะไรเลย ประเทศไทยจะก้าวหน้าได้อย่างไร

 40. แนวทางที่จะได้บรรจุก็คือ คุณต้องไปเรียนเพิ่มเติม ปริญญาทางด้านการศึกษาครับ ผมพอเข้าใจความรู้สึกของหลายๆคนครับเกี่ยวกับหลักการการคัดเลือกวิธีพิเศษ ไม่เฉพาะท้องถิ่นเราเอง แม้แต่องค์กร หน่วยงานภายนอกเขาก็ไม่เห็นด้วย และไม่ยอมรับครับ แต่ทำไงได้ในเมื่อมันเป็นนโยบาย พวกเราข้าราชการก็ต้องมีหน้าที่ต้องทำตามครับ เอาเป็นว่าคิดเสียว่าด…เพื่อนๆเราถูกหวยก็แล้วกันครับ แต่อนาคตข้างหน้า ก็คงจะยากขึ้นครับ….

 41. การจัดสรรตำแหน่งบรรจุ ทางกรมฯ บรรจุให้ครูศูนย์เด็กก็ดีใจด้วยคะ่ที่มีงานทำที่มีความมั่นคงแล้ว แล้วพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งอื่น ๆ ที่ทำงานอยู่ อบต. มานาน 10 ปี แล้ว ทางกรมฯ จะมีการจัดสรรตำแหน่งกรณีพิเศษเหมือนครูศูนย์เด็กไหมค่ะ อยากมีงานทำที่มั่นคงค่ะ ได้นายกใหม่แต่ละครั้งต้องลุ้นว่าเขาจะเลิกจ้างเราไหม หรือไม่ทำงานให้นายเพราะบางครั้งงานที่สั่งไม่ถูกต้อง ตัดสินใจเองไม่ได้ ทำใจเตรียมตกงานอยู่ตลอดเวลา อยากให้กรมฯ เห็นใจด้วยค่ะ

 42. ขอย้ำคำพูดท่าน ว่าอนาคตข้างหน้าคงจะยากขึ้น ไม่ยุติธรรมเลย บรรจุรอบแรกเอก วุฒิ ไม่ตรงก็ยังได้ พอรอบหลังมีเยอะคุณสมบัติครบแต่มีกฏ ระเบียบ มากขึ้น งานที่ไม่อยู่ในศูนย์เด็กก็น่าเห็นใจตกลงหมายเหตุที่อายุงานด้วยเป็นไร ใครเห็นด้วยกดไลฟ์

 43. ป.ค่ะคลองกระจังสอบมาปีกว่าแล้วแต่ยังไม่รู้ผลเลยท้องถิ่นก็ยังไม่สรุปเรื่องร้องเรียนเลยค่ะหนูสอบได้ที่ 1 ไม่ได้โดนร้องเรียนก็พลอยฟ้าพลอยฝนไปช่วยแนะนำหนูทีค่ะ อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์

 44. เรียนปลัดปรีชา
  ดิฉันสงสัยว่าดิฉันมีคุณสมบัติเกือบครบทุกอย่าง ยกเว้น ประสบการณ์ทำงาน 3ปี แต่ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการปรับเงินเดือน 15000 ด้วยค่ะ เพราะพยายามเข้าไปหาข้อมูลในหนังสือของกรมหลายรอบแล้วแต่ไม่เห็นจะมีข้อแม้เลยว่าต้องรอให้ครบ3ปีก่อนแล้วจะปรับได้อ่ะค่ะ ช่วยตอบข้อสงสัยของดิฉันด้วยค่ะ

 45. อยากทราบครับว่าจะไปหาหนังสือการจัดสรรตำแหน่ง ผดด.ได้ที่ไหนครับ และผมขอความกรุณาท่านปลัดนะครับ…อย่าตอบว่าให้ติดต่อ สถ.จังหวัดนะครับ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีคำตอบ…

  แม้แต่ในเว็บของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็จะไม่มีหนังสือนี้ ไม่ทราบว่ากลัวอะไรกันนักหนา แต่มันกลับเป็นช่องทางให้การเมืองท้องถิ่นเล่นการเมืองแบบไม่ชอบมาพากล ซึ่งเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเข้ามายุงเกี่ยวกับเรื่องของวงการครู…

  ยังไงช่วยตอบด้วยนะครับ…

 46. จริงๆแล้ว ผมก็เห็นด้วยกับคุณนะครับ หนังสือแจ้งจัดสรรตำแหน่ง ผดด. ควรที่จะนำขึ้นเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด แต่ที่ผ่านมา ไม่มีการนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมฯเลยแม้แต่ครั้งเดียว มันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่ต้องการให้ปรากฎต่อสาธารณะหรือป่าว ซึ่งยิ่งปิด ผู้คนยิ่งอยากรู้ และทำให้เกิดความสงสัย และทำให้มองได้ว่า นโยบายการสอบวิธีกรณีพิเศษ มีปัญหา และไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมครับ ที่จริงแล้วน่าจะนำเสนอหนังสือแจ้งจัดสรร เหมือนกับการแจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ อปท.

 47. อยากรู้ว่าทำไมศูนย์เด็กเล็ก (บ้านพระบาทนาหงส์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตน์วาปี จ.หนองคาย ) ทำไมต้องเอาขนมมาขายให้เด็ก ทุกวัน
  มีการออมเงินเก็บ ควบคู่กับออมเงินไว้ซื้อขนม วันละ 5 บาท สงสารผู้ปกครองบางคนไม่มีเงิน เพราะว่า1สัปดาห์ ต้องจ่ายค่าขนมให้ลูก 25 บาท ทั้งที่เด็กก็อายุแค่ 1 ปี 6 เดือน เอง บางศูนย์ไม่มีขนมขายคุณทำถูกแล้วค่ะ หรือบางคนอยากให้ลูกกินก็ซื้อใส่กระเป๋าให้ก็พอ

 48. เรียนท่านปลัด
  ที่ศูนย์เด็กดิฉันมีครู 6 คน ได้รับการบรรจุไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว 1 คน ตุลาคมที่ผ่านมาอีก 1 คนแต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง เหลือครูอีก 4 ทุกคนจบเอกการศึกษาปฐมวัย ไม่ทราบว่าจะได้รับการบรรจุทุกคนหรือเปล่าค่ะ

 49. คงตอบไม่ได้ครับ ว่าจะได้บรรจุหมดทุกคนหรือเปล่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับ

 50. ดิฉันนางสายทอง นันทเมธินทร์ เลขประจำตัวประชาชน 3360400751587ได้เข้าทำงาน 1ส.ค.2550 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กล็กวัดโนนธาตุงาม ต.ผักปัง อ.ภุเขียว จ.ชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ต่อมาครูเกินเด็กลดลง อบต.ส่งกลับมาช่วยราชการที่ศูนย์พัฒนาเด็กหนองสองห้องจนถึงปัจจุบัน ชื่อดิฉันหายไปจากระบบนานมากแล้วประสานจังหวัดแล้วก็บอกส่งเรื่องไปแล้ว ยังไม่รับเงินหรืองบอะไรเลย รอบนี้ดิฉันขึ้นบัญชีไว้แล้วจะได้บรรจุหรือไม่เพราะไม่มีชื่อในระบบ ขอให้ทางกรมส่งเสริมช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะจะเป็นพระคุรอย่างสูง

 51. ขอเรียนถาม ท่านว่ายกเลิกการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์จริงรึเปล่าคะ หรือให้รอกรมจัดสรรมา(เรื่องบรรจุ)อย่างเดียว

 52. เท่าที่ทราบ ยังไม่มีการยกเลิกนะครับ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการสรรหา ผช.หัวหน้าศูนย์ฯ ถ้ายังไม่ยกเลิก ก็สามารถดำเนินการสรรหาได้ตามแนวทางเดิมครับ

 53. จบรัฐศาสนศาสตร์ทำงานที่ศุนย์ จะเรียนต่อ โท ศึกษาศาสตร์ ทางกรมคาดว่าจะบรจุได้ไหมค่ะ

 54. ได้ครับ เพราะถือเป็นวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาเหมือนกันครับ

 55. ขอสอบถามว่า การคัดเลือก หน.ศูนย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ปัจจุบัน เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทน 10760 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1500 บาท รวมรับเงินเดือน 12260 บาท และเมื่อแต่งตั้งเป็น หน.ศูนย์แล้ว จะได้รับค่าตอบแทน ค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเท่าไหร่ค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *