ปล่อยให้ลง ปลงให้เป็น

ในชีวิตของคนเรา ถ้ามาคิดดูให้ดีๆ มีเรื่องใหญ่ๆ ไม่กี่เรื่องที่มีอิทธิพลต่อจิตใจ ทำให้จิตตก เครียด กังวล กระสับกระส่าย ปล่อยไม่ลงปลงไม่ได้ เป็นต้นว่า เรื่องการเงิน การงาน ความรัก เศรษฐกิจ ครอบครัว และสุขภาพ ฯลฯ
เรื่องการเงิน การที่เราไม่มีเงินมากเท่าคนอื่น ก็ไม่ได้หมายความว่า “เราจน” หรือไม่มีในสิ่งที่เขามีก็ไม่ได้หมายความว่า “เราขาด” ถ้าเราไม่ทุกข์ ไม่กังวล มีความสุขกับการกิน การใช้ของเรา ก็แสดงว่า เราได้ในสิ่งที่ต้องการมาครบหมดแล้ว ดังนั้น ความพอเหมาะพอดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรนำมาใช้ในการดำรงชีวิต
เรื่องการงาน ในการทำงานนั้น ทุกคนควรรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ หากจะเกิดความผิดพลาดจากการทำงาน ก็ให้ถือว่า “ความผิดพลาดนั้นเป็นครูอย่างดี” ทำให้เรารู้จักระมัดระวังไม่ให้เกิดการทำผิดซ้ำสอง และได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อไป เพราะคนที่ทำอะไรไม่ผิดเลย คือคนที่ไม่ทำอะไรเลย
เรื่องความรัก จงรักตัวเองให้มากๆ เพราะในโลกนี้ไม่มีใครที่จะรักคนอื่นได้มากไปกว่ารักตัวเอง “เวลาเราเกิด เราก็เกิดมาเพียงคนเดียว ไม่มีใครเกิดมาเป็นเพื่อนกับเราสักคน เวลาสุขหรือทุกข์ ไม่มีใครรับรู้ความรู้สึกนั้นได้ดีเท่ากับเราสักคน และเวลาที่ตายเคยเห็นใครตายเป็นเพื่อนกันได้บ้าง ฉะนั้น จงอย่าเอาชีวิตไปผูกไว้กับใคร ไม่เช่นนั้นเราจะเป็นคนเจ็บอยู่เพียงคนเดียว ถ้าหากพบเจอปัญหาและอุปสรรคจงบอกกับตัวเองว่า มันเป็นเรื่องธรรมดา ความล้มเหลว ความผิดพลาด เกิดขึ้นได้กับทุกคน ให้ถือเป็นบทเรียนที่มีค่า เพราะมันคือส่วนประกอบที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ อะไรที่เราควรทำก็ต้องรีบทำ อะไรที่มันไม่มีค่าแก่การนึกถึงและจดจำก็จงปล่อยวางมันเสียบ้าง

ที่มา : พรรณภา เรือนแปง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน สาระน่ารู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร