คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2010

ธรรมาภิบาล หรือ ธรรมเอกสาร

ธรรมาภิบาล มาจากคำสองคำมารวมสมาสกัน คือ  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บทความ | 1 ความคิดเห็น

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานทั่วไป

ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.)ในก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ระเบียบ กฎหมาย | 4 ความเห็น