กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จแล้ว


คณะกรรมการการ­เลือกตั้งได้มีมติให้แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครพนม
ตามลำดับที่ ๑ รูปแบบที่ ๔ ซึ่งประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพง และอำเภอนาทม

เขตเลือกตั้งที่ ๒  ประกอบด้วย  อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลอาจสามารถ ตำบลนาราชควาย ตำบลนาทราย ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลท่าค้อ และเทศบาลเมืองนครพนม) อำเภอท่าอุเทน และอำเภอโพนสวรรค์

เขตเลือกตั้งที่ ๓  ประกอบด้วย  อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลขามเฒ่า ตำบลคำเตย ตำบลดงขวาง ตำบลบ้านกลาง และตำบลหนองญาติ)

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ประกอบด้วย    อำเภอนาแก อำเภอปลาปาก อำเภอวังยาง อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลกุรุคุ ตำบลบ้านผึ้ง และตำบลวังตามัว)

สำหรับจังหวัดอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร