คลังเก็บหมวดหมู่: การเมืองท้องถิ่น

การเสนอกฎหมายโดยประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การเมืองท้องถิ่น | ปิดความเห็น บน การเสนอกฎหมายโดยประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550