ผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ อปท.

บทบัญญัติเรื่องการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในสัญญาที่ทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) นั้น กฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะให้สมาชิกสภา อปท. ผู้บริหาร อปท. ปฏิบัติหน้าที่ในขณะดำรงตำแหน่งด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) นั้น โดย สมาชิก อปท. และผู้บริหาร อปท. ในขณะดำรงตำแหน่งจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัญญาหรือกิจการใดที่ทำกับ อปท.ที่ตนดำรงตำแหน่ง ในทำนองชงเองกินเอง ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเอง รับเหมางานนั้นเสียเอง หรือทำสัญญาจ้างร้านค้าลูกเมียของตนเองซ่อมบำรุงเครื่องจักรเครื่องยนต์และเบิกจ่ายในราคาแพงๆ หรือไม่ก็จ้างลูกหลานบริการของตนเข้ามาทำหน้าที่ใน อปท.โดยไม่ละอาย และไม่มีสำนึกในความเป็นผู้บริหาร อปท.ที่ดี เอาเปรียบสังคม เห็นแก่พวกพ้องและบริวาร

ดังนั้น ผู้บริหาร อปท.ที่มีพฤติกรรมในทำนองนี้ ต้องระมัดระวังให้จงดีนะครับ การทำสัญญาจ้างลูกหลานของตนให้ทำงานและรับเงินจาก อปท.นั้น สุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากที่จะเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทางตรงและทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับ อปท. และทำให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร อปท. ฉะนั้น จะทำอะไร จะทำสัญญาจ้างใคร ต้องคิดให้หนัก แม้ไม่มีคนรู้ ไม่มีคนเห็น ไม่มีคนกล้าร้องเรียน แต่ฟ้ามีตา สักวันหนึ่งเวรกรรมจะตามสนองท่าน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ระเบียบ กฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

122 ตอบกลับไปที่ ผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ อปท.

 1. Natnaree Meesuan พูดว่า:

  ขอถามหน่อยค่ะ…มารดา/น้องชาย ผอ.กองช่าง มาทำสัญญาจ้างกับอปท.ที่ตนเองทำงานอยู่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไหมค่ะ….ขอบคุณมากๆค่ะ

 2. วัทธิกร พูดว่า:

  นายก ทำสัญญาจ้างเหมาลูกของรองนายก มาทำงานที่อบต.
  แต่นายกไม่ได้เป็นญาติกับรองฯถือว่า
  1.นายกขาดคุณสมบัติเพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนรือไม่คะ
  2.รองนายกจะขาดคุณสมบัติเพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนรือไม่คะ
  ขอตอบให้นะครับ
  ข้อ 1 นายกไม่หลุดครับ
  ข้อ 2 ต้องดุูว่า บุตรของรองนายกอยู่อาศัยด้วยกันหรือไม่ ถ้าอยู่อาศัยในบ้านเดียวกันหนีไม่พ้นครับ มีส่วนได้เสียแน่นอน เพราะตามปกติวิสัยแล้วคนอยู่ด้วยกันก็ต้องหาเลี้ยงกันไม่มากก็น้อย เคยมีคำวินิจฉัยของศาลปกครองครับ จำไม่ได้ว่าเลขแดงอะไร

 3. อัจฉราวรรณ ชูไพ พูดว่า:

  ประธานสภาเทศบาล เป็น อปพร. และผ่านการฝกทักษะเป็นอาสาสมัครกู้ชีพ สังกัด ทต. จะสามารถรับเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นของ ทต. ในผลัดที่ปฏิบัติงานผลัดละ 200 บาท ตามวิธีจ้างของพัสดุ ได้หรือไม่ โดย 1 เดือน สท.ท่านนี้ จะอยู่เวร 3-4 ผลัด

 4. คุณป้อม พูดว่า:

  กรณีผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้สั่งซื้อพัสดุร้านของภรรยาของตนเอง ประเด็น
  1.ผู้อนุมัติเหนือผู้บริหารโรงเรียนสั่งจ่ายเงินให้แก่ร้านเรียบร้อยแล้ว
  2.ผู้อนุมัติสั่งจ่ายยังไม่จ่ายเงินแก่ร้าน
  คำถาม 1.ผู้บริหารโรงเรียนมีความผิดสถานใด
  2.ผู้อนุมัติมีความสถานใด

 5. เวทิศ รัตนวิโรจน์ พูดว่า:

  สท.ส่งของเพราะเปิดร้านจำหน่ายเองให้แก่เทศบาลผิดมั้ยครับ

 6. รัตนา จันทร์วิชัย พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ ห้างหุ้นส่วน จ. ทำสัญญาจ้างกับ อบต.ตั้งแต่ปี2555 ต่อมาหุ้นส่วนผู้จัดการห้างดังกล่าว มาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต. เมื่อปี 2556 และได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในวันที่ 6 พ.ย. 56 เเละได้ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วน เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 57 จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ ต้องถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่าค่ะ

 7. ผอ.กองช่าง ให้น้องชายจดทะเบียนห้าง ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย มารดา และน้องชาย ของผอ.กองช่าง
  เข้ามาทำธุรกรรมกับอบต.ที่ ผอ.กองช่างทำงานประจำอยู่ โดยให้น้องชายเป็นผู้ยื่น ดำเนินโครงการทำถนน ทั้งโดยวิธีสอบราคา วิธีพิเศษ
  ขอถามว่า ผอ.กองช่างเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่

 8. ประนอม สีรัตน์พันธ์ุ พูดว่า:

  ภรรยาเป็นอบต.สามีทำสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์เด็กมีความผิดไหมคะ

 9. ทิพวรรณ พูดว่า:

  รบกวนถามหน่อยค่ะ เจ้าหน้าที่การเงินผู้ตรวจฏีกาทำสัญญาซื้อของกับเทศบาลหรือเปล่าค่ะ

 10. ทิพวรรณ พูดว่า:

  หมายถึงผิดหรือเปล่าค่ะ

 11. นายไตรภพ ประสาทแก้ว พูดว่า:

  สนง.โยธาและผังเมือง กำหนด พื้นที่ สีน้ำเงิน หมายถึง ที่ที่สงวนไว้เพื่อ 1.ใช้ในราชการ 2.สาธารณูปโภค และ 3.สาธารณุปการ
  สหกรณ์ฯ ที่มีนายกเทศมนตรีฯเป็นผู้รับผิดชอบ จะสามารถ ร่วมมือกับราชพัสดุ ฟ้องขับไล่ประชาชนในพื้นที่ แล้วปลูกสร้างบ้านขายได้หรือไม่?
  ปล. มีการวางแผนที่จะใช้ที่ดินดังกล่าวมาหลายปี เช่น ชาวบ้านที่มาอาศัยใหม่ หรือแยกครอบครัวใหม่ไม่สามารถ มีทะเบียนบ้านได้ (จีึงไม่สามารถขอไฟฟ้า ประปาได้) หากอนุญาตใหม่้มีทะเบียนบ้านได้ก็เป็นการชั่วคราว จึงขอถามว่าในความหมายของพื้นที่สีน้ำเงินดังกล่าวสหกรณ์ฯ สามารถเข้ามาสร้างบ้านขายได้หรือไม่ และจำต่อสู่้อย่างไร

 12. นิภารัตน์ พูดว่า:

  ขอถามหน่อยค่ะผอ.กองคลังสามารถจ้างเหมาลูกเองเพื่อช่วยงานในกองคลังได้หรือไม่โดยเขียนโครงการเรียบร้อย

 13. นิรุต พูดว่า:

  พ่อเป็นผอ สำนักการประปาเทศบาลรับลูกมาเป็นพนักงานในสำนักงานผิดหรือป่าวครับ

 14. LITTLESTAR พูดว่า:

  รองนายกฯ สามารถปฏิบัติราชการแทน นายกฯ ทำสัญญาจ้างเหมาบริการได้ไหมคะ

 15. หนุ่มเสม็ด พูดว่า:

  ถ้านายกเทศมนตรีทำสัญญาจ้างเหมาบริการ (พนง.จ้างเหมาบริการรายเดือน)
  กับ”ลูกรองนายก” และ “ลูก สท.” มาหลายเดือนแล้ว
  แต่เพิ่งรู้ว่าต้องห้ามตามกฎหมายโดยไม่มีผู้ร้องเรียน
  1.เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการยังไงเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
  (ปล.ได้จ้างมาหลายเดือนแล้ว)
  2.ใครมีความผิดบ้าง แล้วจะทำให้ใครขาดคุณสมบัติหรือไม่

 16. Kampan พูดว่า:

  เป็นพนักงานจ้างของ อบต. รับเหมางานของ อบต. โดยใช้ชื่อคนอื่นทำสัญญาถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกันหรือไม่คะ

 17. วรรณภา พูดว่า:

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ นายก อบต.สามารถนำลูกตัวเองมาทำงานได้ไหมคะ

 18. กะทิสด พูดว่า:

  สอบถามหน่อยค่ะ นายก จัดซื้อหินเกล็ดเองทุกคนรู้เห็นแต่ทำอะไรไม่ได้ คือ นายกเอาลูกจ้างในกิจการงานส่วนตัวมาเป็นผู้เบิกรับเงิน แบบนี้ ต้องทำยังไงดี

 19. noppadol พูดว่า:

  ในกรณีที่ลูกจ้าง อบต.จดทะเบียนสมรส แล้วคู่สมรสมาเป็นคู่สัญญากับ อบต.ที่ทำงาน ผิดหรือไม่ครับ พูดง่ายๆคือ ภรรยาของลูกจ้าง อบต.นั้น มารับงานใน อบต.ที่สามีทำงาน ได้หรือไม่ครับ

 20. ภา พูดว่า:

  1.ประธานสภาอบต.เอาลูกชายมาทำงานจ้างเหมาบริการถือว่ามีส่วนได้เสียหรือไม่ค่ะ
  2. แม่ของพนักงานจ้างยามภารกิจรับจ้างทำอาหารให้ศพด.ถือว่ามีส่วนได้เสียหรือไม่

 21. เอ พูดว่า:

  ขอถามหน่อยค่ะ…น้องชาย ธุระการ.กองช่าง มาทำสัญญาจ้างกับอปท.ที่ตนเองทำงานอยู่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไหมค่ะ….ขอบคุณมากๆค่ะ

 22. Montri พูดว่า:

  นายก แต่งตั้งหลานชาย (ลูกของพี่ชายนายก) เป็นรองนายก อบต. ต่อมานายก ทำสัญญาจ้างเหมา น้องสาวของรองนายก เป็นพนักงานจ้างเหมารายวัน แบบตกลงราคา

ความเห็นถูกปิด