การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้ดำเนินการดังนี้
        ๑.  จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่ง และดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับทราบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
        ๒.  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
        ๓.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดเงินเดือนให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ดังนี้
                   ๓.๑  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
                   ๓.๒  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ข้อความนี้ถูกเขียนใน สาระน่ารู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1,074 ตอบกลับไปที่ การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

 1. หัวแถว พูดว่า:

  ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็กยังเรียนไม่จบ ป.ตรีเลย จบแค่ ม.หก
  และก้อไม่มีที่ไหนเปิดเรียนเสาร์ -อาทิตย์ด้วย ของสวนดุสิตก้อไม่มีแล้วจะให้ลูกน้องไปเรียนต่อที่ไหนค่ะท่านปลัด

  หรือว่าจะให้เรียนวิชาเอกอื่นได้ไหมที่เป็นเกี่ยวกับครู
  จะสามารถบรรจุได้ไหมในอนาคต

 2. ณัฏฐณิชา พูดว่า:

  การจัดสรรตำแหน่งรอบสองออกมารึยังคะเห็นเชียงรายได้แล้วจังหวัดอื่นดูที่ไหนคะ

 3. ป.ปรีชา พูดว่า:

  สอบถามได้ที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดของแต่ละจังหวัดครับ

 4. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ลองสอบถามมหาวิทยาลัย อื่นดูครับ มีหลายมหาวิทยาลัย ถ้าใกล้ ม.นครพนม ก็มาเรียนได้นะครับ

 5. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครับ และเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านด้วย สักพักใหญ่ก็น่าจะเข้ารูปเข้ารอยครับ

 6. berry พูดว่า:

  ดิฉันได้ข่าวมาม่าผู้ที่บรรจุครูผู้ดูแลเด็กแล้วแต่ไม่ได้เรียนเอกปฐมวัยมานั้น อาจมีการปลดออก ไม่ทราบจริงหรือเปล่า ที่อบต.ดิฉันบรรจุครูเอกนิเทศศาตร์(วิทยุ โทรทัศน์) แต่เรียนครูเพิ่ม(โรงเรียนพระ)

 7. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องดูเป็นรายกรณีไปครับ ถ้าคุณสมบัติไม่ครบ ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการคัดเลือกที่ไม่ชอบ ก็ต้องยกเลิกครับ

 8. ฟารินดา พูดว่า:

  ดิฉันไม่ได้เรียนเอกประถมวัยมาโดยตรงแต่มาเป็นครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ดิฉันจบนิเทศศาสตร์แขงการประชาสัมพันธ์ค่ะ แต่ดิฉันเรียนต่อวิชาชีพครูเพิ่มมีใบประกอบวิชาชีพครูค่ะแล้วดิฉันมีสิทธิสอบบรรจุได้ไหมค่ะ

 9. ดาด้า พูดว่า:

  ดิฉันไม่ได้จบวุฒิครูมาโดยตรงแต่มีใบประกอบวิชาชีพค่ะดิฉันสอนอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งแล้วดิฉันมีสิทธิบรรจุได้ไหมค่ะแล้วดิฉันจะได้รับเงินเดือน15,000ด้วยหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะ

 10. ณฐมน พูดว่า:

  ตำแหน่ง ผช สันทนาการ แต่ไปปฏิบัติการสอนอยู่ใน ศพด จนเปลี่ยนเป็น รรของเทศบาลทำงานมา 6 ปี ดิฉันจบคหกรรมศาสตร์ แต่ไปขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ และได้รับทุนปริญญาโทจากเทศบาลด้วยซ้ำ แต่ไม่มีโอกาสได้สอบบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย กองการศึกษาบอกว่าดิฉันไม่มีคำสั่งให้ลงไปปฏิบัติการสอน มีแต่คำสั่ง ศพด ที่ ผอกองรักษาการหัวหน้า ศพด แต่งตั้งเท่านั้น ดิฉันอยากสอบถามว่า ดิฉันสามารถสอบกรณีพิเศษในกรณีที่เป็นครูผู้สอนหรือไม่ค่ะ หากนายกรับรองว่าดิฉันทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนอยู่จริง และถ้าสอบในกรณีพิเศษกรณีได้รับทุนจากเทศบาลได้หรือไม่ค่ะ

 11. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ถ้าไม่จบปริญญาตรี ทางการศึกษา แม้จะมีใบประกอบวิชาชีพครู ก็จะไม่มีสิทธิสอบ และได้บรรจุครับ

 12. ป.ปรีชา พูดว่า:

  น่าจะไม่ตรง ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครับ

 13. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ของคุณรู้สึกจะซับซ้อนอยู่นะครับ เอาตั้งแต่วุฒิการศึกษาก่อน คงต้องขอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครับ จึงจะให้คำตอบได้ ส่วนกรณีถ้าจะสอบกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันจากผู้ที่รับทุนการศึกษาของ อปท.ก็สามารถทำได้ครับ ซึ่งระเบียบเขาเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วครับ และมีหลายท้องถิ่นสอบ วิศวกร นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ มาแล้วครับ แต่คุณต้องมีเส้นสายที่ใหญ่เอาการนะถึงจะทำได้

 14. ณฐมน พูดว่า:

  เพิ่มข้อมูลค่ะ ดิฉันจบ คหกรรมศาสตร์บัณฑิตค่ะ แต่ไปลองขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตอนเค้าเปิดรับก็เลยได้ ถ้าถามตามตรงไม่ได้เรียนครูมา แต่ทุนปริญญาโทที่ดิฉันได้ ดิฉันเลือกเรียน ศึกษาศาสตร์มหาบัณทิต เอกหลักสูตรและการสอนค่ะ มีใบรับรองคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วค่ะ

 15. ผดด พูดว่า:

  เรียน ป.ปรีชา หนูทำงานเป็นผู้ดูแลเด็กมา 5 ปีได้เป็นพนักงานตามภารกิจแล้ว เงินเดือน 8200 บาทรวมค่าครองชีพแล้้ว แล้วตอนสอบใช้วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป แต่เพื่อนร่วมงานยังไม่จบ ป.ตรี ทำไมถึงได้เงินเดือน 8980 บาท แล้วทำไมหนูถึงได้เงินเดือนน้อยกว่าเพื่อนร่วมงาน แล้วหนูจะมีสิทธิ์ได้เงิน 15000 หรือเปล่าคะ ช่วยตอบคำถามหนูหน่อยนะคะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 16. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เพื่อนเขาทำงานมาก่อนคุณหรือเปล่า ถึงได้รับเงินเดือนมากกว่าคุณ ซึ่งต่อไปก็จะได้รับ 9000 บาท เท่ากันแล้วครับ ซึ่งตำแหน่งของคุณ พิจารณาจากเงินเดือนแล้ว น่าจะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ไม่ใช่ผู้มีคุณวุฒิ จึงไม่ได้ 15000 บาท ครับ

 17. สมร พูดว่า:

  เรียนถามท่าน ป.ปรีชา ว่า ดิฉัน จบปริญญาตรีการจัดการทั่วไป แล้วก็เรียนต่อ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูอีก 1 ปี ค่ะ ปัจจุบันจบแล้ว สามารถบรรจุได้มั้ย

 18. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ต้องดูด้วยครับว่า ป.บัณฑิตทางด้านไหน

 19. ณัฐภัสสร พูดว่า:

  เรียนท่านปลัด
  ดิฉันมีเรื่องอยากปรึกษาท่านว่า ตอนนี้ดิฉันเรียนจบปฐมวัย และนายกบอกให้ดิฉันไปพบแล้วถามว่าอยากเป็นหัวหน้าศูนย์ไหม ดิฉันเห็นเพื่อนบอกว่าตำแหน่งนี้จะหายไปใช่ไหมค่ะ แต่ถ้าเลือกก็คงต้องเสียค่าธรรมเนียม และนายกยังบอกว่าถ้าได้ตำแหน่งหัวหน้าแล้วจะมีเปอร์เซนต์ในการได้บรรจุก่อนเพือน ดิฉันขอปรึกษาค่ะ

 20. พรทิพย์ พูดว่า:

  เรียน ป.ปรีชา หนูเป็นผู้ดูและเด็กมา ๓ ปีแล้ว ได้รับเงินเดือนจาก อบต แต่เงินเดือนของพนักงานกับเงินเดือนของหนูขึ้นก็ขึ้นเท่ากับพวกเขา แต่เห็นว่าถ้ากินเงินเดือนของกรมแล้วจะได้มากกว่าหนูควรทำอย่างไรที่จะได้เงินเดือนเท่ากับพวกที่ทำงานอยู่ศูนย์เด็กช่วยตอบหน่อย

 21. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เงินเดือนไม่แตกต่างกันครับ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เราครองเป็นหลัก ถ้าตำแหน่งที่ใช้วุฒิปริญญาตรี ก็จะได้มาก วุฒิอื่นก็จะได้น้อยลงมาครับ ส่วนที่ว่าอยากจะได้เงินเดือนมากเหมือนเพื่อนก็ต้องให้ อปท.ต้นสังกัด แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผช.หัวหน้าศูนย์ฯ หรือไม่ก็ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ครับ เท่านี้คุณก็จะได้เงินเดือนตามวุฒิปริญญาตรี เหมือนเพื่อนๆแล้ว

 22. ครูพนัสนิคม พูดว่า:

  เรียน ป.ปรีชา หนูอยากทราบคะทางกรมจะไม่ปรับวุฒิทางการศึกษาบ้างหรือคะ หนูจบมาเอกปฐมวัยมา 7 ปี มีคุณสมบัติครบตอนมาสมัครใช้วุฒิ ปวส.สมัครครูผู้ช่วยดูแลเด็กเล็กแต่หนูเห็นสำนักงานอบต.หนูตำแหน่งงานอื่นเงินขึ้นตามวุฒิ อยากทราบคะ

 23. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ทางกรมเขามีแนวทางมาแล้วนี่ครับ เพียงแต่ อปท.แต่ละแห่งดำเนินการตาม แล้วรายงานให้กรมทราบ กรมเขาไม่มีอำนาจมาปรับเงินเดือนตามวุฒิให้เราหรอกครับ ต้องเป็นท้องถิ่นดำเนินการเอง

 24. ณัฐภัสสร พูดว่า:

  เรียนท่านปลัด
  หนูอยากรู้ว่าตำแหน่งหัวหน้าศูนย์นี้ยังคงมีอยู่หรือเปล่าค่ะ เพราะท่านนายกหนูบอกว่าจะเปิดสอบตำแหน่งนี้ให้เพื่อที่ว่าจะได้มีเปอร์เซ็นต์ในการบรรจุมากกว่าเพื่อน ๆ แต่ที่หนูรู้ว่าพี่ที่เขาไปอบรมมาเขาบอกว่าตำแหน่งนี้จะหายไปจริงหรือเปล่าค่ะ

 25. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ถ้าเป็น ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานจ้างตามภารกิจละก้อ ยังมีอยู่ครับ อบต.ผมเพิ่งดำเนินการสรรหาและได้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ เมื่อเดือนที่แล้ว ส่วนที่ว่าเป็นหัวหน้าศูนย์ฯจะมีเปอร์เซ็นต์ในการบรรจุมากกว่าคนอื่นนั้น คงไม่ใช่เรื่องจริงครับ เพราะทุกคนที่มีคุณสมบัติครบตามที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดไว้ก็มีสิทธิได้รับการบรรจุเท่าๆกันครับ ขึ้นอยู่ว่าผู้บริหาร อปท. แต่ละแห่งจะคัดเลือกด้วยความเป็นธรรมหรือไม่ครับ

 26. Rung222011@hotmail.com พูดว่า:

  ประมานไหนจะได้ตกเบิกค่ะ

 27. ครูพนัสนิคม พูดว่า:

  อยากทราบหนููได้รับเงินจากทางกรมแต่ทำไมเงินเดือนหนูตกเบิกไม่เท่ากันเหมือนกับคนที่ได้รับเงินจาก อบต คะ และคิดฐานเงินเดือนอย่างไรคะหนูไม่เข้าใจตอนนี้หนูได้รับเงินเดือนบวกกับค่าครองชีพรวม 9460 บาทและเงินเดือนใหม่หนูจะได้เงินเดือนเท่าไรหนูถาม ปลัดกับบุคลากรเขาบอกหนูว่าไม่รู้คะหนูขอให้ ป.ปรีชาช่วยหน่อยคะหนูไม่เข้าใจ

 28. ฤทัย พูดว่า:

  เรียนท่านปรีชาค่ะ
  ดิฉันเรียนจบครูปฐมมวัยมาเป็นหลักสูตร กศบป แต่ไม่ผ่านมาตราฐานวิชาชีพครู 2 มาตราฐาน ไปขอเรียน ป บัณฑิตที่เค้ากำลังเปิดสอนตอนนี้เค้าก็บอกว่ารับแต่ครูเอกชน เพราะเป็นครูผู้ดูแลเด็กเค้าว่าทำงานในหน่วยงานราชการ ตอนนี้กำลังจะบรรจุครูผู้ดูแลเด็กก็ไม่มีสิทธิ์เพราะขาดแค่ 2มาตราฐานมีทางไหนบ้างค่ะที่จะสามารถเปิดสอนบุคลากรทางการศึกษาได้เรียน ป.บัณฑิตเหมือนกับโรงเรียนเอกชนเพราะบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานกับหน่วยงานราชการก็ควรส่งเสริมเหมือนกันไม่ใช้แยกแยะแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ

 29. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ได้รับเงินเดือน + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 15000 บาท เหมือนกับคนอื่นๆนั่นล่ะครับ เพียงแต่ตอนนี้กรมเขายังจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะ (เงินเดือน ครู ผดด.) มายังไม่ครบ เข้าใจว่า อบต.ของคุณคงจ่ายเท่าที่เขาจ่ายมาครับ ต่อไปเมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรก็คงได้เต็มครับ แต่อย่าลืมสอบถามทางหน่วยงานคลังของคุณด้วยล่ะ กลัวเขาลืมพวกคุณ

 30. ข้าราชการใหม่ พูดว่า:

  จบ ป.โทเอกปฐมวัย สามารถปรับคุณวุฒิ ผดด. ที่บรรจุได้เลยไหมค่ะ แล้วต้องดำเนินการอย่างไร หรือว่าต้องรอ 1 ปีก่อนถึงปรับวุฒิได้ได้

 31. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ข้อ 389 พนักงานเทศบาล ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรืองานประเทศ ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วย การลาของพนักงานเทศบาล ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น สมรส หย่า เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือตาย ให้เทศบาลที่อนุญาตหรือได้รับแจ้ง รายงานไปยัง ก.ท.จ.และ ก.ท. ภายในห้าวันทำการนับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้งแล้วแต่กรณี
  ตัวอย่าง http://www.nongwaeng.com/doc/woot.pdf

 32. เพ็ญประภา พูนสุข พูดว่า:

  ขอเรียนถามท่านปลัดคะ
  ที่ อบต.ดิฉันมีผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 คน แต่ไม่ได้รับจัดสรรเลย อยากเรียนถามท่านปลัดว่าดิฉันจะต้องดำเนินการอย่างไรคะเพื่อให้ได้รับการจัดสรรตำแหน่งใหม่

 33. วาสนา ดวงดี พูดว่า:

  ดิฉันอยากทราบว่าพนักงานราชการที่ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ระหว่าง 4 ปี กับ สัญญาจ้างพนักงานทั่วไป 1ปี อยากทราบว่าจะได้เงินเดือน 9000 พันบาทเหมือนกันหมดใช่ไหมคะ แล้วคนที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจมาแล้วประมาณ 7 – 10 ปี เงินเดือน 9650 จะมีการปรับเพิ่มเงินเดือนตามอายุงานบ้างไหมคะ

 34. จิรัชยา ศรีอ่อนทอง พูดว่า:

  ป.ช่วยอธิบายและให้ความกระจ่างแก่พนักงานส่วนตำบลด้วยว่าวุฒิทางการศึกษาคืออะไร ผู้ที่จบ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครูมาและการที่คุรุสภารับรองและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้นั่นแสดงว่าเขาจบทางด้านการศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพครู ถ้าไม่ใช่แล้วจะให้เขาไปเป็นหมอเป็นตำรวจหรือคะ

 35. ณัฐภัสสร พูดว่า:

  เรียนท่านปลัดค่ะ
  ขอขอบคุณท่านปลัดมากค่ะที่ให้คำกระจ่างแจ้ง เรื่องของผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์หรือที่เรียกว่าหัวหน้าศูนย์ ดิฉันอยากเรียนปรึกษาอีกว่าถ้าดิฉันยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้วดิฉันจะขาดคุณสมบัติหรือเปล่าค่ะ เพระในหนังสือผ่อนผันใบประกอบวิชาชีพนั้นบอกว่ามีสิทธิจนถึงปีพ.ศ2554 ค่ะ ดิฉันกลัวว่าจะเสียค่าธรรมเนียมฟรีค่ะ ดิฉันจบปฐมวัยปี พ.ศ.2555 ค่ะ

 36. งง หงวย พูดว่า:

  ท่านปลัดครับ ผมไปสอบถามทางคุรุสภาแล้ว การเรียนชุดครู 9 มาตรฐานจนจบได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ถือเป็นปริญญาทางการศึกษาได้ เพราะคุณสมบัติครูผู้ดูแลเด็ก ข้อ 2.2 ก็ถือว่าเปิดโอกาสให้อยุ่

 37. งง หงวย พูดว่า:

  ทางคุรุสภาบอกว่า ก.ท น่าจะหาหรือไปที่คุรุสภา เพราะระเบียบที่ก.ท.เราอ้างและถือปฏิบัตินั้นตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนแล้ว การศึกษาปัจจุบันก็เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ป.1 ก็เรียนแท็ปเล็ต แล้ว แต่ก่อนรุ่นพ่อแม่ เรียนกระดานดำ ผมว่าทางก.ท น่าจะศึกษาความก้าวหน้า หาความหลากหลายวุฒิการศึกษามาช่วยสอนเด็ก

 38. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ก็ไม่มีสิทธิสอบครับ ถือว่าขาดคุณสมบัติ

 39. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ได้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเท่ากันครับ เขาไม่มีเงินเพิ่มพิเศษตามอายุงานให้ครับ

 40. งง หงวย พูดว่า:

  คือผมเห็นที่จ.สงขลา เขาประกาศผมไปโหลดมาดู มันมีข้อที่ 2.2 สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบวุฒิทางการศึกษา มีข้อยกเว้นให้ เยอะแยะครับผม

 41. ณัฐภัสสร พูดว่า:

  เรียนท่านปลัด
  ถ้ามีใบอนุญาตฝึกปฏิบัติการสอนละค่ะมีสิทธิสอบผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์หรือเปล่าค่ะ

 42. ณัฐภัสสร พูดว่า:

  เรียนท่านปลัดค่ะ
  ถ้ามีใบอนุญาตฝึกปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ละค่ะถือว่าขาดคุณสมบัติการสอบผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์หรือเปล่าค่ะ น่าจะได้หนอเพราะสอบบรรจุครูผู้ดูแลเด็กกรณีไม่ต้องสอบคัดเลือกยังมีสิทธิสอนได้เลย

 43. โชติกา พูดว่า:

  เรียนท่านปลัด
  ดิฉันจบครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันทำงาน ผช.จนท.การเงิน/บัญชี ของ อบต. (ตอนเปิดตำแหน่งนี้ เค้าเอาวุฒิ ปวช.) มีความประสงค์จะเปลี่ยนสายงานไปเป็นครู ผดด. ต้องทำอย่างไรบ้างคะ และจำเป็นต้องเรียนเอกปฐมวัยเพื่มด้วยใช่หรือไม่คะ (มันน่าน้อยใจค่ะ เพื่อนที่เข้ามาพร้อมกัน แต่เค้าเป็น ผดด. ตอนนี้ได้บรรจุเป็นข้าราชการไปแล้ว แต่ตัวเองยังเป็นพนักงานจ้างภารกิจอยู่เลยค่ะ การบรรจุลูกจ้างประจำก็ไม่มีแล้ว รู้สึกงานไม่มั่นคงเลย)

 44. pz พูดว่า:

  เรียน ท่านป.ปรีชาค่ะ ตอนนี้บรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยในเดือนธันวาคม /2554 และจบป.โทบริหารการศึกษา แล้ว มกรา 2555 จะมีสิทธิ์ปรับเงินเดือนตามวุฒิหรือเปล่าคะ หรือได้แค่ 15000ถ้าได้จะย้อนหลังตั้งแต่จบหรือเปล่า ปรึกษาบุคลากรแล้วตอบว่ายังไม่มีแนวทางชัดเจนจากกรมต้องทำอย่างไรคะ ช่วยแนะนำด้วยถ้าเค้าไม่ทำให้เรา ขอบคุณค่ะ

 45. เรียน ป. ปรีชา ดิฉันมีข้อข้องใจเนื่องจากได้อ่านหนังสือสำรวจผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็น 15,000 12,285 9,000 บาทแต่มีหมายเหตุด้านล่างของหนังสือสำรวจนั้นว่าไม่รวมข้าราชการครูและพนักงานจ้างที่ถ่ายโอนหรือรับค่าตอบแทนจากเงินอุดหนุนของรัฐฯหมายความว่าครูผู้ดูแลเด็กทั้งผู้ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการและที่เป็นพนักงานจ้างจะไม่ได้รับเงินเพิ่มนี้เหมือนข้าราชการในอบต.หรือว่าอย่างไรเพราะบุคลากรในดบต.ไม่ได้สำรวจพวกเราและถ้าได้รับใครจะเป็นผู้รายงานว่าจะได้15,000 12,285 9,000 กี่คนอะไรยังไงทางหน่วยงานที่ถ่ายโอนมาถึงจะรู้ข้อมูล ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 46. เรียนป.ปรีชาดิฉันขอเรียนถามว่าดิฉันได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555โดยใช้วุฒิป.ตรี 4ปีและเมื่อดิฉันเรียนจบป.ตรี5ปีตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปกครองส่วนท้องถิ่่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดิฉันจะสามารถขอปรับวุฒิเป็นป.ตรี5ปีตามตัวอย่างหนังสือถึง ก.ท.จ.และ ก.ท.ที่ป.ปรีชาลงให้ดูได้หรือไม่ขอบคุณค่ะ

 47. ไม่มีวาสนา พูดว่า:

  เรียน ป.ปรีชา
  หนูอยากทราบว่าอัตรากำลังที่กระจายให้ตามอปท.ในจังหวัดอุบล รอบที่ 2 เค้ามีการจัดสรรให้แต่ละอปท.ยังไงค่ะเพราะมีบางอปท.ก็ไม่ได้รับจัดสรร

 48. ผู้ดูแลเด็ก พูดว่า:

  เราคีอจิตอาสานะเพิ่อนใจเย็นจ้าทุกคน

 49. ป.ปรีชา พูดว่า:

  ได้ครับ ต้องทำตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนดครับ

 50. ป.ปรีชา พูดว่า:

  เป้าหมายเขาจะดูว่า วงเงินของ อปท. เกินร้อยละ 40 หรือไม่ เท่านั้นเองครับ ไม่ต้องน้อยใจ ส่วนข้าราชการ พนักงานจ้างถ่ายโอนกรมส่งเสริมเขามีข้อมูลอยู่แล้วครับ ไม่ต้องรายงานก็ได้ อีกอย่างข้าราชการ พนักงานจ้างที่ถ่ายโอนเขาเบิกจ่ายเงินเดือนจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินร้อยละ 40 ตาม พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่นครับ อย่าคิดมากครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *