ตัวอย่างประกาศกำหนดตำแหน่ง ผดด.

มีหลายท่านได้ส่งเมล์มาขอตัวอย่างประกาศกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อนำไปดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว 1644 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2554  เรื่อง การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมได้พยายามค้นหาตัวอย่างประกาศที่มีท้องถิ่นจัดทำไว้ พอดีไปพบแบบตัวอย่างประกาศของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เลยนำมาฝาก เพื่อให้เพื่อนๆได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับท้องถิ่นของแต่ละท่านลองดูครับ และที่สำคัญต้องขอบขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ มากครับสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์  ตัวอย่างประกาศคลิ๊กที่นี่

หนึ่งความคิดบน “ตัวอย่างประกาศกำหนดตำแหน่ง ผดด.

 1. ไปอบรมมาค่่ะ…. เค้าบอกว่า ครู ผดด.ที่บรรจุ ใครใช้วุฒิ ป.วค. เค้าจะปลดออก เพราะไม่ใช่วุฒิทางการศึกษา พอจะมีแนวทางแก้ไขไหมค่ะ… หรือต้องทำใจ….

 2. น่าจะเป็น ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ใช่ไหมครับ ก็คงต้องรอดูความชัดเจนก่อนครับ เย็นๆไว้ มันคงไม่เลวร้ายเสมอไปหรอกครับ

 3. อยากทราบว่าเอาเกณฑ์อะไรมาวัดที่จะให้ตำแหน่งแต่ละอบต.และเทศบาลว่าควรจะได้ครูผู้ดูแลเด็กบรรจุครั้งละกีี่คน เนื่องจากในศูนย์ดิฉันมีผดด.ทั้งหมด 12 คน บรรจุแล้ว 3 คน และยังไม่บรรจุอีก 7 คน จำนวนนักเรียน 200 คน

 4. ขอเรียนถามท่า ป.ปรีชา
  ภรรยาผมจบ ป.โท บริหารการศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพครู ตำแหน่ง ผดด. ปฏิบัติงานติดต่อกันมา 8 ปี กว่าเเล้ว
  จนท.ตรวจสอบคุณสมบัติบอกว่า คุณสมบัติไม่ครบ ไม่สามารถสมัครได้ ผมอยากทราบว่า “ขาดคุณสมบัติข้อ
  ไหนครับ”

 5. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
  (๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก
  (๒) มีประสบการณ์ดูแลเด็กไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยต้องมีใบรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างด้วย
  (๓) มีใบประกอบวิชาชีพครู
  เท่าที่คุณเล่ามาก็ถือว่ามีคุณสมบัติครบนะครับ ผมคงตอบไม่ได้ว่าขาดคุณสมบัติข้อไหน ต้องสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติครับ เขาน่าจะมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลให้คุณนะครับ อีกอย่างคุณสามารถอุทธรณ์คำสั่งไม่รับสมัครคุณได้ครับ โดยทำหนังสือถึงผู้ออกคำสั่ง นั่นก็คือ นายก อปท. ครับ

 6. คนที่เรียนจบแล้วฝึกงานแล้วแต่รอเอกสารเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ..มีโอกาสทันรอบ2ใหม่คะเพราะที่ อบต.ถึงมีตำแหน่งมาก็รอเอกสารเหมือนกันคะจบพร้อมกันคะ

 7. ต้องถามหน่วยงานต้นสังกัดครับ ว่าเขาจะรอคุณได้ไหม แต่เขาให้ดำเนินการสรรหาภายในเดือนกรกฎาคม ที่จะถึงนี้นะครับ คงลำบากหน่อย

 8. จบ รัฐประศาสนศาสตร์ ใช่วุฒิทางการศึกษาที่ กท กำหนดหรือเปล่าค่ะ

 9. ตอนนี้ตำแหน่งรรจุปี 55 มาแล้ว อยากเรียนถามว่าคนที่ขึ้นบัญชีไว้ว่าบรรจุแต่งตั้งๆด้เลยหรือไม่ค่ะ แล้วอยากได้หนังสือค่ะ ป.ช่วยโพสต์ของจังหวัดภาคกลางบ้างสิค่ะว่ามีที่ไหนได้บ้าง ขอบคุณค่ะ

 10. ศูนย์ของหนูมีครู 5 คน มีนักเรียน 73 คน บรรจุแล้ว 1 คน ถ้าใช้เกณฑ์ 1/20 ทำไมรอบสองได้แค่ 1 ตำแหน่งคะ แล้วหลักเกณฑ์การประเมินรอบสอง จะเหมือนเดิมไหมคะ ขอบคุณค่ะ

 11. ใช้หลักเกณฑ์เดิมครับ แต่ถ้ามีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้แล้ว ก็ให้เรียกบรรจุตามบัญชีที่สอบไว้ครับ

 12. คุณสมบัติบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา อยากเรียนถามว่า ถ้าจบ ป ตรี บธบ.มาแต่เรียนต่อ ปวค.เป็นวุฒิที่สูงกว่าปริญญาตรีใช่ไหมคะ แล้วเป็นคุณสมบัติที่บรรจุครู ผดด ได้ไหม

 13. ต้องดูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูด้วยครับ ว่าตรงตามสาขาที่เขารับสมัครหรือไม่ เช่น จบบัญชี และมีใบประกอบวิชาชีพครู ก็สามารถไปเป็นครูสอบบัญชีครับ ไม่ใช่มาเป็นครูสอนเด็กปฐมวัย

 14. เรียนถามท่านปลัดทางศูนย์สอบบรรจุในรอบแรกขึ้นบัญชีไว้ 1 คนและตำแหน่งรอบสองได้รับการจัดสรรมา 1 ตำแหน่ง
  และในขณะเดียวกันครูที่ศูนย์อายุงานครบสามปีพอดีแต่ยังไม่ได้รายงานจังหวัดคือจัดสรรตำแหน่งมาก่อนรายงานคนที่อายุงานครบเพื่อนครูคนนี้มีสิทธิ์สอบไหมค่ะเพราะทางผู้บริหารจะให้สอบใหม่โดยที่ไม่เรียกคนที่ขึ้นบัญชี

 15. สามารถเปิดสอบใหม่ได้ครับ แต่ต้องมีเหตุ มีผลที่สมควร และรับฟังได้ แต่โดยมารยาทถ้ามีบัญชีของตัวเอง ก็น่าจะใช้บัญชีของตัวเองครับจะได้ไม่เสียเวลาสอบใหม่ แต่สำหรับผู้ที่สอบผ่านและขึ้นบัญชีไว้แล้ว ถ้าคิดว่าตัวเองเดือดร้อน และเสียหาย จากการเปิดสอบใหม่ ก็ชอบที่จะยื่นคัดค้านการเปิดสอบใหม่ได้ครับ หรืออาจยื่นศาลปกครองให้ชะลอการเปิดสอบใหม่ไว้ก่อนได้ครับ……..

 16. ที่ศูนย์มีครูที่มีคุณสมบัติ 4คนแต่นายกไม่ไห้สมัครประเมินให้คนที่มีอายุงานมากที่สุดประเมินเพียงคนเดียวและบอกว่าจะให้ตำแหน่งตามอายุการทำงานก่อนหลัง อยากเรียนถามว่าการจัดสรรตำแหน่งรอบต่อไปจะมีผลกับคนที่ไม่ได้ขึ้นบัญชีไว้รึเปล่าคะ ถ้ามีผลควรจะทำอย่างไร

 17. มีผลแน่นอนครับ ถ้ามีการสอบขั้นบัญชีไว้แล้ว เมื่อมีการจัดสรรตำแหน่งมา อปท.สามารถเรียกผู้ที่สอบขั้นบัญชีไว้มาบรรจุได้เลย ไม่ต้องทำการสอบคัดเลือกอีกครับ บัญชีที่ขึ้นไว้มีอายุ 2 ปี หรือจนกว่าจะมีการยกเลิกบัญชี หรือมีการประกาศสอบคัดเลือกใหม่

 18. เรียน ป.ปรีชา อยากสอบถามเรื่องสอบบรรจุ ดิฉันจบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) แต่มีวุฒิครูของ ป.บัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพครู และทำงานมา จะ 7 ปี อยากทราบว่าจะเข้าข่ายสอบบรรจุได้ไหมคะ่ ขอบคุณค่ะ

 19. ต้องดูวุฒิป.บัณฑิตของคุณด้วย ว่าตรงกับสาขาที่เขารับ ผดด.หรือป่าวครับ

 20. ที่เทศบาลของดิฉัน ก็สอบแล้วตั้งแต่ธันวาคม2554 มี ครู2คนสอบได้1คน ขึ้นบัญชี1คน แต่ทำไมอัตราไม่มีมาที่เทศบาลของดิฉันเลยแล้วดิฉันจะทำไงดีค่ะ รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะเพราะเครียดมากเลย

 21. ไม่ต้องเครียดครับ อาจมีการจัดสรรตำแหน่งเพิ่มเติมจากการที่ อปท.หลายแห่ง มี ผดด.ที่คุณสมบัติไม่ครบ หรือไม่ต้องการตำแหน่งก็ได้ครับ รอสักระยะครับ

 22. อยากเรียนถามว่า ตำแหน่งรอบสองที่ลงมาทีศูนย์ที่ครูยังไม่มีคุณสมบัติ เราอยู่ต่างอปท และมีคุณสมบัติแล้วสามารถขอใช้บัญชีของอปทอื่นได้หรือไม่ (อยูจังหวัดเดียวกัน)ถ้าได้ ต้องดำเนินการอย่างไร ขอบคุณค่ะ

 23. ไม่ได้ครับ ต้องทำเรื่องคืนตำแหน่งให้กรมส่งเสริมฯก่อน อบต.ที่ต้องการตำแหน่งอาจแจ้งความจำนงผ่านทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ให้ประสานกรมส่งเสริมฯเพื่อให้จัดสรรตำแหน่ง ที่มีการคืนมาอีกครั้งครับ ลองดูครับดีกว่าอยู่เฉยๆ

 24. ขอถามหน่อยนะค๊ะ จบป.ตร๊ วิทย์-อาหาร มีใบประกอบวิชาชีพ ทำงานที่ศพด. 3 ปีอยากทราบว่ามีสิทธิ์ที่จะสมัครบรรจุหรือป่าวค๊ะ หรือว่าต้องเรียนเพิม ช่วยตอบหน่อยค่ะ

 25. วุฒิที่คุณจบมาไม่น่าจะใช่วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษานะครับ ความเห็นผมนะคุณน่าจะเรียน ป.โท ทางด้านการศึกษาก็ได้ครับ หรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็เป็นปริญญาตรี ปฐมวัย สักใบก็น่าจะโอเคนะครับ เสียเวลาหน่อยแต่มันตรง และเอื้อกับงานที่เราทำด้วยครับ

 26. พนักงานจ้างตามภารกิจทำงานมา 11ปี รับเงินพ.ช.ค. 1.500 รวมกันแล้วไม่เกิน12.285 เพราะได้ 9.140 คนมาทีหลัง ได้ปรับเป็น 9000 เพิ่งทำงานได้ 5 ปี โดยเฉพาะแม่บ้าน อบต.เพิ่งทำงานได้ 5ปี เป็นภารกิจได้ 9000 เหมือนผู้ดูแลเด็กที่ทำมาตั้ง 11 ปี ลักษณะงานก็ต่างกันมากมาย แต่เวลานี้ได้รับเงินต่างกัน 140 บาท
  ใช้ทุนอบต.เรียนต่อจนจบป.ตรี แล้วแต่ตำแหน่งผดด.กำหนดวุฒิที่ปวช.ยังไม่ปรับเป็นป.ตรีซะที เลยครึ่งๆกลาง หมื่นห้าก็ไม่ได้ หมื่นสองก็ห้ามเกิน ยังงัยคะ รวมแล้วยังไม่ถึงหมื่นบาทเลย แล้วบอกว่าไม่ให้เกินหมื่นสองยังงัย..น่าน้อยใจเนอะทำมาตั้งนานมากกว่าตำแหน่งแม่บ้านและผดด.รุ่นหลังแค่ 140บาท งงจังไม่ค่อยเข้าใจเลย เงินพ.ช.ค ก็เท่ากันแล้ว เหลือแต่ฐานเงินเดือนแนวทางมันเป็นงัยคะ รอบสามมาจะได้บรรจุกะเค้ารึป่าวไม่รู้เลย นายกปัจจุบันก็จะครบวาระแล้วใครจะมาแทนก็ไม่รู้..ท้อแท้จัง..ช่วยแนะทางสว่างให้มีกำลังใจด้วยเถอะนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

 27. จบป.ตรีปฐมวัยในโครงการของรมป.ราชภัำฏสวนดุสิตค่ะที่ใช้ทุนจากกรมส่งเสริมนี่แหละค่ะ …

 28. เงินจากกรมที่ต้องโอนให้อบต.จ่ายเงินเดือนผู้ดูแลเด็กทำไมยังไม่โอนมาค๊ะ อบค.เค้าบอกอย่างนั้นค่ะเลยเงินตกเบิกก้อยังไม่ได้เพราะอบต.ไม่มีเงินสำรองจ่ายให้ก่อนค่ะ

 29. เรียนถามท่านปลัด ได้ข่าวว่าหนังสือจัดสรรอัตรารอบสองมาแล้ว และมีกำหนดให้คัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10ก.ค.แต่จนป่านนี้อบต.ยังไม่ได้รับหนังสือเลย ที่อบตไม่ได้ขึ้นบัญชีไว้ แล้วผดดที่รอการคัดเลือกรอบนี้จะทำอย่างไรดีคะ ถ้าทำไม่ทันต้องคืนตำแหน่งใช่ไหมคะ

 30. เรียนถามท่านปลัด มีบางอบต.ให้ผดดสอบข้อเขียนถือว่าผิดหลักเกณฑ์การคัดเลือกรึเปล่าคะหรือส่อแววไม่โปร่งใสหรือไม่

 31. หมายถึง การสอบครูผู้ดูแลเด็ก วิธีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันใช่ไหมครับ คงเป็นแนวทางของแต่ละ อปท.ครับ อาจจะหาอะไรมาวัดความรู้ความสามารถของ ผดด.ที่เป็นรูปธรรมก็ได้ครับ หรือไม่ก็อาจจะเอาข้อเขียนมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้คนของตนเองได้รับการคัดเลือกก็ได้ครับ ต้องดูที่การออกข้อสอบว่าโปร่งใส และได้มาตรฐานหรือไม่ครับ

 32. สรุปแล้วผดด.ที่จ้างตามภารกิจรับวุฒิ ปวช.อบตส่งเรียนจบป.ตรีปฐมวัยแล้ว จะเปลี่ยนกรอบเป็นรับวุฒิ ป.ตรี ได้บ้างมั้ยคะ เพราะเด็กที่ศพด.มีแต่จะลดจำนวนลง…คงไม่ได้รับจัดสรรตำแหน่งข้าราชการกะเค้าแน่ๆเลยคะ่…ขอแค่อบต.เปลี่ยนกรอบจากปวช.เป็นป.ตรี แค่จ้างตามภารกิจก็ดีแล้ว ..เผื่อจะได้รับ 15000 กะเค้าบ้างนะคะ

 33. ปรับได้ครับ แต่ต้องถามท่านนายก และทีมบริหารว่าเขาอยากให้เราปรับหรือไม่ เขาสนใจในความก้าวหน้าของลูกน้องบ้างหรือไม่ ถ้าเขาสนใจ และใส่ใจสักนิด รับรองปรับได้ทุกตำแหน่งครับ ของคุณลองดูตำแหน่ง ผช.หน.ศูนย์ฯ ดูครับตัวนี้ชัดเจนแล้วครับ ถ้ามี ผดด.ที่มีคุณสมบัติครบ เขาให้ดำเนินการสรรหาได้ทันทีครับ และให้คัดเลือกทุก 60 วัน ด้วยซ้ำไป ลองดูครับ

 34. เรียนถามท่านปลัด การสอบครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งแต่เริ่มประกาศ จนกระทั้งได้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตามระเบียบแล้วใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันค่ะ กรณีที่ยังไม่มีผู้มีขึ้นบัญชีไว้

 35. ข้าพเจ้าจบป.ตรีบริหารเอกการจัดการทั่วไป มีใบประกอบวิชาชีพครูต่สังกัดกองสาธารณุขเป็นครูสอนประถมศึกษามา 10ปีจะมีคัดเลือกกรณีพิเศษไหมคะ

 36. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรอง……… ลองพิจารณาคำนี้ครับ “ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น” หลักๆของคุณสมบัติข้อนี้ก็คือเขาต้องการส่งเสริมพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
  ที่ทำงานมาแล้ว ๓ ปีขึ้นไป(พนักงานจ้างเดิม)ครับ

 37. เดือดร้อนมากค่ะตอนนี้เป็นผู้ดูแลเด็กแต่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาเพื่อใช้บรรจุเป็นข้าราชการอยากทราบว่ากรมส่งเสริมจะร่วมมือกับสวนดุสิตอีกหรือไม่เพราะตอนนี้ไม่มีที่เรียนสักแห่งส่งผลให้หนูไม่สามารถบรรจุได้อยากให้กรมสำรวจผู้ดูแลเด็กที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาแล้วช่วยเหลือผู้ดูแลเด็กกลุ่มดังกล่าวด้วย

 38. สวัสดีครับ ขอคำตอบหน่อยครับ

  กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จะหมดสัญญา 30 กย 55 นี้….แต่ไม่สามารถต่อสัญญาจ้างได้ เนื่องจากจำเป็นต้องเปลี่ยนมาตรฐานเฉพาะตำแหน่ง เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยครูฯ (ตามที่ได้มีหนังสือสั่งการ)

  ….ทำให้ พ.จ้างบางราย ต้องมาติดตรงที่ 3 ข้อ คือ
  1. จบป.ตรี ด้านการศึกษา
  2. มีใบประกอบวิชาชีพ
  3. ปฏิบัติงาน 3 ปี…….ซึ่งส่งผลให้บางคนก็ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถต่อสัญญาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูฯ ได้

  ดังนั้น…จึงอยากทราบว่า หากปรับกรอบให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป สามารถต่อสัญญาจ้างคนเดิมได้เลยหรือไม่ โดยไม่ต้องสรรหาใหม่ ..และแค่รายงานให้ ก.อบต.จ. เพื่อทราบเท่านั้น… จะได้หรือไม่… อย่างไร

  หรือว่าต้องสรรหาใหม่. แต่หากสรรหาใหม่จะทำให้อายุการทำงานไม่ติดต่อกัน ทำให้ต้องเสียสิทธิในการสอบครูฯ ในภายหลังอีก

  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 39. ถ้าคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แนะนำให้ประเมินต่อสัญญาจ้างในตำแหน่งเดิมได้เลยครับ ไม่ต้องรอการปรับกรอบ แต่ถ้าปรับกรอบหรือมีการยุบตำแหน่งเดิมคุณจะเสียสิทธิได้ครับ เพราะคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง……(ต้องดูคุณสมบัติตัวเองด้วยครับ)

 40. แนะนำให้ยึดตำแหน่งเดิมไว้ก่อนครับ เป็นพนักงานจ้างทั่วไปไปก่อน รอให้ครบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก่อนค่อยปรับเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะครับ

 41. โดยบุคคลดังกล่าว จะให้ปรับจาก พ.จ้างตามภารกิจประเภทมีคุณวุฒิ มาเป็นผู้มีทักษะ ก็ไม่ได้ด้วย เพราะเรียนจบ ไม่เคยทำงานที่ไหน จะหาเวลาทั้งจริงทั้ง… ก็ไม่สามารถครบ 5 ปีได้

  ไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง ขอบคุณอีกครั้งครับ

 42. กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สัญญาจ้างสิ้นสุด 30กย 55 ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก แต่ได้ปฏิบัติงานดูแลเด็กเพราะผูกพันตามสัญญาเดิม เมื่อ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง ครูผูดูแลเด็กมีผลบังคับเมื่อ มิย.53 แล้ว อยากทราบว่าจะต่อสัญญาจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ผดด ได้หรือไม่ หรือจะต้องปรับมาจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปก่อน เพราะรับ 9000 เท่ากับภารกิจ รอจนกว่าจะมีวุฒิตรงตำแหน่ง เพราะสัญญาจ้างรอบใหม่ทำปีต่อปี

 43. กระผมจบปริญญาตรีเอกการการจัดการ จบ ป.บัณฑิต ปัจจุบันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองสาธารณสุขมีคำสั่งให้ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนเป็นเวลา 4 ปีแต่ยังไม่ได้บรรจุในตำแหน่งครูอัตราจ้างของกองการศึกษาอยากเรียนถามท่านปลัดว่ากระผมจะมีสิทธิสมัครเข้าคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กได้ไหมครับ ไม่ทราบว่าระยะเวลาจะได้หรือเปล่าครับ ขอความกรุณาให้ความกระจ่างแก่กระผมด้วยครับ ขอบพระคณครับ

 44. การบรรจุผู้ดูแลเด็ก น่าจะบรรจุทุกคนที่ทำงานครบ 3 ปีวุฒิครบ

 45. มีคุณสมบัติครบทุกข้อคะ มีใบประกอบวิชาชีพด้วย สอบขึ้นบัญชีไว้แล้ว แต่รอมา1ปี แล้วยังไม่ได้บรรจุเลยคะ

 46. จบป.ตรี บริหารธุรกิจเรียนป.วิชาชีพเพิ่มไม่มีประสพการณ์ 3 ปีสามารถสอบพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กได้หรือไม่หรือต้องลงทั่วไป

 47. ต้องดูว่าเขารับสมัครประเภทไหนครับ
  ถ้าเป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประเภทผู้มีคุณวุฒิไม่สามารถสอบได้ครับ
  แต่ถ้าเป็นตำแหน่งอื่น ต้องดูที่เงื่อนไขที่เขาเปิดรับสมัครครับ

 48. ทำไมอบต.ไม่ยอมเปิดกรอบปรับวุฒิให้คะ รอบสามจะมาเมื่อไหร่คะสอบขึ้นบันชีไว้บันชีหมดอายุเดือนตุลาคม56แล้วค่ะ ท่านผู้รู้ช่วยตอบให้หน่อยค่ะ

 49. ตำแหน่งครูผดด.บรรจุครบ2ปีจะเข้าตำแหน่ง คศ.1หรือเปล่าคะท่านปลัด

 50. ถูกต้องครับ การบริหารงานบุคคลครูท้องถิ่นอนุโลมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ครับ

 51. บรรจุตำแหน่งครูผดด.แต่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชาให้สอนในสาระวิชาอื่นสามารถทำผลงานในสาระวิชานั้นได้หรือไม่คะ

 52. ขอบคุณท่านนะคะที่เป็นที่พึ่งกับคนทำงานท้องถิ่นเพราะมีปัญหาก็ไม่รู้จะไปถามใครขอบคุณมากค่ะY_Y

 53. ดิฉันสอบขึ้นบัญชีไว้แล้วพอดีเปลี่ยนนายกใหม่ท่านนายกบอกว่าไม่มีเหตุผลที่จะบรรจุให้ดิฉันถึงท่านตอบบอกให้ไปร้องศาลปกครองก็ไม่สู้เขาอยู่ดีดิฉันควรจะทำยังไงคะ

 54. อยากเรียนถามค่ะเรียนทุนกรมส่งเสริมรอบแรกต้นสังกัดทำเรื่องเบิกจ่ายค่าเทอมให้ทันแต่สอบสองต้นสังกัดเบิกจ่ายเงินให้ไม่ทันเลยไม่ได้จ่ายค่าเทอมเพราะเงินถููกส่งคืนกรมไปแล้วจะมีแนวทางในการแก้ไขอยากไรค่ะ

 55. ลองสำรองจ่ายค่าเทอมไปก่อนนะครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไข ขอให้เราเรียนจบก่อนนะครับ

 56. อยากเรียนถามค่ะเรียนทุนกรมส่งเสริมรอบแรกต้นสังกัดทำเรื่องเบิกจ่ายค่าเทอมให้ทันแต่สอบสองต้นสังกัดเบิกจ่ายเงินให้ไม่ทันเลยไม่ได้จ่ายค่าเทอมเพราะเงินถููกส่งคืนกรมไปแล้วจะมีแนวทางในการแก้ไขอยากไรค่ะ

 57. พอจะมีตัวอย่างหนังสือบันทึกเกี่ยวกับการขอปรับวุฒิ จาก พนักงานจ้างตามภารกิจ ปวช. เป็น ปริญญาตรี (ผดด) เนื่องจากครูจบปริญญตรีหมดทุกคน ขอตัวอย่างหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้

 58. บันทึกที่ว่าไม่มีหรอกครับ เพราะมันต้องกำหนดตำแหน่งใหม่ เป็น ผช.หัวหน้าศูนย์ฯ หรือผช.ครูผู้ดูแลเด็ก แล้วสรรหาคุณลงสู่ตำแหน่งถึงจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิ

 59. การเป็นครูผดด จะหมดสัญญาจ้างในวันที่ 30 เดือนกันยายน 56นี้แล้วการต่อสัญญาจ้างฉบับไหม่จะไช้วิฒุ ป. ตรี เอกปฐมวัยไปปรับสัญญาจ้างจะได้ไหมค่ะ

 60. จบ ป.ตรีแล้วแต่ไม่ผ่านมาตราฐานวิชาชีพครูที่6 ทำงานมา 10 แล้วจะมีแนวทางแก้ไข่ไหมคะ

 61. จบปตรีปฐมวัย ทำงานมา 9ปี แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู อยากให้กรมช่วยประสานกับคุรุสภาเปิดปบัณฑิตให้กับผดดที่ไม่มีใบประกอบคะ

 62. จบป.ตรี บริหารธุรกิจ มีใบประกาศป.บัณฑิต สามารถบรรจุครูผดด.ได้ไหมคะ

 63. อยากจะถามท่านปลัดว่าเรื่องให้ไปดูตำแหน่งถ้าตำแหน่งเดิมเป็นครูพี่เลี้ยงแล้วตำแหน่งใหม่จะมีหนังสือสั่งการหรือไม่เพื่อที่จะรองรับเงินเดือน15000บาทเพราะบางคนยังไม่ทราบว่าตนเองตำแหน่งอะไรกรุณาตอบด้วยนะค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *