ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ……………

นี่คงเป็นอีกก้าวหนึ่ง……………เริ่มใกล้เข้ามาแล้วครับ ผู้ใดเตรียมตัวให้พร้อมก่อนย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่นครับ
 
ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ………….. ผ่านความเห็นชอบของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา (เมื่อวานนี้) ใครสนใจลองหามาอ่านดูนะครับ ตามลิงค์นี้picmob    ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ระเบียบ กฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร