การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้ดำเนินการดังนี้
        ๑.  จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่ง และดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับทราบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
        ๒.  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
        ๓.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดเงินเดือนให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ดังนี้
                   ๓.๑  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
                   ๓.๒  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ข้อความนี้ถูกเขียนใน สาระน่ารู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1,077 ตอบกลับไปที่ การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

 1. พิมพ์ พูดว่า:

  ขอเรียนถามท่านป.ปรีชาค่ะ
  หนูเป็นพนงจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก. สายผู้มีคุณวุฒิจบ.ป.ตรี.เอกปฐมวัย.ทำงานมา8ปี. ได้รับเงินเดือน15800. ตั้งแต่เดือน มกราคมปี57. หนูได้รับเงินเดือนถูกต้องไหมค่ะ.เพราะมีคนบอกว่า .ถ้า.สตง. เข้าตรวจหนูมีความผิด.อาจจะถูกเรียกเงินคืนได้ค่ะ. หนูจึงมาขอความกระจ่างเพืีอให้หายสงสัยค่ะ. กรุณาตอบหนูหน่อยนะคะ

 2. วรรณนิดา เนืองทอง พูดว่า:

  เรียนท่านปลัดค่ะ คือมีเรื่องอยากจะขอถามและปรึกษาค่ะว่า เรื่อง เงินตกเบิกที่จะได้ตั้งแต่ ตุลา 57 ถึง ปี 58 ที่ว่าเงินเดือนไม่ถึง 10,000 ให้ได้ 10,000 แต่ทางอบต. ของหนูเขาได้กันแล้ว และตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ก็ได้แล้ว ตอนนี้มันมีปัญหายุที่ว่า ตำแหน้งของหนูคือ พนักงานจ้างทั่วไป แต่มาปฏิบัติการสอนใน ศพด.คือเป็นผู้ดูแลเด็ก เงินตกเบิกไม่ได้ ทางคลังบอกว่าให้รอเงินจากกรม หนูยังไม่เป็นข้าราชการ หนูต้องรอเงินจากกรมหรอค่ะ มีหนูคนเดียวที่ยังไม่ได้ตกเบิกคนอื่นเขาได้กันแล้วในตำแหน่งพนักงานจ้างน่ะค่ะ แต่ครูที่เข้าบรรจุแล้วเขายังไม่ได้ เขาต้องรอเงินจากกรมค่ะ หนูไม่เข้าใจค่ะ

 3. กรกช พูดว่า:

  อินทรธนูของ ครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนเทศบาลเหมือนหรือต่างจากพนักงานเทศบาลค่ะ

 4. นางสาวยุวรี โงนมณี พูดว่า:

  เรียนถามท่านป.ปรีชาค่ะ ดิฉันเป็นผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจจบป.ตรีรัฐศาสตร์ และจบป.โท การบริหารการศึกษา สามารถใช้วุฒิ ป.โทปรับเงินเดือนเป็น15000 บาทได้ไหมค่ะ รบกวนท่านให้ความกระจ่างชัดแก่ดิฉันด้วยค่ะ เพราะไม่รู้ว่าจะถามใครจริงๆ

 5. นางสาวยุวรี โงนมณี พูดว่า:

  เรียนถามท่านป.ปรีชา ดิฉันจบป.โทการบริหารการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจสามารถปรับเงินเดือนเป็น 15,000บาทได้ไหมค่ะ รบกวนท่านตอบด้วยค่ะ

 6. จิตติมา พูดว่า:

  สอบถามค่ะ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นไปตามระเบียบใด หนังสือสังการ และตั้งไว้ที่ส่วนราชการใด หมวด ประเภท ใดค่ะ

 7. สกาวรัตน์. เชืดชูกิจขจร พูดว่า:

  จบตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แต่มาทำงานเป็นครูสอนอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็ก แต่สัญญาจ้างเป็นจ้างเหมาอยู่อบต แต่ดิฉันอยากเรียนต่อแต่แบบนี้สามารถเรียนต่อได้ไหมค่ะแล้วถ้าเรียนได้ใช้ใบรับรองการมาสอนอยู่ที่นี้ได้ไหมค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะดิฉันเครียดมาก0806781220ผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

 8. นางสาววิจิตตรา เวียงสมุทร พูดว่า:

  เรียนถามคะ่ท่านปลัดปี2559จะมีการจัดสรรตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กมาอีกไหมค่ะหรือยกเลิกไม่มีอีกแล้วค่ััะแล้วทีมีคุณสมบัติที่ทางกรมส่งเสริมจัดให้มีการศึกาาต่อจะได้บรรจุทุกคนไหมค่ะ

 9. chanya พูดว่า:

  เรียนถามท่านปลัดปรีชาค่ะ เรียนจบ.ป.ตรีเอกการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร4ปี (โครงการครูประจำการ) ม.ราชภัฏราชนคริทร์ จบเมื่อ11สิงหา 51. กรณีจะลาออกเดือนมีนา 59. ต้องชดใช้ทุนอปท.หรือไม่ค่ะ ถ้าต้องใช้ต้องจ่ายเท่าไหร่

 10. พรทิพย์ พูดว่า:

  เรียนท่าน ป.ปรีชานะคะ คือหนูเป็นพนักงานภารกิจ ใช้ทุนกรมเรียนเอกปฐมวัย ตอนนี้คุณสมบัติของหนูมีครบทุกอย่าง แต่หนูจะลาออกก่อนครบสัญญา 3 ปี ที่ได้ทำไว้กับทางกรมและหนูเปลี่ยนที่ทำงานที่ใหม่แต่อยู่ในกรมส่งเสริมเหมือนกันหนูต้องใช้ทุนกรมหรือเปล่าคะ ถ้าหนูไปทำงานที่ใหม่แล้วหนูจะได้เงินเดือนเท่าไหร่คะ 9000 หรือ12000คะ และหนูใช้เวลาที่เก่าเอาไปรวมกับที่ใหม่ได้ไหมคะ และไปที่ใหม่แล้วหนูได้รับเงินเดือนของกรมหรือเงินของ เทศบาลคะ

 11. อุศนาเหมซมัน พูดว่า:

  ทำไมเงินตกเบิกพนักวานจ้างท้่วไปที่กินเงินเดือนสนับสนุนจากกรมส่งเสรมยังไม่ได้คะ

 12. อุทิตย์ พนม พูดว่า:

  เป็นผู้ดูแลเด็กค่ะอยากทราบว่าเมื่อไหร่จะปรับให้ตามวุฒิค่ะ แค่ขอปรับเงินเดือนให้ตามวุฒิ คนอื่นจบเอกอื่นได้ตามวุฒิ แต่ดิฉันจบเอกปฐมวัยได้เงินเดือนตามภาระกิจ ไม่เห็นเป็นธรรมเลยค่ะ

 13. กวิสรา โนวิชัย พูดว่า:

  อยากสอบถามค่ะว่าเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กจะเท่ากันทั่วประเทศไหมคะของดิฉันได้9400÷จนว.เดือนเช่นม.ค.มี31วันก็คือ9400÷31×จำนวนวันที่ทำงาน เช่น 9400÷31×22ค่ะ จะได้เงิน6670บ.แล้วยังโดนหักภาษีอีก55บ.อยากทราบจริงๆค่ะช่วยกรุณาตอบด้วยค่ะ

 14. keat พูดว่า:

  การสอบบรรจุครูผดด.เป็นข้าราชการนั้น
  เป็นนโยบายที่ดีมาก แต่กระบวนการในการสอบแบบพิเศษนั้นแย่จริง . เพราะใครไม่มีเงินจ้างแล้ว. อย่าหวัง
  หากมีเงิน ใบประกอบวิชาชีพยังไม่ได้ก็ยังได้บรรจุุ เห็นมากับตาตัวเอง
  ขนาดบรรจุ2 ปีแล้วจึงได้ใบประกอบวิชาชีพยังไม่มีปัญหาเลย
  แย่จริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 15. นาวา วิรามินทร์ พูดว่า:

  ดิฉันจบป.ตรี คุรุศาสตร์สังคมมาหลักสูตร5ปีสมัครงานตำแหน่งผู้ดูแลเด็กเลยอยากทราบว่าต้องไปเรียนเอกปฐมวัยเพิ่มเติมไหมคะแล้วถ้าเรียนต้องเรียนกี่ปีถึงจะบรรจุได้

 16. ครูที่มีคุณสมบัติไม่ตรง พูดว่า:

  ไม่ได้จบเอกปฐมวัย.. แต่จบปริญญาตรีสาขาอื่น..จบทางการศึกษา ปกศ.สูง แต่ทำงานเกี่ยวกับปฐมวัยมา 25 ปี ไม่คิดว่าจะได้บรรจุ…เพราะมีเกณฑ์คัดเลือกใหม่แล้ว…คุณสมบัติเลยไม่ตรง..แล้วเรายังมีสิทธิ์จะได้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกหรือเปล่า..

 17. ดวงเดือน พูดว่า:

  จบรัฐศาตร์ มีใบประกอบวิชาชีพครู บรรจุเป็นครูผู้ผดด.ได้ใหมคะ

 18. นิตยา พูดว่า:

  ครู ผดด.ได้รับบรรจุในศูนย์ของเทศบาล ชึ่งมีทั่งหมด3ศุนย์ แต่ทั้งนี้สามารถโยกครูจากศุนย์อีกศุนย์ไปช่วยอีกศูนย์ได้หรือไม่แต่ครูยังบรรจุไม่ถึงสองปี..เพราะสังกีดเทผศบาลเดียวกันค่ะ

 19. สโรชา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ หนูเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
  สอนมาเกือบสองปี จบเอกการศึกษาปฐมวัย ได้รับเงินเดือน8000บาท
  ทำสัญญาวุฒิ ม 6 ถ้าต้องการเป็นพนักงานจ้างของกรมต้องทำไงบ้างค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 20. สโรชา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ดิฉันจบปฐมวัยโดยตรง เป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
  เงินเดือน8000บาท สอนมาเกือบสองปีอยากทราบว่า ทำอย่างไรได้บ้างให้หนูเป็นพนักงานจ้างของกรม

 21. ศิริรัตน์ พูดว่า:

  อยากทราบเกณฑ์การคัดสรรพนักงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กของท้องถิ่น มีรายละเอียดการยื่นขอเป็นพนักงานทั่วไปของกรมได้หรือไม่ ใช้วุฒิอะไรบ้างคะ ทำงานที่ศูนย์เด็กเล็กมา2ปีแต่เป็นลูกจ้างรายวัน จบ ป.ตรีพัฒนาสังคมค่ะ ตอนนี้ กำลังเรียนปฐมวัย อนุปริญญาเพิ่มค่ะ. ขอบคุณค่ะ

 22. นวพร ดาราโพธิ์ พูดว่า:

  อยากทราบว่าหนูจบเอกปฐมวัยสอบครูผู้ดูแลเด็กของพนักงานทั่วไปของ
  เทศบาลเงินเดือน9000พันค่า
  ครองชีพ1000จะมีโอกาสได้ปรับเงินตามวุฒเปล่าค่ะ

 23. นวพร ดาราโพธิ์ พูดว่า:

  อยากทราบว่าจบปฐมวัยมาแล้วสอบครูผู้ดูแลเด็กทั่วไปของเทศบาลเงินเดือน9000ค่าครองชีพ1000ค่ะอยากทราบว่าต่อไปข้างหน้าจะได้ปรับเงินเดือนตามวุฒิเปล่าค่ะถ้าปรับได้ต้องทำยังไงบ้างค่ะอยากให้กรมช่วยค่ะถึงแม้ไม่มีการบรรจุแต่ก็ขอให้จ้างครูตามวุฒิหรือปรับเงินตาม

  วุฒิค่ะ

 24. Satochi พูดว่า:

  เรียนถาม ป.ปรีชานะคะ เรียนจบครูคะแต่ไม่ใช่ครูปฐมวัย มีใบประกอบวืชาชีพครู ทำงานในหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก มา3ปี สามารถสมัครสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ได้ไหมคะ ต้องให้ทางต้นสังกัดออกใบรับรองให้ไหมคะ
  หรือทำงานในหน้าผู้ดูแลเด็กกี่ปีถึงจะสมัครสอบครูผู้ดูแลเด็กได้คะ

 25. นาเดียดอฆอ พูดว่า:

  เรียนถามปลัดหนูจบปวส.ทำงานเป็นครูผ้ดูแลเด็กตามภารกิจมา10กว่าปีตอนนี้หนูลาออกแล้วและอยากเข้าไปทำงานไหม่ได้ไหมคะ่

 26. ป.ปรีชา พูดว่า:

  สามารถกลับเข้าไปทำงานใหม่ได้ครับ ขึ้นอยู่ที่ว่า มีตำแหน่งว่างไหม และหน่วยงานจะรับคุณกลับเข้าทำงานหรือเปล่าครับ ลองเข้าไปสอบถามหน่วยงานเก่าของคุณดูครับ

 27. นางลัสณี สิทธิจันทร์ พูดว่า:

  เรียนถาม ป.ปรีชาค่ะ ดิฉันเข้าทำงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจผู้มีทักษะ)ตอนสอบเข้า ทาง อบต.เปิดรับสมัครไม่จบ ป.ตรี แต่ขอให้มีประสบการณ์การสอนเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่ตำ่กว่า 5 ปี แต่ดิฉันใช้วุฒิ ปริญญาตรี เอกการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) และมีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งตอนนี้ ดิฉันได้ทำงานมาได้ 5 ปีแล้ว อยากทราบว่าจะสามารถปรับเงินเดือนให้เท่ากับวุฒิปริญญาตรีได้ไหมค่ะ ตอนนี้เงินเดือน 11,350.- บาท ถ้าได้ต้องทำอย่างไรค่ะ

ความเห็นถูกปิด