รัฐไทยใหม่ คืออะไร

ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาสังคมไทย บอบซ้ำอย่างมากกับปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย จากปัญหาการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย(กลุ่มคนเสื้อเหลือง) กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (กลุ่ม นปช.หรือกลุ่มคนเสื้อแดง) หรือแม้กระทั่งล่าสุดมีกลุ่มคนเสื้อหลากสีอีก และอีกหลายต่อหลายกลุ่ม จึงทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย จนหาทางออกไม่เจอ ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีคำพูดประโยคหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันว่า มันหมายความว่าอย่างไร คำนั้นก็คือคำว่า “รัฐไทยใหม่” ซึ่งหลายท่าน หลายฝ่ายต่างออกมาให้ความหมายที่เหมือนกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับว่า คนที่ออกมาให้ความเห็นจะมีทัศนะคติโน้มเอียงไปทางด้านใด ฝ่ายที่เห็นด้วยกับแนวทางการเรียกร้องของกลุ่มคนเสื้อแดง ก็จะให้ทัศนะไปในแง่บวก ว่า คำว่ารัฐไทยใหม่ หมายถึง รัฐที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นรัฐที่ต้องปกครองโดยใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ยึดหลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม เป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองหรือปกครองรัฐ ทั้งนี้ หลักนิติธรรม เป็นหลักแห่งฟ้าดิน ซึ่งจะบิดเบือนไม่ได้

ส่วนฝ่ายที่เห็นตรงข้ามกับกลุ่มคนเสื้อแดง อาจมองว่า คนที่ออกมาพูดทำนองนี้ หมายถึง มาเรียกร้องรัฐไทยใหม่  เป็นพวกที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนของประเทศไทย ออกเป็นรัฐอิสระต่างหากจากประเทศไทย มีอาณาเขต มีดินแดนที่ชัดเจน มีประชากร มีรัฐบาล มีอำนาจอธิปไตย เป็นของตนเอง ในทำนองที่ว่า รัฐไทย หรือประเทศไทย ไม่สามารถให้ความยุติธรรมแก่กลุ่มของพวกตนได้ จึงต้องการที่จะแบ่งแยกประเทศไทย ออกเป็นหลายๆส่วน เพื่อที่จะรวบรวมเป็นรัฐปกครองกันเอง จึงจะสามารถให้ความเป็นธรรมแก่กลุ่มของพวกตนได้

ซึ่งในทัศนะของผู้เขียน เห็นว่า การที่ฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มคนเสื้อแดง มองกลุ่มคนเสื้อแดง ว่าต้องการที่จะแบ่งแยกประเทศไทย น่าจะเป็นมุมมองที่คับแคบ และการมองในทำนองนี้อาจเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกันในสังคม ทำให้คนทั่วไปฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มคนเสื้อแดง มองว่า กลุ่มคนเสื้อแดงเป็นกลุ่มที่ไม่จงรักภักดี ต้องการล้มล้างสถาบัน ต้องการที่จะแบ่งแยกประเทศ ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนาอย่างถาวร

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมืองท้องถิ่น คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

3 ตอบกลับไปที่ รัฐไทยใหม่ คืออะไร

  1. เอ พูดว่า:

    คนที่เอยคำนี้คนแรก คือ คุณวีระ มุสิกะพงษ์ ส่วนจะหมายความว่าอะไรต้องไปถามคุณวีระ

  2. มโนชา แข็งแรงดี พูดว่า:

    จะมีการบรรจุผู้ดูแลเด็กอีกหรือไม่คะ ถ้ามีอีกนานไหมคะ ผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ทางหน่วยงานมีสิทธิ์ยกเลิกหรือไม่คะ ขอบคุณคะ

  3. ป.ปรีชา พูดว่า:

    เขาแจ้งจัดสรรอัตราตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กมาแล้วนะครับ คุณลองสอบถามไปที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดูนะครับ การยกเลิกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้หรือไม่เป็นดุลยพินิจของผู้บริหาร อปท.ครับ ซึ่งก็ต้องมีเหตุประกอบด้วย ซึ่งถ้าไม่สมเหตุสมผล ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ก็สามารถขอให้เขาใช้บัญชีที่สอบไว้ได้ครับ

ความเห็นถูกปิด