คลังเก็บหมวดหมู่: ระเบียบ กฎหมาย

นี่คงเป็นอีกก้าวหนึ่ง……&#823 … อ่านเพิ่มเติม

เขียนบน โดย ป.ปรีชา | ปิดความเห็น บน ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ……………