ว่าด้วยมาตรฐานตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

pakuad1

เมื่อเดือนที่แล้ว สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดให้บุคคลที่สำเร็จการศึกษา “คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์โดยตรงเท่านั้น” ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  ซึ่งกรณีดังกล่าวทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีอื่นที่มิใช่ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครูหรือทางการสอน) หรือปริญญาโททางการศึกษา หรือปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เช่น ครุศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต เป็นต้น ต้องกลายเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

ประเด็นที่น่าคิดก็คือมาตรฐานตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเดิมของครูผู้ดูแลเด็ก ระบุไว้ชัดเจนว่า “มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้” ทำให้ผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพครู ได้ไปแสวงหาความรู้โดยการไปเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครูหรือทางการสอน) หรือไปศึกษาต่อจนจบปริญญาโททางการศึกษา เพื่อให้มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อจะให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และหวังจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นครูผู้ดูแลเด็ก แต่แล้ววันดีคืนดี สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กลับมีหนังสือแจ้งว่า คุณวุฒิที่พวกเขาอุตส่าห์ไปเรียนต่อมาจนสำเร็จ ทั้งประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโททางการศึกษา ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ และมีแนวความคิดที่จะแก้ไขมาตรฐานตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก อีกว่า “มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้”

คนที่คุณวุฒิไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่คณะคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และได้บรรจุแต่งตั้งแล้ว ผมพอเข้าใจเพราะคนกลุ่มนี้จะได้รับการเยียวยาโดยการเข้ารับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรที่คณะคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด ถือว่ายังได้รับความเดือดร้อน เสียหายน้อยกว่าผู้ที่คุณวุฒิไม่ตรง และยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และรอความหวังที่จะได้รับการจัดสรรตำแหน่ง และได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ เหมือนเพื่อนๆคนอื่น มันเหมือนโดยฟ้าผ่า หรือถึงกับฝันสลาย ทุกอย่างพังทลายลงในพริบตา จะกลับไปเรียนปริญญาตรีทางการศึกษาใหม่ก็ใช้เวลาอีกประมาณ 2 – 3 ปี เป็นอย่างน้อย และไม่ทราบว่าจะมีตำแหน่งหลงเหลือถึงพวกเขาหลังจากที่เรียนจบมาแล้วหรือไม่ คนพวกนี้น่าเห็นใจมากครับ

คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครูหรือทางการสอน) หรือปริญญาโททางการศึกษาก็ถือว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่ไม่ขี้เหล่สำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) น่าจะรับฟังความเห็นของคนกลุ่มนี้ดูบ้างว่าพวกเขา คิดยังไงต่อกรณีนี้  อีกอย่างหนึ่ง แม้จะไม่ใช่ปริญญาตรีทางการศึกษาโดยตรงซะทีเดียว แต่ก็ได้ผ่านการเรียนการสอน และจบจากสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน และน่าเชื่อถือในประเทศไทย ทำไมคณะคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ถึงไม่ถือโอกาสนี้กำหนดให้คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครูหรือทางการสอน) หรือปริญญาโททางการศึกษา เป็นวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไปเลย แทนที่จะมาแก้ไขมาตรฐานตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งใหม่ครับ ท่านรู้หรือไม่ว่าเจตนารมณ์ของท่าน(คณะคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)) ทำให้พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อีกหลายร้อย หลายพันคน ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายคะรับเจ้านาย……………..

อ้างอิง : ๑. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
              ๒.  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทความ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

4 ตอบกลับไปที่ ว่าด้วยมาตรฐานตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

 1. วิมลรัตน์ พูดว่า:

  ปัจจุบันการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กยังสามารถใช้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได้อยู่ใช่มั้ยคะ

 2. บวร อุปฌาใต้ พูดว่า:

  ปี2554-2555ครูผดด.บางคนทุจริตไม่มีใบอนุญาตแต่ช่วงสมัครคัดเลือกแอบไปขอของโรงเรียนประถมมาทั้งๆที่ไม่เคยไปสอนและยังได้บรรจุคุรุสภาตรวจสอบและยกเลิกไปแล้วจะยังเป็นครูผดดได้ไหมค่ะ

 3. ผู้ดูแลเด็ก ขอนแก่น พูดว่า:

  รู้สึกเสียใจมากเลยค้่ะที่ได้รู้ข่าวแบบนี้ ความพยายามทั้งหมดมันล่มสลายเลย

 4. ผดด.ที่จบโท พูดว่า:

  แล้วคนที่เค้าจบป.โท ทางการศึกษามา ด้วยความลำบากและอดทด เสียเงินค่าเทอม เสียเวลาไปเรียน เสียเงินค่าเดินทาง ท่านจะให้คนพวกนี้ทำอย่างไร ทั้งๆที่เค้าก็พร้อมทร่จะยอมรับเงื่อนไขเงินเดือน ป.ตรี โปรดพิจารณาด้วยคะ

ความเห็นถูกปิด